DISCOVERY+ PERSONVERNERKLÆRING

SIST OPPDATERT: 6. juli 2022


Denne personvernerklæringen (“Personvernerklæringen”) beskriver personvernpraksisen til Dplay Entertainment Limited (“Discovery,” “vi” eller “oss”) vedrørende discovery+, som er tilgjengelig gjennom våre nettsider eller våre mobil- og TV-tilknyttede apper i Storbritannia ("UK") og EØS ("Tjenestene"). Tjenestene omfatter våre nettsider, våre apper og alt som gjøres tilgjengelig på våre nettsider og apper, herunder alle funksjoner og brukergrensesnitt samt alt innhold og materiale du kan se eller få tilgang til, slik som bilder, foto, lyd, musikk tekst, artikler, spill, grafikk, programvare, videoer, programmer, direktesendinger og kanaler. Tjenestens innhold vil bli endret med jevne mellomrom – dvs. at nye artikler, programmer, kanaler, sportsbegivenheter og annet innhold kan bli gjort tilgjengelig mens andre ikke lenger vil være tilgjengelig. Vi kan også fra tid til annen oppdatere og endre elementer i selve Tjenestene – for eksempel design, layout, funksjoner og funksjonalitet.

VVi er behandlingsansvarlig for de personoppplysningene vi innhenter fra deg og behandler for dine formål. Vi er et datterselskap av Warner Bros. Discovery, Inc. (“Warner Bros. Discovery”). Du finner nærmere informasjon om Warner Bros. Discovery, herunder dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, her. Når vi i det følgende viser til tilknyttede selskaper, omfatter dette også samarbeidspartnere.

Hvis du er bosatt i EU/EØS er vår EU-presentant, avhengig av din jurisdiksjon, som følger:

· Hvis du er bosatt i Nederland, Tyskland eller Østerrike: Discovery Communications Benelux BV med forretningskontor i Kraanspoor 20, 1033 SE, Amsterdam, Nederland.

· Hvis du er bosatt i Italia eller Spania: Discovery Italia S.r.l. med forretningskontor i via Uberto Visconti di Modrone 11 Milano, 20122, Italia.

· Hvis du er bosatt i Irland, Sverige, Finland, Norge eller Danmark: Discovery Networks Sweden AB whose registered office is at Radmansgatan 42, 113 57, Stockholm, Sverige.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med denne Personvernerklæringen, kan du kontakte vårt personvernombud på DPO@discovery.com eller den relevante adressen ovenfor.

Denne Personvernerklæringen forklarer hvordan vi innhenter, bruker og deler personopplysninger om brukere som samhandler med Tjenestene. Personvernerklæringen gjelder ikke når vi innhenter opplysninger fra andre tjenester eller kilder (med mindre dette er særskilt angitt), eller for tredjeparter som gir opplysinger til Discovery.

Når vi viser til EUs personvernforordning ("GDPR"), viser vi, om ikke annet er uttrykkelig angitt, til UK GDPR og EU GDPR (avhengig av som gjelder for behandlingen av dine personopplysinger).

Din rett til å protestere: Du har flere rettigheter når det gjelder vår bruk av dine personopplysninger. Disse er angitt i punkt 3 nedenfor. To av de grunnleggende rettighetene du bør kjenne til, er at du kan:

· be oss slutte å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring. Hvis du benytter deg av denne retten, vil vi slutte å bruke personopplysingene dine for dette formålet (Art. 21 (2) GDPR); og

· be oss om å vurdere enhver gyldig innvending du måtte ha til vår bruk av dine personopplysninger når vi behandler disse på grunnlag av vår, eller en annen persons, berettigede interesser (Art. 21 (1) GDPR).

Denne Personvernerklæringen beskriver:

  1. PERSONOPPLYSNINGER VI INNHENTER OG BEHANDLER
  2. INTERNASJONAL OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
  3. DINE RETTIGHETER
  4. HVORDAN VI BESKYTTER BARNS OPPLYSNINGER
  5. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER
  6. TREDJEPARTERS NETTSTEDER, TJENESTER OG FUNKSJONER
  7. HVORDAN KONTAKTE OSS

1. PERSONOPPLYSNINGER VI INNHENTER OG BEHANDLER

Når du samhandler med Tjenestene, innhenter vi både opplysninger som identifiserer deg direkte (dvs. opplysinger som gjør det mulig for noen å identifisere deg eller kontakte deg, slik som fullt navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer), og opplysninger om din bruk av Tjenestene. Nedenfor beskriver vi de forskjellige typene opplysinger vi innhenter om deg og de enhetene du bruker når du samhandler med Tjenestene.

Vi kan også innhente opplysninger om deg fra tredjeparter som f.eks. våre partnere og annonsører, interaktive apper som tilbys gjennom våre Tjenester (f.eks. integrerte videospillere), og kommersielt tilgjengelige kilder som dataaggregatorer og offentlige databaser.

Vi kan kombinere de opplysningene vi mottar fra tredjeparter med opplysninger vi innhenter gjennom Tjenestene.

Formål med behandlingen av person-opplysinger

Person-opplysninger som behandles

Juridisk grunnlag for behandlingen (og eventuelle berettigede interesser som forfølges)

Kategorier av tredjeparter som mottar person-opplysingene

Kilden som person-opplysningene stammer fra

Levering av våre Tjenester og drift av plattformen vår (inkl. kommunikasjon i forbindelse med levering av Tjenestene).

Opplysninger om enhet og identifikatorer (f.eks. IP-adresse, nettlesertype og språk, operativsystem, plattformtype, enhetstype, programvare- og maskinvareattributter og appidentifikatorer).

Nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg (Art. 6 (1) (b) GDPR) (ditt abonnement og våre Bruksvilkår).

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig vertsleverandøren for vårt nettsted og app).

Andre tjenester og partnere etter ditt ønske.

Deg.

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig vertsleverandøren for vårt nettsted og app).

Andre tjenester og partnere etter ditt ønske.

Administrere din registrering og abonnement (inkl. respektiv kommunkasjon som passordpåminnelser, oppdateringsvarsler for våre Tjenester eller juridiske vilkår osv.)

Dine kontakt-opplysninger (f.eks. e-postadresse, navn, telefonnummer, fødselsår, kjønn) og fakturaopplysninger.

Innloggingsopplysninger (inkl. global bruker-ID), enhets-ID, IP-adresse, brukeragent, profil-ID, abonnementsbruker-ID.

Nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg (Art. 6 (1) (b) GDPR) (ditt abonnement og våre Bruksvilkår).

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig vertsleverandøren for vårt nettsted og app).

Andre tjenester og partnere etter ditt ønske.

Deg.

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig vertsleverandøren for vårt nettsted og app).

Andre tjenester og partnere etter ditt ønske.

For å autentisere brukere som har tilgang til våre Tjenester via abonnement hos våre partnere.

For nærmere informasjon, se "Nærmere informasjon om våre Partnere" nedenfor.

Identifikatorer som identifikasjonsnummer for kundekonto, abonnementsplan og opprinnelsesland, IP-adresse, SIM-kortgeografi.

Nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg (Art. 6 (1) (b) GDPR) (ditt abonnement og våre Bruksvilkår).

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig vertsleverandøren for vårt nettsted og app).

Våre partnere hvis du har tilgang til Tjenestene våre via våre partnere .

For nærmere informasjon om slike tredjepartspartnere kan du kontakte vårt personvernombud på DPO@discovery.com.

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig vertsleverandøren for vårt nettsted og app).

Våre partnere hvis du har tilgang til Tjenestene våre via våre partnere.

Betalingshåndtering i forbindelse med abonnement på Tjenestene eller når premiuminnhold gis som gave, og for å gi deg informasjon om transaksjonene og de kjøpene du foretar hos oss.

Kontaktopplysninger (f.eks. kjøpers navn og e-postadresse og gavemottakers e-postadresse.

Betalingsopplysninger (slik som. opplysninger om betalingskort (f.eks. kreditt- eller debetkortnummer, kontrollnummer, utløpsdato, kortutsteder, utstederland, kjøps- og fakturahistorikk inkl. dato og tidspunkt for kjøpet, kvitteringer, betalingsetode, bruker-ID for betalingsmetode, bruker-ID for leverandør av betalingsmetode, fakturaadresse)).

Andre identifikatorer (som IP-adresse, SIM-kort geografi).

Nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg (Art. 6 (1) (b) GDPR) (ditt abonnement) og for gaver i tillegg vår berettigede interesse (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i å sende gaven til gavemottakeren).

Betalingsplattformer og betalingsbehandlere som innhenter disse opplysningene på vegne av oss, og som også kan ha et uavhengig forhold til deg.

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig vertsleverandøren vår).

Tredjepartspartnere eller partnere med samme merkevare (co-branded partners).

For nærmere informasjon om slike tredjepartspartnere kan du kontakte vårt personvernombud på DPO@discovery.com.

Deg.

Betalingsplattformer og betalingsbehandlere som innhenter disse opplysningene på vegne av oss, og som også kan ha et uavhengig forhold til deg.

Tredjepartspartnere eller partnere med samme merkevare (co-branded partners).

Sikkerhet og juridisk etterlevelse for våre Tjenester og IT-systemer (inkl. avsløring og forebygging av svindel, feilsøking og rapportering av feil, revisjon av samhandling med brukere og blokkering av autoriserte brukere.

Din IP-adresse.

Samtykkevalg for informasjonskapsler og sporingsteknologier.

Opplysninger om enhet og identifikatorer (som IP-adresse, nettlesertype og språk, operativsystem, plattformtype, enhetstype, programvare- og maskinvareattributter, enhets-ID og appidentifikatorer).

Vår berettigede interesse (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i å administrere samtykker til cookies og lignende teknologi, for å sørge for at våre systemer er sikre (f.eks. mot svindel, spam, skadelig programvare og andre sikkerhetsrisikoer) og for å blokkere uatoriserte brukere).

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig de som leverer sikkerhets- og compliance-verktøy (som f.eks. vårt verkøy for å administriere samtykker til informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier og vårt feilovervåkningsverktøy)).

Deg.

Andre brukere som gir opplysninger om deg.

Våre tjenesteleverandører som gjør det mulig å levere Tjenesten (særlig de som leverer sikkerhets- og compliance-verktøy).

Analysere din bruk for å forstå våre brukere og forebedre vår service (inkl. innhold, funksjoner, programmer, teknologi and produkter), og for å identifisere produkter som brukerne våre er interessert i, og finne ut hvor effektive de er.

Dine kontaktopplysninger (f.eks. navn, e-postadressse, fødselsår, kjønn), forbrukerprofiler.

Dine surfe- og visningsvaner (hvordan du surfer og søker og hvilket innhold du ser på).

Opplysninger om din enhet og identifikatorer (f.eks. IP-adresse eller global bruker-ID, EC-ID, reklame-ID, enhets-ID, brukeragent, sted, profil-ID.

Ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR) der slikt samtykke kreves og innhentes, ellers våre berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i å forbedre og markedsføre våre Tjenester).

Våre tjenesteleverandører (særlig leverandører av analyseverktøy og våre vertsleverandører).

Våre partnere (f.eks. hvis du har tilgang til våre Tjenester via våre partnere).

Deg.

Våre tjenesteleverandører (særlig leverandører av analyseverktøy og vår vertsleverandør).

Våre partnere (f.eks. hvis du har tilgang til våre Tjenester via våre partnere).

Gjennomføre forskningsundersøkelser (særlig for å spørre hvordan du liker vår Tjeneste og app).

Opplysninger du gir når du deltar i en undersøkelse.

Dine identifikatorer (f.eks. global bruker-ID, profil-ID).

Ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR) der slikt samtykke kreves og innhentes, ellers våre berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i åforbedre våre Tjenester).

Våre tjenesteleverandører og partnere (særlig for gjennomføring av undersøkelsen).

Forskere og analytikere.

Deg.

Våre tjenesteleverandører og partnere (særlig når det gjelder gjennomføring av undersøkelsen).

For å sende deg nyhetsbrev og persontilpasset og relevant markedsføring via e-post, push-varslinger, app-meldinger eller lignende.

Dine kontaktopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse, fødselsår, kjønn).

Opplysninger om enhet og identifikatorer (f.eks. IP-adresse og enhets-ID, reklame-ID, forbrukerprofiler, posisjonsopplysninger, analytiske og adferdsopplysninger (f.eks. bruk av app/ surfeadferd/ søke-historikk/ innhold du har sett på/ favorittinnhold.

Skjermnavn/ brukernavn på sosiale medier, global bruker-ID.

Dine preferanser hva gjelder markedsføring fra oss (inkl. din status for samtykke til markedsføring).

Ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR) der slikt samtykke kreves og innhentes, ellers våre berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i å kommunisere med deg og markedsføre våre Tjenester).

Våre markedsførings-plattformer og tjenesteleverandører (sælig for sending av markedsførings-e-poster, push-varslinger og app-meldinger).

Deg.

Våre markedsførings-plattformer og tjenesteleverandører (særlig når det gjelder reklame).

Å gi persontilpasset service og reklame-opplevelse for kunder/ brukere (basert på bl.a. brukerens land eller region eller brukerenhet (f.eks. pc, telefon, TV app)) gjennom oss eller tredjeparter.

Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse (som kan være i kryptert form)).

Dine samtykkevalg for informasjonskapsler og sporingsteknologier.

Opplysninger om enhet og unike identifikatorer (f.eks. enhets-ID, video-ID, IP-adresse, cookie-ID), type nettleser, type enhet, operativsystem, navn på mobilnettverksoperatør, app-versjonnummer), samhandling med apper og nettstederr (f.eks. dato, klokkeslett og henvisnings-URL for enforspørsel), weblogger, telemetridata, forbrukerprofiler, inferensdata.

Ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR) der slikt samtykke kreves og innhentes, ellers våre berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i å markedsføre våre Tjenester).

Reklameplattformer, partnere og tjenesteleverandører (særlig når det gjelder persontilpassede tjenester og reklame).

For næmere informasjon om slike tredjepartspartnere, herunder alle som kan være felles behandlingsansvarlige for opplysningene dine, kan du kontakte vårt personvernombud på DPO@discovery.com.

Deg (når du oppgir din e-postadresse på vårt nettsted (enten for å logge inn eller for å melde deg på en tjeneste, et nyhetsbrev el..)).

Datamarkedsførere.

Våre reklameplattformer, partnere og tjenesteleverandører (særlig ifm. persontilpassede tjenester og reklame).

For å tilby deg support og kommunisere med deg og våre kundeservice-representanter (f.eks. når du sender oss en melding eller ringer oss) for å besvare dine henvendelser og forespørsler.

Kontaktopplysninger du oppgir (f.eks. fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer), kontobrukernavn, global bruker-ID, profil-ID, brukernavn på sosiale medier.

All korrespondanse/ brukergenerert innhold du sender oss per e-post eller på annen måte (f.eks. elektroniske skjemaer eller per post).

Stedsopplysninger (f.eks. sted og postnummer).

IP-adresse.

Økonomiske opplysninger (f.eks. kredittkort- eller kontoopplysninger).

Våre berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i å tilby deg våre Tjenester, besvare dine spørsmål og forbedre vårt forhold til deg).

Våre tjenesteleverandører (særlig ifm. vår kundesupportplattform og håndtering og gjennomføring av kommunikasjon med kundene, som f.eks. e-post- og chatbotleverandører og sosiale medienettverk som du kontakter oss gjennom.

Deg.

Våre tjenesteleverandører (særlig ifm. vår kommunikasjon med kundene, som f.eks. e-post- og chatbotleverandører og sosiale medienettverk som du kontakter oss gjennom.

Forbedre vår kundeservice gjennom sammendrag eller lydopptak av din kontakt med kundeservice.

Sammendrag eller lydopptak av din kontakt med kundeservice.

Ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR) der slikt samtykke kreves og innhentes, ellers våre berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i opplæring, forbedring og overvåkning av vår kundeservice for kvalitetsformål og, hvis relevant, for åetablere, fremme eller forsvare oss mot rettskrav).

Hvis aktuelt vil vi også føre register over vår etterlevelse av juridiske forpliktelser (Art. 6 (1) (c) GDPR).

Våre tjenesteleverandører (særlig ifm. kundeservice).

Deg.

Våre tjenesteleverandører (særlig ifm. kundeservice).

Vise markedsføring og innhold som er relevant for deg og andre på sosiale medier (f.eks. via egentilpasset publikum på Facebook. Vi kan legge deg til i et egendefinert publikum for å gi deg relevant markedsføringsinnhold eller opprette et publikum av andre brukere av sosiale medier basert på opplysingene i din profil på sosiale medier.

Vise markedsføring og innhold som er relevant for deg og andre på sosiale medier (f.eks. via egentilpasset publikum på Facebook. Vi kan legge deg til i et egendefinert publikum for å gi deg relevant markedsføringsinnhold eller opprette et publikum av andre brukere av sosiale medier basert på opplysingene i din profil på sosiale medier.

Du kan administrere opplysningene du deler på slike sosiale medienettverk, hos oss ved å endre preferansene dine ved bruk av personvern-innstillingene som disse sosiale mediene tilbyr på sine plattformer.

Ditt samtykke (Art. 6 (1) (a) GDPR) der slikt samtykke kreves og innhentes, ellers våre berettigede interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) (i å markedsføre våre Tjenester).

Sosiale medier, i henhold til dine personvern-preferanser på slike sosisale medienettverk.

Sosiale medier, i henhold til dine personvern-preferanser på slike sosiale medienettverk.

For våre lotterier som du går inn på for å finne ut om du har vunnet og for å informere deg hvis du har vunnet en premie.

Dine kontaktopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer) og andre opplysninger du gir oss for å kunne delta.

Nødvendig for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg (Art. 6 (1) (b) GDPR) (våre lotterivilkår).

Sosiale medienettverk der vi kjører konkurransene (særlig Facebook og Instagram).

Våre lotteripartnere og deltakende sponsorer.

Våre tjenesteleverandører ifm. lotteriene (særlig leverandører av posttjenester).

Deg.

Sosiale medienettverk der vi kjører konkurransene (se kolonnen til venstre).

Våre lotteripartnere.

Våre tjenesteleverandører ifm. lotteriene.

Nærmere informasjon om informasjonskapsler (cookies) og lignende sporingsteknologi:

Vi og våre partnere innhenter personopplysninger via informasjonskapsler og lignende teknologi. Du finner nærmere informasjon i denne forbindelse (som supplerer informasjonen ovenfor) i vårt Preferansesenter for valg for informasjonskapsler og annonser (som du kan navigere til via lenken “Valg for informasjonskapsler og annonser” som du finner i bunnteksten på nettstedet vårt eller i innstillingsmenyen på appen vår) og Merknad om informasjonskapsler og sporingsteknologier, der du kan se hvordan og for hvilke formål våre annonsepartnere innhenter og behandler dine personopplysninger via informasjonskapsler og lignende teknologi. I utgangspunktet vil informasjonskapsler og lignende teknologi kun bli benyttet (i) med ditt samtykke eller (ii) uten ditt samtykke bare i tilfeller der de aktuelle informasjonskapslene og lignende teknologi er helt nødvendigfor at vi skal kunne levere våre Tjenester til deg. Du kan motsette deg bruken av disse informasjonskapslene og trekke tilbake relevante samtykker i vårt Preferansesenter for valg for informasjonskapsler og annonser, og i noen tilfeller ved å bruke nettleserinnstillingene dine eller innstillingene på den mobile enheten din.

Nærmere informasjon om våre partnere:

Vi har ordninger med visse TV-leverandører, leverandører av internettjenester og leverandører av strømmeenheter, noe som betyr at disse partnerne kan gjøre våre Tjenester tilgjenglig for sine kunder.

Hvis du har tilgang til Tjenestene via en av våre partnere, vil vi motta visse personopplysninger fra partneren som, i de fleste tilfeler, vil være begrenset til kryptert brukeridentifikasjonsnummer, produktkode og informasjon om opprinnelsesland ("API Data"). Vi innhenter API Data fra våre partnere for å gi deg / godkjenne din tilgang til Tjenestene. Sammen med partneren er vi felles behandlingsansvarlige for API Data, noe som betyr at vi begge er ansvarlige for å sikre at API Data behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning – du kan utøve dine rettigheter i tilknytning til API Data ved å kontakte en av oss.

I noen, mer begrensede tilfeller, vil vi også motta dine registreringsopplysninger fra partnere (for eksempel navn og e-postadresse) i stedet for at du registrerer deg direkte hos oss. Vi vil bruke slike opplysninger for de formålene som ble beskrevet for deg da du registrerte deg hos disse partnerne (vanligvis kontoadministrasjon og markedsføring.

Der vi har slike ordninger med partnere, vil den type opplysninger vi innhenter om deg, og vår bruk av dem, normalt være mer begrenset enn når du registrerer deg direkte hos oss, og det kan derfor være at deler av denne Personvernerklæringen ikke vil være relevant. Disse partnerne vil bruke personopplysningene dine separat i henhold til sine egne personvernerklæringer. Vi er ikke ansvarlig for våre partneres personvernpraksis, og vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom deres personvernerklæringer.

Nærmere informasjon om markedsføring:

Markedsføringsmeldinger fra oss:

Vi vil gjerne sende deg markedsføring, som omfatter våre nyhetsbrev, salgsfremmende e-poster og informasjon om våre produkter, tjenester og kampanjer som tilbys av oss, våre partnere og andre organisasjoner som vi samarbeider med. Du vil motta markedsføring fra oss hvis du har opprettet en konto og vi har fått ditt forhåndssamtykke til å sende deg markedsføring.

Stoppe markedsføringsmeldinger:

For å stoppe markedsføringsmeldinger fra oss kan du benytte en av følgende metoder:

· Hvis du har opprettet en konto direkte hos oss, kan du til enhver tid endre valgene dine ved å logge på 'Konto'-området på plattformen og justere dine markedsføringspreferanser i 'Kommunikasjons'-delen på siden 'Administrer Kontoen Din' ved å klikke på 'Administrer Kommunikasjon'

· Du kan også velge bort markedsføring ved å klikke på avmeldingslenken i våre markedsførings-e-poster, eller ved å sende en e-post til vårt personvernombud DPO@discovery.com.

Hvis du vil endre innstillingene for push-varsling, kan du navigere til varslingsinnstillingene på din mobile enhet.

Warner Bros. Discovery-selskapene:

I tillegg til de tredjepartene som er angitt i tabellen ovenfor, kan vi dele personopplysningene dine med enkelte av Warner Bros. Discovery-selskapene, herunder vårt datterselskap og tilknyttede selskaper og samarbeidspartnere, men bare i den utstrekning det er tillatt i henhold til personvernlovgivningen og i den grad det er nødvendig, spesielt for de formålene som er angitt i tabellen ovenfor, for å kunne levere og forbedre våre produkter og tjenester, og for å gi deg informasjon om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg.

Juridiske krav og beskyttelse av Tjenester og brukere:

Vi vil utlevere opplysningene vi innhenter i tilfeller der vi i god tro mener at slik utlevering er: (a) lovpålagt (eller for å svare på stevninger, forespørsler fra myndighetene eller lignende rettslige skritt mot oss) eller for etablere eller utøve våre juridiske rettigheter; og/eller (b) nødvendig for å beskytte eller forsvare våre juridiske rettigheter eller eiendom, våre Tjenester, deg eller andre tredjeparter, eller for å ivareta sikkerheten til våre Tjenester, systemer, våre kunder eller allmennheten.

Aggregerte opplysninger:

Vi kan aggregere og/eller avidentifisere opplysninger slik at de ikke lenger er koblet til deg eller din enhet. Denne Personvernerklæringen begrenser ikke vår mulighet til å utlevere aggregerte eller avidentifiserte opplysninger som ikke er koblet til deg. Vi kan bruke og utlevere slike opplysninger til våre partnere, annonsører og enhver annen tredjepart etter eget skjønn.

Ingen automatisert beslutningstaking:

Vår behandling av dine personopplysninger vil ikke føre til at vi tar beslutninger overfor deg basert kun på automatisert behandling, herunder profilering, som har juridiske konsekvenser for deg eller på lignende måte påvirker deg i vesentlig grad.

2. INTERNASJONAL OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan overføre personopplysninger vi har innhentet fra deg til tredjeparter i land utenfor UK og EØS (herunder til USA) eller til medlemmer av vårt konsern i forbindelse med ovennevnte formål. Vi gjør oppmerksom på at land utenfor UK og EØS ikke nødvendigvis tilbyr samme grad av av databeskyttelse som UK og EØS, selv om vår innhenting, lagring og bruk av dine personopplysninger fortsatt vil være underlagt denne Personvernerklæringen.

Når personopplysninger overføres til land utenfor UK og EØS-landene, vil vi:

· i våre kontrakter med tredjeparter innta standard personvernbestemmelser som er godkjent av den brirtiske regjeringen eller EU-kommisjonen (avhengig av hva som er aktuelt) for overføring av personopplysninger til land utenfor UK og EØS (dette er de klausulene som er godkjent i henhold til GDPR Art. 46 (2)). Du kan be om å få en kopi av slike standard personvernbestemmelser fra vårt personvernombud DPO@discovery.com; eller

· sikre at det landet der personopplysningene dine vil bli behandlet, er et land som den britiske regjeringen eller EU-kommisjonen (avhengig av hva som er aktuelt) anser for å ha et "tilstrekkelig beskyttelsesnivå" etter GDPR Art. 45 og den britiske versjonen av den.

Du kan finne nærmere informasjon om reglene for dataoverføring utenfor UK og EØS, herunder de mekanismene vi anvender, på EU-kommisjonens nettsider here og på nettsidene til det britiske datatilsynet, Information Commissioner's Office here.

3. DINE RETTIGHETER

Du har visse rettigheter når det gjelder dine personopplysninger. Disse rettighetene er nærmere beskrevet nedenfor. Hvis du ønsker mer informasjon om disse rettighetene eller ønsker å utøve noen av dem, kan du til enhver tid kontakte vårt personvernombud på DPO@discovery.com eller følge nedenstående forslag.

Hvis du har gitt oss ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake (Art. 7 (3) GDPR). Din tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av den behandlingen som er utført på grunnlag av samtykket før tilbaketrekkingen. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi og til behandlingen av personopplysninger som er innhentet på denne måten via vårt Preferansesenter for valg for informasjonskapsler og annonser (som du kan navigere til via lenken “Valg av informasjonskapsler og annonser” som du finner i bunnteksten på nettstedet vårt eller i innstillingsmenyen på appen vår).

Du har spesielt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger:

· under visse omstendigheter hvis vi behandler opplysningene dine på grunnlag av Art. 6 (1) (e) eller (f) GDPR (herunder profilering) (Art. 21 (1) GDPR), eller

· hvis vi behandler opplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring (Art. 21 (2) GDPR).

I utgangspunktet har du også rett til å be oss om å:

· gi deg innsyn i og kopi av de personopplysningene vi lagrer om deg (Art. 15 GDPR),

· gi noen av dine personopplysninger til deg eller til en annen behandlingsansvarlig i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format (Art. 20 GDPR),

· oppdatere eller korrigere dine personopplysninger dersom de er uriktige (Art. 16 GDPR),

· slette dine personopplysninger (herunder kontoen din) fra våre systemer dersom visse forhold gjør seg gjeldende (Art. 17 GDPR),

· begrense behandlingen av dine personopplysninger dersom visse forhold gjør seg gjeldende (Art. 18 GDPR).

Dersom du er bosatt i Frankrike, har du i tillegg også rett til:

· fastsette retningslinjer for bruk av dine personopplysninger etter din død (Art. 85 i den franske personvernloven),

· reservere deg mot telefonsalg på Bloctel-listen, dette er en gratistjeneste (Art. 223-1 i den franske forbrukerloven).

Hvis du ønsker å få innsyn i eller slette personopplysningene dine, kan du sende forespørsel ved å fylle ut følgende skjema:

Forespørsler om innsyn og sletting

Alternativt kan du kontakte oss (se Hvordan kontakte oss nedenfor) for å sende inn forespørselen din.

Vi gjør oppmerksom på at hvis du er en aktiv abonnent, må abonnementet ditt være avsluttet før vi kan slette kontoen din. Hvis du har tilgang til Tjenestene via en av våre partnere, må du si opp abonnementet på våre Tjenester gjennom din konto med den aktuelle partneren.

Når vi sletter personopplysningene dine, gjelder slettingen bare Tjenestene og ingen andre tjenester vi leverer. Du må sende separate forespørsler for hver enkelt konto du har opprettet for å få tilgang til Tjenestene eller andre tjenester levert av oss.

Se våre Bruksvilkår for informasjon om avbestillingsrettighetene dine.

Vi vil vurdere alle ovennevnte forespørsler og besvare dem innen rimelig tid (og i alle tilfeller innen den fristen som er fastsatt i henhold til gjeldende lov). Vær imidlertid oppmerksom på at ovennevnte rettigher under visse omstendigheter kan være begrenset. Hvis det foreligger unntak, vil vi informere deg om det når vi svarer på forespørselen din. Vi kan måtte be deg om å gi oss nødvendig informasjon for å bekrefte din identitet før vi svarer på en forespørsel.

Du har også rett til å klage til ditt lokale datatilsyn i UK eller EØS dersom du mener at vi ikke har overholdt gjeldende personvernlovgivning. Hva som er relevant tilsyn, avhenger av hvilket land du er bosatt i.. For EØS kan du gå inn på nettstedet til European Data Protection Board og for UK på nettstedet til Information Commissioner’s Office og for Norge på nettstedet til Datatilsynet for å finne ut hvordan du kan kontakte ditt lokale datatilsyn. Du kan under visse omstendigheter også anlegge sak for lokale domstoler hvis du mener at det har forekommet brudd på dine rettigheter.

4. HVORDAN VI BESKYTTER BARNS OPPLYSNINGER OG FAMILIEPROFILER

De fleste av Tjenestene er i utgangspunktet rettet mot voksne og ikke ment å brukes av barn under 16 (seksten) år. Normalt innhenter vi ikke, og vil ikke bevisst innhente, opplysninger fra barn under 16 år som er uten tilsyn, med mindre en voksen person oppretter en Familieprofil fra sin konto og i innstillingene for innholdsklassifsering aktiverer "Barneprofil" for et barn i den voksnes husholdning. I så fall gjelder følgende:

Voksne kontoinnehavere må overholde alle gjeldende lover vedrørende barnets rettigheter når Familieprofiler opprettes, og når barn får lov til å bruke Familieprofiler.

Vi har en annen praksis for personopplysningene vi innhenter gjennom Familieprofiler, enn vi har for andre deler av Tjenestene våre som er ment for voksne. Vi innhenter følgende opplysninger gjennom Familieprofiler:

· Profilopplysninger, herunder navnet som er oppgitt av kontoinnehaveren for å opprette Familieprofilen;

· Foreldrekontrollpreferanser, slik som innholdstyper som kan vises på hver Familieprofil, og PIN-koden for å bytte mellom profiler på kontoen;

· Begrensede tekniske og brukeropplysninger, herunder opplysningr om enhet og identifikatorer (for eksempel hva slags enhet og nettleser som brukes; IP-adresse):

· Seervaner (for eksempel hvilket innhold som sees, søkes eller legges til i en overvåkningsliste) og generell informasjon om hvordan Familieprofilen brukes.

Personopplysninger vi innhenter gjennom Familieprofiler, brukes bare for å levere Tjenestene, kommunisere med kontoinnheaver, for juridiske compliance-formål og for å støtte vår interne virksomhet, herunder å forbedre Tjenestene våre, utføre analyser angående bruk av Tjenestene, beskytte mot svindel, lage aggregert statistikk om våre brukere, vise persontilpasset innhold basert på det innholdet en bruker ser på et bestemt tidspunkt.

Vi vil bare dele de personopplysningene vi innhenter gjennom Familieprofilene, med kontoinnhaveren, andre Warner Bros. Discovery-selskaper og våre tjenesteleverandører, eller når loven måtte kreve det.

Hvis du har spørsmål om vår praksis når det gjelder barns personvern eller vil be oss slette personopplysninger ditt barn har gitt oss, kan du kontakte oss på DPO@discovery.com.

5. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer opplysningene vi innhenter så lenge som det er nødvendig for å levere Tjenestene, så lenge det med rimelighet er nødvendig for å oppfylle det formålet du ga oss opplysningene for eller for å oppfylle våre forretningsformål, eller i henhold til lovens krav.

Etter denne perioden vil vi iverksette tiltak for å slette personopplysningene dine (herunder enhver konto du har opprettet for å bruke Tjenestene).

For personopplysninger innhentet via informasjonskapsler og lignende teknologi kan du også finne nærmere informasjon om hvor lenge personopplysningene dine lagres, i vårt Preferansesenter for valg for informasjonskapsler og annonser (som du kan navigere til via lenken “Valg for informasjonskapsler og annonser” som du finner i bunnteksten på nettstedet vårt eller i innstillingsmenyen på appen vår).

I noen tilfeller kan vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan assosieres med deg) for forsknings- eller statistikkformål. I så fall kan vi bruke disse anonymiserte opplysningene på ubestemt tid uten ytterligere varsel til deg.

6. TREDJEPARTERS NETTSTEDER, TJENESTER OG FUNKSJONER

Tjenestene våre kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder (f.eks. nettbutikker som tilbyr produkter for salg), programtillegg fra tredjeparter (f.eks. knapper for sosial deling) og tredjeparts funksjoner (f.eks. bannerannonser). Disse tredjepartstjenestene kan innhente opplysninger fra eller om deg når du samhandler med dem, og i noen tilfeller kan de spore aktiviteten din, bl.a. gjennom bruk av informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi, uten at du behøver å samhandle med dem. Vi er ikke ansvarlig for innholdet eller praksisen til slike tredjeparter, og deres innhenting, bruk og utlevering av dine personopplysninger vil være underlagt deres personvernerklæringer og ikke denne Personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese personvern- og sikkerhetserklæringene til disse tredjepartene.

7. HVORDAN KONTAKTE OSS

Vi har et personvernombud som kan bistå i alle spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger eller vedrørende våre tredjepartspartnere. Du kan kontakte personvernombudet på DPO@discovery.com.