PRIVACYVERKLARING VAN DISCOVERY+

LAATST BIJGEWERKT: 29 oktober 2021

NB: De Privacyverklaring is bijgewerkt. Lees de bijgewerkte privacyverklaring zorgvuldig door voordat u de diensten gebruikt.


Deze privacyverklaring (“verklaring”) beschrijft de privacypraktijken van Dplay Entertainment Limited (“Discovery”, “wij/we” of “ons/onze”) met betrekking tot discovery+ die beschikbaar is via onze websites of onze mobiele en aangesloten televisietoepassingen in het Verenigd Koninkrijk (“VK”) en Europa (de “diensten”).

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van u verzamelen. We zijn een dochteronderneming van Discovery, Inc. (“Discovery”). U kunt hier meer informatie vinden over Discovery, inclusief onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Onze EU-vertegenwoordiger is Discovery Communications Benelux BV, statutair gevestigd te Kraanspoor 20, 1033 SE, Amsterdam, Nederland. Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft in verband met deze verklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking op DPO@discovery.com.

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen over gebruikers die communiceren met de diensten. Deze verklaring is niet van toepassing op onze verzameling van informatie uit andere functies, diensten of bronnen (tenzij specifiek vermeld) of op derden die informatie aan Discovery verstrekken.

Uw recht om bezwaar te maken: U hebt verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in paragraaf 5 hieronder. Twee van de grondrechten die belangrijk zijn om te weten, zijn dat u:

 • ons mag verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing te staken. Als u dit recht uitoefent, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel; en
 • ons mag vragen om eventuele geldige bezwaren in overweging te nemen die u hebt bij het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van het legitieme belang van ons of iemand anders.

U kunt meer informatie vinden in paragraaf 5 hieronder (Keuzes die u hebt met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke informatie).

Wat u moet doen en uw bevestiging aan ons: Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

In deze verklaring wordt uitgelegd:

 1. SOORTEN GEGEVENS DIE WE VAN OF OVER U VERZAMELEN
 2. HOE WIJ DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN
 3. WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS DELEN
 4. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 5. KEUZES DIE U HEBT MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN DELEN VAN GEGEVENS
 6. HOE WIJ GEBRUIKMAKEN VAN COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN
 7. HOE WE GEGEVENS OVER KINDEREN BESCHERMEN
 8. HOE WE DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN BEWAREN EN BEVEILIGEN
 9. WEBSITES, DIENSTEN EN FUNCTIES VAN DERDEN
 10. UPDATES VAN DEZE VERKLARING
 11. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

1. SOORTEN GEGEVENS DIE WE VAN OF OVER U VERZAMELEN

Wanneer u met de diensten communiceert, verzamelen we gegevens die u rechtstreeks identificeren (d.w.z. gegevens waarmee iemand u kan identificeren of contact met u kan opnemen, zoals uw volledige naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer), evenals informatie over uw gebruik van de diensten. Hieronder beschrijven we de verschillende soorten gegevens die we tijdens uw communicatie met de diensten verzamelen over u en de apparaten die u gebruikt.

Gegevens die u ons verstrekt: Sommige van de diensten kunnen u de mogelijkheid bieden om contactgegevens en andere informatie over uzelf en anderen in te voeren. We verzamelen en bewaren alle informatie die u via de diensten invoert. U kunt bijvoorbeeld het volgende verstrekken:

 • uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, profielfoto, geboortejaar of andere gegevens, zoals wanneer u zich registreert bij onze diensten, uw gebruikersprofiel aanmaakt of bewerkt, zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven of deelneemt aan een wedstrijd of trekking;
 • bepaalde demografische gegevens, zoals uw leeftijd, geslacht of inkomenscategorie, wanneer u deelneemt aan een enquête of peiling;
 • informatie in berichten, opmerkingen of forums (zoals chatrooms, prikborden of soortgelijke openbare forums) binnen de diensten, en in niet-openbare berichten die u naar andere gebruikers van de diensten stuurt;
 • uw voor- en achternaam, uw adres en uw creditcard- en factuurgegevens als u zich abonneert op een van onze betaalde diensten; of
 • uw e-mailadres, mededelingen en bestanden wanneer u ons een bericht stuurt via e-mail, via onze klantenserviceportal of via andere communicatiediensten (inclusief details over uw communicatievoorkeuren).

Gegevens die we automatisch van uw apparaten verzamelen: Wanneer u met de diensten communiceert, worden automatisch bepaalde gegevens over uw gebruik van de diensten verzameld. Deze gegevens omvatten informatie over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten, zoals het Internet Protocol (“IP”)-adres, uw apparaat-ID en andere unieke apparaatidentificaties, mobiele netwerkinformatie, gegevens over hoe het apparaat communiceert met onze diensten, het hardwaremodel en het type en de versie van het besturingssysteem of de webbrowser van uw apparaat. We verzamelen ook gegevens over hoe u onze diensten gebruikt, zoals de bekeken pagina's en de volgorde van dergelijke pagina's, inhoud (inclusief video-inhoud) of advertenties die u binnen de diensten bekijkt; de duur van uw interactie met de diensten; zoekopdrachten die zijn ingevoerd binnen de diensten; foutenlogboeken; websites en andere diensten die u bezoekt voor en na het bezoeken van een Discovery-site; en andere soortgelijke gegevens. Veel van deze gegevens worden verzameld via cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën. Raadpleeg ons Beleid over cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie, waaronder uw keuzes met betrekking tot het gebruik van deze technologieën.

Gegevens van socialemedianetwerken en andere derden: Wanneer u bepaalde functies van de diensten gebruikt, kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot gegevens over u van diensten die door derden worden aangeboden, waaronder socialemedianetwerken (zoals Facebook, Twitter en/of Instagram). U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om u op onze websites te registreren door een socialemedia-account te gebruiken, of u kunt gebruik maken van een socialemedia-functie op onze diensten, zoals een knop 'delen'. Dit stelt ons in staat om informatie te verkrijgen van het social media-platform. Die gegevens kunnen bestaan uit uw vrienden of contactpersonen, profielfoto, geboortedatum, geslacht, mensen/sites die u volgt, of andere profielgerelateerde informatie, evenals alle andere informatie die u hebt gekozen om te delen. De gegevens die we verkrijgen van sociale medianetwerken zijn afhankelijk van uw account-/privacy-instellingen bij die derden en het privacybeleid van die derden, dus zorg ervoor dat u dat beleid controleert en uw instellingen aanpast aan uw voorkeuren.

We kunnen ook gegevens over u verkrijgen van andere externe bronnen, zoals onze partners en adverteerders, interactieve applicaties die via onze diensten worden aangeboden (zoals ingebedde videospelers) en commercieel beschikbare bronnen zoals gegevensaggregators en openbare databases.

We kunnen de gegevens die we van derden ontvangen combineren met gegevens die we via de diensten verzamelen.

Locatiegegevens: We verzamelen via de diensten algemene gegevens over uw locatie, zoals de stad, staat en/of postcode die is gekoppeld aan uw IP-adres. Als u hiermee akkoord gaat, kunnen we specifiekere locatiegegevens verzamelen die worden verstrekt via de GPS-functionaliteit op uw mobiele apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten. Die locatiegegevens worden gebruikt om informatie en advertenties te presenteren die relevant zijn voor u in uw geografische gebied, en om u in staat te stellen te profiteren van bepaalde functies van de diensten, zoals het aanpassen van live lesroosters aan uw tijdzone of het aanbieden van lokale supermarktopties voor het leveren van ingrediënten voor recepten. Als u ons toestemming geeft om specifiekere GPS-locatiegegevens te verzamelen, kunt u dergelijke toegang uitschakelen via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Regelingen met partners: We hebben regelingen getroffen met bepaalde tv- en internetproviders en aanbieders van apparatuur voor streamingmedia (in deze verklaring aangeduid als onze "Partners"), wat betekent dat deze partners onze diensten beschikbaar kunnen stellen aan hun klanten.

Als u via een van onze partners toegang verkrijgt tot de diensten, ontvangen we van de partner bepaalde persoonsgegevens; dit is in de meeste gevallen beperkt tot een gebruikersidentificatienummer met hashcode, een productcode en informatie over het land van oorsprong ("API-gegevens"). We verzamelen API-gegevens van partners om uw toegang tot de diensten toe te staan/te verifiëren. Wij en de partner zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van API-gegevens, wat betekent dat we er beiden verantwoordelijk voor zijn dat API-gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. U kunt uw rechten met betrekking tot API-gegevens tegen (een van) ons beiden uitoefenen.

In sommige, beperktere gevallen ontvangen we ook uw registratiegegevens van partners (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres), in plaats van dat u zich rechtstreeks bij ons registreert. Wij zullen die informatie gebruiken voor de doeleinden die u worden uitgelegd wanneer u zich bij die partners registreert (gewoonlijk accountbeheer en marketing).

Wanneer wij deze regelingen hebben getroffen met partners, zijn de soorten informatie die wij over u verzamelen, en de manier waarop wij deze gebruiken, gewoonlijk beperkter dan wanneer u zich rechtstreeks bij ons registreert, en daarom zijn sommige delen van deze verklaring mogelijk niet relevant. Deze partners zullen uw persoonlijke informatie afzonderlijk gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van onze partners en wij verzoeken u met klem hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

2. HOE WIJ DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om de diensten te leveren en te verbeteren; om met u te communiceren; om advertenties te leveren; en om aanvullende producten, functies en aanbiedingen te ontwikkelen en te leveren, zoals hieronder in meer detail wordt uitgelegd.

Om de diensten die u aanvraagt te leveren, inclusief om uw account te onderhouden en service te verlenen, bijvoorbeeld om:

 • te voldoen aan uw verzoeken om producten, diensten of informatie;
 • uw betalingen te verwerken en uw producten te verzenden;
 • uw toegang tot de diensten en deelname aan speciale functies van de diensten, zoals enquêtes, peilingen en prikborden, mogelijk te maken;
 • technische en andere ondersteuning te bieden, waaronder het begrijpen en oplossen van technische problemen met de diensten;
 • u servicegerelateerde berichten te sturen;
 • door gebruikers gegenereerde inhoud weer te geven; en
 • uw deelname aan sweepstakes, wedstrijden of promoties te verwerken.

Om met u te communiceren en klantenservice te bieden ter ondersteuning van de diensten, waaronder om:

 • klantenserviceondersteuning te bieden of te reageren op uw vragen, verzoeken en opmerkingen;
 • u elektronische nieuwsbrieven sturen of u in te schrijven voor sweepstakes of wedstrijden; en
 • u juridische kennisgevingen of andere kennisgevingen met betrekking tot de diensten te verstrekken, inclusief servicegerelateerde mededelingen.

Om de diensten te ontwikkelen en te verbeteren en uw ervaring met de diensten te personaliseren, waaronder om:

 • patronen in het gebruik van de diensten te analyseren, het verkeer op de website te onderzoeken en de behoeften en trends van klanten te begrijpen om onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen;
 • u een gepersonaliseerde productervaring te bieden, inclusief aanbevelingen voor weergave en andere inhoud;
 • u gepersonaliseerde nieuwsbrieven, enquêtes en informatie te sturen over producten, diensten en promoties aangeboden door ons, onze partners en andere organisaties waarmee we samenwerken;
 • de inhoud van de diensten aan te passen op basis van uw activiteiten en interesses;
 • profielen over u te maken, waaronder het toevoegen en combineren van gegevens die we van derden verkrijgen, en die kunnen worden gebruikt voor analyse, marketing en reclame; en
 • gevolgtrekkingen over uw voorkeuren en interesses te gebruiken voor een of meer van de bovenstaande doeleinden.

Om onze marketing en advertenties van derden aan u te verstrekken:

Marketing van ons

We willen u graag marketingberichten sturen, die bestaan uit onze nieuwsbrieven, promotionele e-mails, enquêtes en informatie over producten, diensten en promoties aangeboden door ons, onze partners en andere organisaties waarmee we samenwerken. U ontvangt marketingberichten van ons als u een account hebt aangemaakt en we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen om u marketing te sturen. In bepaalde, beperkte omstandigheden (wanneer u toegang hebt tot onze diensten via een van onze partners), vragen wij u mogelijk niet om uw voorafgaande toestemming om u marketingcommunicatie te sturen, maar bieden wij u een gemakkelijke manier om u uit te schrijven/af te melden van marketingcommunicatie (bijvoorbeeld door te klikken op de afmeldlink in onze e-mails).

We kunnen uw naam, contactgegevens, leeftijd, geslacht, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te kunnen vormen van wat we denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn.

Marketing van derden

We verkrijgen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming voordat we uw persoonsgegevens delen met bedrijven buiten onze groep voor marketingdoeleinden.

Afmelden

We willen u keuzes bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame. Wanneer u rechtstreeks een account bij ons hebt, kunt u uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door in te loggen op het gedeelte ‘Uw account’ van het platform en uw ‘Communicatievoorkeuren’ aan te passen. U kunt zich ook afmelden voor marketing door te klikken op de afmeldlink in onze marketing e-mails, of door contact met ons op te nemen om u af te melden voor marketing door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensverwerking op DPO@discovery.com of klantenservice op support@discoveryplus.co.uk. Om uw instellingen voor pushmeldingen te wijzigen, gaat u naar de instellingen voor meldingen op uw mobiele apparaat.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop of ervaring van een product of dienst of andere transacties. Daarom zult u nog steeds belangrijke berichten blijven ontvangen over de functionaliteit en/of het beheer van de diensten (bijv. zoals hierboven vermeld, wanneer we u een wachtwoordherinnering moeten sturen, om u te berichten over updates van de diensten of wijzigingen in de wettelijke voorwaarden).

Reclame van derden

We willen ervoor zorgen dat onze advertenties en marketing relevant en interessant zijn voor u en onze andere gebruikers. Om dit te bereiken gebruiken we externe advertentie- en technologiebedrijven om advertenties weer te geven en/of geaggregeerde gegevens te leveren voor het weergeven van advertenties wanneer u de diensten bezoekt of gebruikt. Dit kunnen ook technologiebedrijven van derden zijn die gegevens over u verzamelen om op deze wijze een profiel van uw voorkeuren samen te stellen op basis van uw activiteiten wanneer u de diensten bezoekt of gebruikt. We gebruiken deze bedrijven ook om automatisch gegevens van u te verzamelen wanneer u de diensten gebruikt om ons te helpen met de identificatie van de advertenties die aan u worden verstrekt en van wat u doet na het zien van die advertenties. Daarnaast delen we ook gegevens met aanbieders van webanalysetools, zoals Google Analytics, die we gebruiken om uw gebruik van de diensten te analyseren.

Deze externe advertentiebedrijven verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over u door cookies en andere trackingtechnologieën in de diensten te integreren. Bekijk ons Centrum voor cookie en advertentievoorkeuren en het Beleid over cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie. In sommige gevallen gebruiken deze externe partijen de gegevens voor eigen doeleinden: zo kunnen zij uw gegevens samenvoegen met andere gegevens die zij over u hebben en deze gebruiken om andere klanten advertentiegerelateerde diensten aan te bieden en met andere advertentiebedrijven samen te werken en uw persoonsgegevens als onderdeel van het proces met dergelijke bedrijven te delen.

U kunt nagaan hoe cookies zijn ingesteld op uw apparaat in ons Centrum voor cookie en advertentievoorkeuren via de instellingen van uw browser en, in sommige gevallen, via de instellingen van uw mobiele apparaat. Als u ervoor kiest tracking voor deze doeleinden te beperken of te voorkomen, worden de advertenties die u te zien krijgt wanneer u de diensten bezoekt of gebruikt, niet langer afgestemd op uw voorkeuren.

We kunnen uw gegevens ook delen met sociale media of andere soortgelijke platforms, zodat u en andere mensen relevante informatie op het platform in kwestie kunnen zien. We kunnen bijvoorbeeld de Facebook Custom Audiences-dienst gebruiken en uw e-mailadres in een beveiligd format met Facebook delen, zodat we: u kunnen opnemen in een aangepaste doelgroep waarmee we op Facebook relevante advertenties kunnen weergeven; of we kunnen een specifieke doelgroep aanmaken van andere Facebook-gebruikers op basis van de informatie in uw Facebook-profiel. U kunt de gegevens die door dergelijke derden met ons worden gedeeld, beheren door uw voorkeuren te wijzigen door gebruik te maken van de privacyinstellingen die deze derden op hun platforms leveren.

Beveiliging, fraude en wettelijke naleving, waaronder om:

 • fraude te voorkomen en op te sporen, zoals door uw identiteit te verifiëren;
 • spam of andere malware of beveiligingsrisico's te bestrijden;
 • de beveiliging van onze diensten te controleren, te handhaven en te verbeteren;
 • te voldoen aan alle toepasselijke procedures, wetten en voorschriften, dagvaardingen, verzoeken van de overheid of juridische procedures, of in verband met een juridisch onderzoek, indien we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk is vereist of toegestaan; en
 • onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bijv. om naleving van onze Gebruiksvoorwaarden, bezoekersovereenkomsten, privacybeleidsregels of andere contracten of wettelijke rechten te handhaven).

Houd er rekening mee dat alle gegevens die we over u verzamelen met elkaar kunnen worden gecombineerd om alle bovenstaande doeleinden mogelijk te maken.

Categorieën verzamelde gegevens

Gebruiksdoeleinden


(zie voor aanvullende informatie ‘Hoe we gebruikmaken van de gegevens die we verzamelen’ in onze privacyverklaring)

Rechtmatige grondslag voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens

Bronnen van persoonsgegevens

Categorieën derden aan wie we de gegevens openbaar maken

(zie voor aanvullende informatie ‘Wanneer we gegevens delen’ in onze privacyverklaring)

Gegevens die u ons verstrekt:

Registratie-, abonnements- of contactgegevens

zoals e-mailadres, naam, telefoonnummer en factuurgegevens

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice
 • personaliseren van uw ervaring

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt;
 • het beheer van de diensten, zoals wanneer we contact met u moeten opnemen om redenen die verband houden met de diensten (bijvoorbeeld wanneer we u een wachtwoordherinnering moeten sturen, om u op de hoogte te houden van updates van diensten of wijzigingen aan onze Gebruiksvoorwaarde, cookiebeleid of deze verklaring)
 • u
 • evenementen
 • andere gebruikers die gegevens over u verstrekken
 • wederverkopers van consumentengegevens
 • databases met openbare gegevens
 • onze filialen
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • wedstrijden en promotiepartners
 • marketeers
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

 • opsporen en melden van fouten
 • auditing van consumenteninteracties
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Klantenservicegegevens

zoals vragen en andere berichten die u ons toezendt via online formulieren, per e-mail, per telefoon of per post; en samenvattingen of spraakopnames van uw interacties met de klantenservice

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt
 • u
 • onze filialen
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • opsporen en melden van fouten
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • het verbeteren van de diensten

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;
 • onze diensten te verbeteren.

Naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Demografische, statistische en interessegerelateerde gegevens

zoals uw leeftijd, geboortedatum, geslacht, interesses, levensstijl, informatie over uw huishouden en hobby's

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice
 • personaliseren van uw ervaring

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt
 • u
 • andere gebruikers die gegevens over u verstrekken
 • wederverkopers van consumentengegevens
 • onze filialen
 • databases met openbare gegevens
 • conferenties en andere evenementen
 • marketeers
 • socialemedianetwerken, in overeenstemming met uw voorkeuren
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • wedstrijden en promotiepartners
 • marketeers
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • het verbeteren van de diensten

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;
 • onze diensten verbeteren

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

Financiële en transactiegegevens

zoals creditcard- of betaalkaartnummer, verificatienummer en vervaldatum, om betalingen en gegevens over uw transacties en aankopen bij ons te verwerken

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt;
 • u
 • externe betalingsverwerkers die deze informatie namens ons verzamelen en die ook een onafhankelijke relatie met u hebben
 • externe of co-branded partners
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • derden voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • Onze legitieme belangen voor het opsporen en voorkomen van fraude
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Door gebruikers gegenereerde inhoud

zoals opmerkingen over artikelen, foto's, video's, audio, informatie die u indient op openbare forums of messageboards, beoordelingen en feedback of getuigenissen die u verstrekt over onze diensten

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice
 • personaliseren van uw ervaring

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt;
 • u
 • andere gebruikers die gegevens over u verstrekken in verband met hun evenement of profiel
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • wedstrijden en promotiepartners
 • marketeers
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

 • opsporen en melden van fouten
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Gegevens over onderzoek, enquêtes of sweepstakes (inclusief persoonlijke identificatiegegevens en door gebruikers gegenereerde inhoud)

verzameld als u deelneemt aan een enquête of trekking; bevat informatie die nodig is om u te laten deelnemen (zoals contactgegevens) en om uw prijs te verwerken

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice
 • personaliseren van uw ervaring

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt;
 • u
 • partners voor enquêtes of sweepstakes
 • onderzoekers en analisten
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • wedstrijden en promotiepartners
 • marketeers
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

 • opsporen en melden van fouten
 • auditing van consumenteninteracties
 • het verbeteren van de diensten
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;
 • onze diensten verbeteren

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Contactgegevens over anderen (inclusief persoonlijke identificatiegegevens)

zoals naam en postadres om een geschenk te verzenden

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt
 • u
 • andere gebruikers (als u de ontvanger van een bericht bent)
 • onze filialen
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • auditing van consumenteninteracties
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Gegevens op sociale media

als u uw account koppelt of toegang tot de diensten krijgt via een externe verbinding of aanmelding, kunnen wij, afhankelijk van uw privacyinstellingen, toegang hebben tot alle gegevens die u verstrekt aan dat sociale netwerk, zoals uw naam, e-mailadres, vriendenlijst, foto, geslacht, locatie en huidige stad; en informatie die u ons rechtstreeks via onze pagina's verstrekt op sociale netwerken en blogplatforms (bijv. Facebook, Instagram en Twitter)

 • leveren van de diensten
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice
 • personaliseren van uw ervaring
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden
 • opsporen en melden van fouten
 • auditing van consumenteninteracties
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

 • u
 • socialemedianetwerken, in overeenstemming met uw privacyvoorkeuren op dergelijke diensten
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • wedstrijden en promotiepartners
 • marketeers
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa

Gegevens die we automatisch van u en/of uw apparaat verzamelen:

Categorieën verzamelde gegevens

Gebruiksdoeleinden


(zie voor aanvullende informatie ‘Hoe we gebruikmaken van de gegevens die we verzamelen’ in onze privacyverklaring)

Rechtmatige grondslag voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van de persoonsgegevens

Bronnen van persoonsgegevens

Categorieën derden aan wie we de gegevens openbaar maken

(zie voor aanvullende informatie ‘Wanneer we gegevens delen’ in onze privacyverklaring)

Apparaatgegevens en -identificatie

zoals IP-adres; type browser en taal; besturingssysteem; type platform; type apparaat; software- en hardwarekenmerken; en unieke apparaat-, reclame- en app-id's

 • leveren van de diensten
 • personaliseren van uw ervaring

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt;
 • u (via uw apparaat)
 • aanbieders van reclame
 • leveranciers van analytische gegevens
 • cookies en trackingtechnologieën
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • adverteerders, advertentienetwerken en reclamepartners
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

 • opsporen en melden van fouten
 • auditing van consumenteninteracties
 • het verbeteren van de diensten
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;
 • onze diensten verbeteren

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Gegevens over het internetnetwerk en de activiteiten van het apparaat

zoals gegevens over de bestanden die u downloadt, domeinnamen, bestemmingspagina's, browse-activiteiten, inhoud of advertenties die bekeken zijn en waarop is geklikt, toegangsdatums en -tijden, bekeken pagina's, formulieren die u (gedeeltelijk) invult, zoektermen, uploads of downloads, de url die u naar onze diensten heeft verwezen, de websites die u na deze website bezoekt; en andere webgebruiksactiviteiten en gegevens die door onze webservers zijn geregistreerd, of u een e-mail opent en uw interactie met e-mailinhoud, toegangstijden, foutenlogboeken en andere soortgelijke gegevens

Zie ons Beleid over cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie over hoe we deze gegevens verzamelen en gebruiken.

 • leveren van de diensten
 • personaliseren van uw ervaring

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt;
 • u (via uw apparaat)
 • aanbieders van reclame
 • leveranciers van analytische gegevens
 • cookies en trackingtechnologieën
 • marketeers
 • onze filialen
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • adverteerders, advertentienetwerken en reclamepartners
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

 • het verbeteren van de diensten
 • opsporen en melden van fouten
 • auditing van consumenteninteracties
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Onze gerechtvaardigde belangen van:

 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor te zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;
 • onze diensten verbeteren

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Geolocatiegegevens

zoals stad, staat en postcode gekoppeld aan uw IP-adres; en nauwkeurige geolocatiegegevens van GPS-gebaseerde functionaliteit op uw mobiele apparaten, in overeenstemming met de instellingen van uw mobiele apparaat

 • leveren van de diensten
 • personaliseren van uw ervaring
 • het verbeteren van de diensten
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden
 • opsporen en melden van fouten
 • auditing van consumenteninteracties
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving

Uw toestemming

 • u
 • aanbieders van reclame
 • leveranciers van analytische gegevens
 • marketeers
 • onze filialen
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • online adverteerders, advertentienetwerken en reclamepartners
 • social media-netwerken
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa

Gegevens die we afleiden of afgeleide gegevens die we van derden ontvangen:

Categorieën verzamelde gegevens

Gebruiksdoeleinden

(zie voor aanvullende informatie ‘Hoe we gebruikmaken van de gegevens die we verzamelen’ in onze privacyverklaring)

Rechtmatige grondslag voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van de persoonsgegevens

Bronnen van persoonsgegevens

Categorieën van derden aan wie we de gegevens bekendmaken (zie “Wanneer we gegevens delen” in onze privacyverklaring voor aanvullende informatie)

Inferentiegegevens

zoals informatie over uw mogelijke voorkeuren die we afleiden van uw activiteiten op de diensten, en informatie die u verstrekt of afgeleide informatie die we van andere partijen ontvangen

 • personaliseren van uw ervaring

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren door:

 • het voor u beschikbaar maken van de diensten;
 • het leveren van de diensten die u aanvraagt;
 • u, als we ze afleiden van uw gegevens en activiteiten
 • onze filialen
 • wederverkopers van consumentengegevens
 • leveranciers van analytische gegevens
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • online adverteerders, advertentienetwerken en reclamepartners
 • entiteiten voor juridische doeleinden
 • entiteiten voor verkoop of overdracht van zaken of activa
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

Uw toestemming of onze legitieme belangen (wanneer geen toestemming is vereist)

 • het verbeteren van de diensten

Onze legitieme belangen bij het verbeteren van onze diensten

3. WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS DELEN

We kunnen de gegevens die we verzamelen openbaar maken zoals hieronder beschreven en aangevuld door ons Beleid over cookies en trackingtechnologieën. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op elk gewenst moment beheren via ons Centrum voor cookie en advertentievoorkeuren, op individueel browserniveau en, in sommige gevallen, de instellingen op uw mobiele apparaat. Als u cookies weigert, kunt u de diensten nog steeds gebruiken, maar uw mogelijkheden om sommige functies of delen van de diensten te gebruiken en ons vermogen de diensten speciaal op u af te stemmen, zijn mogelijk beperkt. Lees in ons Beleid over cookies en trackingtechnologieën. meer over hoe we cookies gebruiken en welke informatie er met behulp van cookies wordt verzameld.

Externe dienstverleners: We schakelen externe dienstverleners in om namens ons een verscheidenheid aan diensten en functies uit te voeren, zoals klantenondersteuning (bijv. inclusief Zendesk), het beheren van onze promoties, marketing of promotie-ondersteuning (bijv. inclusief SendGrid, Blueshift), gegevensanalyse (bijv. inclusief Adobe), online reclame (bijv. inclusief FreeWheel, Adobe), technologiediensten en platforms (bijv. inclusief AWS), het verwerken van betalingen (bijv. inclusief Adyen of PayPal), en andere diensten.

De familie van Discovery-bedrijven: We kunnen gegevens over u delen binnen de familie van Discovery-bedrijven, waaronder onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en joint venture-partners, om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren, en om u informatie te verstrekken over producten of diensten die u mogelijk interesseren.

Sweepstakes, wedstrijden en promoties: Wanneer u zich via onze diensten registreert of deelneemt aan een promotie, sweepstake of wedstrijd, kunnen we de gegevens die u verstrekt voor dergelijke doeleinden delen met geautoriseerde externe dienstverleners (zoals hierboven beschreven), deelnemende sponsors en reclamepartners. Door deel te nemen aan een promotie gaat u bovendien akkoord met de officiële regels die van toepassing zijn op die promotie, waarvoor u mogelijk bepaalde acties moet ondernemen, inclusief, behalve waar dit wettelijk verboden is, ons en/of de sponsor(s) van de promotie toestaan om uw naam, stem en/of gelijkenis te gebruiken en publiekelijk vrij te geven in reclame of marketing in verband met de promotie. Raadpleeg de relevante regels voor een promotie, sweepstake of wedstrijd voor meer informatie.

Zakelijke partners: We kunnen gegevens delen met derden met wie we zakelijke relaties hebben, zoals onze co-promotiepartners, adverteerders, advertentienetwerken en gegevensmarketingdiensten, voor doeleinden zoals het aanbieden van producten en diensten die u mogelijk interesseren.

Bedrijfsoverdracht: In het geval dat we een zakelijke overgang doormaken, zoals een fusie, overname, faillissement, reorganisatie of verkoop van alle of een deel van onze activa, of een onderzoeksproces in verband met een mogelijke zakelijke transactie, kunnen de gegevens die we verzamelen en onderhouden worden bekendgemaakt, verkocht of overgedragen als onderdeel van die transactie. Als een dergelijke overdracht onder de toepasselijke wetgeving onderworpen is aan aanvullende beperkingen, zullen we voldoen aan dergelijke beperkingen.

Wettelijke vereisten en bescherming van diensten en gebruikers: We zullen de gegevens die we verzamelen openbaar maken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking: (a) wettelijk is vereist (of om te reageren op dagvaardingen, bevelschriften, verzoeken van de overheid, of een soortgelijk procedures die aan ons worden betekend) of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; (b) in overeenstemming is met ons beleid en procedures voor kennisgeving en verwijdering onder de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA); en/of (c) noodzakelijk is om onze wettelijke rechten of eigendommen, onze diensten, u, of andere derden te beschermen of te verdedigen, of om de veiligheid en beveiliging van onze diensten, systemen, en van onze klanten of het algemene publiek te waarborgen.

Samengevoegde gegevens: We kunnen gegevens samenvoegen en/of anonimiseren, zodat deze niet langer aan u of uw apparaat zijn gekoppeld. Deze verklaring is geen beperking van ons vermogen tot het openbaar maken van geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens die niet aan u zijn gekoppeld. We kunnen dergelijke gegevens naar eigen goeddunken gebruiken en bekendmaken aan onze partners, adverteerders en andere derden.

4. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In verband met de bovengenoemde doeleinden kunnen we de persoonsgegevens die we van u verzamelen doorgeven aan externe gegevensverwerkers die zich bevinden in landen buiten het Verenigd Koninkrijk (het "VK") en de Europese Economische Ruimte ("EER") (inclusief de Verenigde Staten), of aan leden van onze bedrijvengroep. Houd er rekening mee dat landen buiten het VK en de EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als landen binnen het VK en de EER, hoewel onze verzameling, opslag en gebruik van uw persoonsgegevens onder deze verklaring blijven vallen.

Wanneer we persoonsgegevens buiten het VK en de EER overdragen, zullen we:

 • de standaardcontractbepalingen voor gegevensbescherming opnemen die zijn goedgekeurd door de regering van het VK of de Europese Commissie (zoals van toepassing) voor het overdragen van persoonsgegevens buiten het VK en de EER naar onze contracten met die derden (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd krachtens artikel 46.2 van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") en de versie voor het VK daarvan); of
 • ervoor zorgen dat het land waar uw persoonsgegevens worden verwerkt door de regering van het VK of de Europese Commissie (zoals van toepassing) als ‘adequaat’ is aangemerkt op grond van artikel 45 van de AVG (en de versie van het VK daarvan).

Meer informatie over de regels voor gegevensoverdracht buiten het VK en de EER, met inbegrip van de mechanismen waarop wij ons baseren, vindt u hier op de website van de Europese Commissie en hier op de website van de Information Commissioner's Office.

5. KEUZES DIE U HEBT MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt veel keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken en delen. Deze keuzes worden hieronder in meer detail beschreven. U hebt het recht om te verzoeken dat we toegang verlenen tot alle persoonsgegevens die we over u bewaren.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat we uw account en de bijbehorende persoonsgegevens verwijderen, met uitzondering van de gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of deze wenst te verwijderen, gelieve uw verzoek dan in te dienen door het volgende aanvraagformulier in te vullen:

Verzoeken om toegang en verwijdering

Let op: als u een actieve abonnee bent, moet u wachten tot uw abonnement is afgelopen voordat u uw account kunt verwijderen. Als u toegang hebt tot de diensten via een van onze partners, moet u uw abonnement op onze diensten annuleren via uw account bij die partner.

Als we uw persoonsgegevens verwijderen, kan deze verwijdering alleen betrekking hebben op de diensten en niet op enige andere dienst die door ons wordt geleverd. U dient aparte verzoeken in te dienen voor al uw accounts bij de diensten of enige andere door ons geleverde dienst.

Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden voor informatie over uw annuleringsrechten.

Andere rechten omvatten het volgende:

 • alle persoonsgegevens van u die niet actueel of onjuist zijn, bijwerken;
 • de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beperken;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, voorkomen;
 • uw persoonsgegevens verstrekken aan een externe dienstverlener; of
 • enige bezwaren van u over het gebruik van uw persoonsgegevens, in acht nemen.

We zullen al dergelijke verzoeken in acht nemen en ons antwoord binnen een redelijke termijn (en in elk geval binnen een door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn) geven. Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden kunnen worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken. Als er een uitzondering van toepassing is, zullen we u dit vertellen wanneer we reageren op uw verzoek. We kunnen u vragen ons informatie te verstrekken die vereist is om uw identiteit te bevestigen voordat we reageren op uw verzoek.

Als u meer informatie over deze rechten wilt ontvangen, of een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking via DPO@discovery.com.

Locatiegegevens van mobiele apparaten: Als u toegang verkrijgt tot de diensten via een mobiel apparaat en u niet wilt dat uw apparaat ons voorziet van specifieke GPS-locatiegegevens, dient u ofwel er niet mee akkoord te gaan dat uw apparaat deze gegevens met ons deelt, of dient u de GPS of andere functies voor het traceren van locaties op uw apparaat uit te schakelen. De fabrikant van uw apparaat moet instructies geven over hoe u GPS of andere functies voor het traceren van locaties kunt uitschakelen. Als u in eerste instantie toestemming voor het verzamelen van locatiegegevens hebt gegeven, kunt u het verzamelen van locatiegegevens daarna op elk gewenst moment stopzetten door de voorkeuren op uw mobiele apparaat te wijzigen of door de toepassing van uw mobiele apparaat te verwijderen.

6. HOE WIJ GEBRUIKMAKEN VAN COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN

Zoals veel bedrijven maken ook wij gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op onze diensten. Voor gedetailleerde informatie over de trackingtechnologieën die we gebruiken, hoe we die technologieën gebruiken en aanvullende opties die u hebt met betrekking tot het gebruik van die technologieën, kunt u ons Beleid over cookies en trackingtechnologieën raadplegen. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op elk gewenst moment beheren via ons Centrum voor cookievoorkeuren, op individueel browserniveau en, in sommige gevallen, de instellingen op uw mobiele apparaat. Als u cookies weigert, kunt u de diensten nog steeds gebruiken, maar uw mogelijkheden om sommige functies of delen van de diensten te gebruiken en ons vermogen de diensten speciaal op u af te stemmen, zijn mogelijk beperkt.

7. HOE WE GEGEVENS OVER KINDEREN BESCHERMEN

De diensten zijn over het algemeen gericht op volwassenen en zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan zestien (16) jaar. Wij zullen nooit bewust informatie verzamelen van een kind zonder toezicht onder de leeftijd van 16 jaar. De diensten zijn niet gericht op kinderen en we zullen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelen. Als u vragen hebt over onze praktijken met betrekking tot de privacy van kinderen of om te verzoeken dat we de persoonsgegevens die door uw kind zijn verstrekt, verwijderen, neem dan contact met ons op via DPO@discovery.com.

8. HOE WE DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN BEWAREN EN BEVEILIGEN

We bewaren de gegevens die we verzamelen zo lang als nodig is om de diensten te leveren, zo lang als redelijkerwijs is vereist om te voldoen aan het doel waarvoor u de gegevens hebt ingediend, of voor onze zakelijke doeleinden, of zoals vereist door de wet.

We zullen stappen ondernemen om uw persoonsgegevens (inclusief elk account dat u hebt ingesteld om de diensten te gebruiken) vijf jaar na uw laatste activiteit op de diensten te verwijderen, of, als u voor een abonnement hebt betaald, vijf jaar na het verstrijken van uw abonnement en uw laatste activiteit op de diensten.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dergelijke gevallen kunnen we deze gegevens onbeperkt blijven gebruiken zonder nadere kennisgeving aan u.

We nemen technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen alles wat per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele vorm van elektronische of fysieke opslag is echter absoluut veilig. Als zodanig erkent en accepteert u dat we de veiligheid van uw gegevens die naar, via of op onze diensten of via het internet worden verzonden niet kunnen garanderen en dat een dergelijke overdracht op uw eigen risico plaatsvindt.

Als u een account aanmaakt op, of zich registreert bij een van onze diensten, bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord.

9. WEBSITES, DIENSTEN EN FUNCTIES VAN DERDEN

Onze diensten kunnen links bevatten naar websites van derden (bijv. online winkels die producten te koop aanbieden), plug-ins van derden (bijv. knoppen voor delen op sociale media) en functies van derden (bijv. banneradvertenties). Wanneer u met deze diensten van derden communiceert, kunnen ze gegevens van of over u verzamelen, en in sommige gevallen kunnen ze uw activiteiten volgen, inclusief door het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën, zonder dat u met hen hoeft te communiceren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van dergelijke derden, en het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens is onderworpen aan hun privacyverklaringen, en niet aan deze verklaring. We raden u aan om de privacy- en beveiligingsverklaringen van deze derden te lezen.

10. UPDATES VAN DEZE VERKLARING

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen wanneer onze diensten, technologie en wettelijke verplichtingen veranderen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte verklaring plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” herzien. Wanneer we belangrijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen en we uw e-mailadres hebben, sturen we u een kennisgeving van de wijzigingen.

11. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

We hebben een functionaris voor gegevensverwerking die kan helpen met alle vragen met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. U kunt per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking via DPO@discovery.com.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de EER als u van mening bent dat we niet voldoen aan het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. De lokale autoriteit verschilt afhankelijk van het land. Raadpleeg de bijlage voor uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt ook een rechtsmiddel zoeken via lokale rechtbanken, als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

Bijlage

Lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten (Verenigd Koninkrijk en de EER-landen)

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de EER als u van mening bent dat we niet voldoen aan het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht.

De lokale autoriteit verschilt afhankelijk van het land. Zie hieronder voor meer informatie over de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de EER-landen waarin we actief zijn.

Oostenrijk
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42 3
1030 Wien
Telefoon. + +43 1 52 152-0
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at/

België
Autorité de protection des données
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Telefoon. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: contact@apd-gba.be

Website: https://www.privacycommission.be/

Bulgarije
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Telefoon. +359 2 91 53 555 3555
Fax +359 2 91 53525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: https://www.cpdp.bg/

Комисия за защита на личните данни
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
София 15922

Kroatië
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Telefoon. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
E-mail: azop@azop.hr or info@azop.hr
Website: https://www.azop.hr/

Cyprus
Office of the Commisioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Telefoon. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument

Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιάσονος 1,
1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565

Tsjechische Republiek
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefoon. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Website : http://www.uoou.cz/

Denemarken
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefoon. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: https://www.datatilsynet.dk/

Estland
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Telefoon. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Website: https://www.aki.ee/en

Finland
Office of the Data Protection Ombudsman
Tietosuojavaltuutetun Toimisto
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
PO Box 800, FI-00531 Helsinki
Telefoon. +358 029 566 6700
Fax +358 029 566 6768 e-mail: tietosuoja@om.fi
Website: https://www.tietosuoja.fi/en/

Frankrijk
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIJS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Website: https://www.cnil.fr/professionnel

Duitsland
De klachtenbevoegdheid is verdeeld over verschillende toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in Duitsland. Bevoegde autoriteiten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de lijst die wordt vermeld onder: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Griekenland
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athene
Telefoon. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Website: http://www.dpa.gr/

Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600

HongarijeNemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Falk Miksa utca 9-11
1055 Budapest,
Telefoon. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: https://www.naih.hu/

IJsland
Persónuverndar
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland
Telefoon. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Website: https://www.personuvernd.is/

Ierland
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Lo-Call: 1890 25 22 31
Telefoon. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Website: https://www.dataprotection.ie/

Italië
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia 11
00186 Roma
Telefoon. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail: protocollo@gpdp.it | protocollo@pec.gpdp.it
Website: https://www.garanteprivacy.it/

Letland
Datu Valsts Inspeckcija
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Telefoon. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Website: https://www.dvi.gov.lv/lv/

Liechtenstein
Datenschutzstelle
Städtle 38
P.O. Box 684
9490 Vaduz
Telefoon: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Website: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Litouwen
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17,
011042 Vilnius
Telefoon. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Website: https://vdai.lrv.lt/

Luxemburg
Commission Nationale pour la Protection des Données
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
Telefoon. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu Website:
https://www.cnpd.lu/

Malta
Information and Data Protection Commisioner
2, Airways House
Triq Il-Kbira, Tas-Sliema SLM 1549
Telefoon. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Website: http://www.dataprotection.gov.mt/

Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Noorwegen
Datatilsynet
P.O. Box 458 Sentrum
NO-0105 Oslo
Telefoon: +47 47 22 39 69 64
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Website: https://www.datatilsynet.no/English/

Polen
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Telefoon. +48 22 53 10 300; 606-950-000
Fax +48 22 53 10 301
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
Website: https://www.uodo.gov.pl/

Portugal
Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
Av. D. Carlos I, 134, 1º
1200-651 Lisboa
Telefoon. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Website: https://www.cnpd.pt/

Roemenië
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Telefoon. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: https://www.dataprotection.ro/

Slowakije
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Telefoon.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

Slovenië
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefoon. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: https://www.ip-rs.si/

Spanje
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Telefoon. +34 91 266 35 17
e-mail: internacional@agpd.es. Also: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Website: https://www.agpd.es/

Zweden
Integritetsskyddsmyndigheten
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefoon. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: https://www.datainspektionen.se/

VK
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Telefoon. +44 0303 123 1113
Fax: +44 01625 524510
e-mail: international.team@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk