DISCOVERY+ INTEGRITETSMEDDELANDE

SENAST UPPDATERAD: 7 december 2021

OBS: Integritetsmeddelandet har uppdaterats. Läs det uppdaterade integritetsmeddelandet noggrant innan du använder tjänsterna.


Detta integritetsmeddelande (”meddelande”) beskriver integritetsrutinerna för Dplay Entertainment Limited (”Discovery”, ”vi” eller ”oss”) med avseende på discovery+ som är tillgängligt via våra webbplatser eller våra mobila och anslutna tv-program i Storbritannien och Europa (”tjänsterna”).

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi är ett dotterbolag till Discovery, Inc. (”Discovery”). Du kan läsa mer om Discovery, inklusive våra dotterbolag och filialer, här.

Vår EU-representant är Discovery Communications Benelux, BV med registrerat kontor på adressen Kraanspoor 20, 1033 SE, Amsterdam, Nederländerna. Om du har några frågor eller behöver hjälp med detta meddelande, kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com.

Detta meddelande förklarar hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter om användare som interagerar med tjänsterna. Detta meddelande gäller inte för vår insamling av uppgifter från andra funktioner, tjänster eller källor (såvida inte annat uttryckligen anges) eller för tredje parter som tillhandahåller information till Discovery.

Dina rättigheter att göra invändningar: Du har olika rättigheter avseende vår användning av dina personuppgifter enligt vad som anges i avsnitt 5 nedan. Två av de grundläggande rättigheter du bör känna till är att du kan:

 • be oss att sluta använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du utövar denna rättighet kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för detta ändamål och
 • be oss att överväga eventuella giltiga invändningar som du har i fråga om vår användning av dina personuppgifter där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra, eller någon annans, berättigade intressen.

Du hittar mer information i avsnitt 5 nedan (val du har angående insamling, användning och delning av dina personuppgifter).

Vad du behöver göra och din bekräftelse till oss: Läs detta meddelande noggrant för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter.

Detta meddelande förklarar:

 1. TYPER AV UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN ELLER OM DIG
 2. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN
 3. NÄR VI DELAR PERSONUPPGIFTER
 4. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER
 5. VAL SOM DU HAR GÄLLANDE INSAMLING, ANVÄNDNING OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. HUR VI ANVÄNDER COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER
 7. HUR VI SKYDDAR BARNS UPPGIFTER
 8. HUR VI UPPRÄTTHÅLLER OCH SÄKRAR DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN
 9. TREDJE PARTS WEBBPLATSER, TJÄNSTER OCH FUNKTIONER
 10. UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE
 11. HUR DU KONTAKTAR OSS

1. TYPER AV UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN ELLER OM DIG

När du interagerar med tjänsterna samlar vi in uppgifter som direkt identifierar dig (dvs. uppgifter som gör det möjligt för någon att identifiera dig eller kontakta dig, såsom ditt fullständiga namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer) samt uppgifter om din användning av tjänsterna. Nedan beskriver vi de olika typer av uppgifter som vi samlar in från dig och de enheter du använder när du interagerar med tjänsterna.

Uppgifter som du tillhandahåller oss: Vissa av tjänsterna kan tillåta dig att ange kontaktuppgifter och andra uppgifter om dig själv och andra. Vi samlar in och lagrar alla upgifter som du anger via tjänsterna. Du kan till exempel tillhandahålla:

 • ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, profilbild, födelseår eller andra uppgifter, t.ex. när du registrerar dig med våra tjänster, skapar eller redigerar din användarprofil, registrerar dig för att få nyhetsbrev eller deltar i en tävling eller ett lotteri
 • vissa demografiska uppgifter, såsom din ålder, kön eller inkomstklass, när du deltar i en undersökning eller undersökning;
 • uppgifter i inlägg, kommentarer eller forum (t.ex. chattrum, anslagstavlor eller liknande offentliga forum) inom tjänsterna och i icke-offentliga meddelanden som du skickar till andra användare av tjänsterna
 • ditt för- och efternamn, din adress och din kreditkorts- och faktureringsinformation om du prenumererar på någon av våra betalda tjänster eller
 • din e-postadress, kommunikation och filer när du skickar ett meddelande till oss via e-post, vår kundsupportportal eller andra kommunikationstjänster (inklusive uppgifter om dina kommunikationsinställningar).

Uppgifter som vi samlar in automatiskt från dina enheter: När du interagerar med tjänsterna samlas vissa uppgifter om din användning av tjänsterna in automatiskt. Dessa uppgifter omfattar uppgifter om de enheter som används för att komma åt tjänsterna, såsom Internet Protocol-adress (”IP”), ditt enhets-ID och andra unika enhetsidentifierare, mobilnätverksinformation, information om hur enheten interagerar med våra tjänster, maskinvarumodell samt typ och version av din enhets operativsystem eller webbläsare. Vi samlar också in uppgifter om hur du använder våra tjänster, såsom sidor som visas och ordningen på sådana sidor, innehåll (inklusive videoinnehåll) eller reklam som du tittar på inom tjänsterna, hur länge du interagerar med tjänsterna, sökfrågor som anges inom tjänsterna, felloggar, webbplatser och andra tjänster som du besöker före och efter ett besök på en Discovery-webbplats samt andra liknande uppgifter. Mycket av dessa uppgifter samlas in via cookies, webbfyrar och andra spårningstekniker. Se vår Meddelande om cookies och spårningstekniker för ytterligare information, inklusive dina val i samband med användningen av dessa tekniker.

Uppgifter från sociala medienätverk och andra tredje parter: När du använder vissa funktioner i tjänsterna kan du ge oss tillstånd att få åtkomst till uppgifter om dig från tjänster som erbjuds av tredje parter, inklusive sociala medienätverk (som Facebook, Twitter och/eller Instagram). Du kan till exempel välja att registrera dig på våra webbplatser genom att använda ett konto på sociala medier, eller så kan du använda en funktion på sociala medier på våra tjänster, t.ex. en ”dela”-knapp. Det gör att vi kan få upppgifter från den sociala medieplattformen. Dessa uppgifter kan omfatta dina vänner eller kontakter, profilbild, födelsedatum, kön, personer/webbplatser som du följer eller andra profilrelaterade uppgifter, samt alla andra uppgifter som du har valt att dela. De uppgifter vi får från sociala medienätverk beror på dina konto-/sekretessinställningar hos dessa tredje parter och dessa tredje parters integritetspolicyer, så se till att kontrollera dessa policyer och justera dina inställningar för att uppfylla dina önskemål.

Vi kan också få uppgifter om dig från andra tredjepartskällor, såsom våra partner och annonsörer, interaktiva applikationer som erbjuds via våra tjänster (såsom inbäddade videospelare) och kommersiellt tillgängliga källor såsom dataaggregatorer och offentliga databaser.

Vi kan kombinera uppgifterna vi får från tredje parter med uppgifter som vi samlar in via tjänsterna.

Platsuppgifter: Vi samlar in allmäna uppgifter om din plats via tjänsterna, t.ex. ort, stat och/eller postnummer som är kopplade till din IP-adress. Om du samtycker kan vi samla in mer specifika platsuppgifter som tillhandahålls via GPS-funktionen på din mobila enhet som används för att komma åt tjänsterna. Platsuppgifterna används för att presentera information och reklam som är relevant för dig i ditt geografiska område och för att du ska kunna dra nytta av vissa funktioner i tjänsterna, såsom att anpassa live-klasscheman till din tidszon eller förse dig med lokala livsmedelsbutiksalternativ för leverans av receptingredienser. Om du ger oss tillstånd att samla in mer specifika GPS-platsuppgifter kan du inaktivera sådan åtkomst via inställningarna för din mobila enhet.

Arrangemang med partner: Vi har upprättat arrangemang med vissa leverantörer av tv- och internettjänster samt strömningsmedieenheter (som i detta meddelande benämns våra ”partner”), vilket innebär att dessa partner kan göra våra tjänster tillgängliga för sina kunder.

Om du får tillgång till tjänsterna via en av våra partner kommer vi att erhålla vissa personliga uppgifter från partnern i fråga som i de flesta fall kommer att vara begränsad till ett hashkodat ID-nummer för användare, en produktkod samt information om ursprungsland (”API-data”). Vi samlar in API-data från partner för att tillåta/autentisera din åtkomst till tjänsterna. Vi och partnern i fråga är gemensamt personuppgiftsansvariga för API-data, vilket innebär att vi båda ansvarar för att säkerställa att API-data hanteras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar – du kan utöva dina rättigheter i förhållande till API-data gentemot oss båda.

I vissa enstaka fall kommer vi också att erhålla dina registreringsuppgifter från partner (till exempel ditt namn och din e-postadress), istället för att registrera dig direkt hos oss. Vi kommer att använda dessa uppgifter för de syften som förklaras för dig när du registrerar dig hos dessa partner (vanligtvis kontohantering och marknadsföring).

Om vi har dessa arrangemang på plats med våra partner, kommer de typer av uppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem vanligtvis att vara mer begränsade än när du registrerar dig direkt hos oss och därför kan vissa avsnitt i detta meddelande eventuellt vara irrelevanta. Dessa partner kommer att använda dina personuppgifter separat i enlighet med deras egna integritetspolicyer. Vi är inte ansvariga för våra partners integritetsrutiner och vi uppmanar dig att läsa deras integritetspolicyer noggrant.

2. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna, för att kommunicera med dig, för att leverera reklam och för att utveckla och tillhandahålla ytterligare produkter, funktioner och erbjudanden, såsom förklaras mer i detalj nedan.

Tillhandahålla de tjänster du begär, inklusive att underhålla och betjäna ditt konto, till exempel för att:

 • Uppfylla dina förfrågningar om produkter, tjänster eller information;
 • Behandla dina betalningar och skicka dina produkter;
 • Möjliggöra din åtkomst till tjänsterna och deltagande i särskilda funktioner i tjänsterna, såsom undersökningar, omröstningar och anslagstavlor;
 • Tillhandahålla teknisk och annan support, inklusive för att förstå och lösa tekniska problem med tjänsterna;
 • Skicka servicerelaterad kommunikation till dig;
 • Visa användargenererat innehåll; och
 • Behandla dina bidrag till utlottningar, tävlingar eller kampanjer.

Kommunicera med dig och tillhandahålla kundtjänst för att stödja tjänsterna, inklusive att:

 • Tillhandahålla kundtjänstsupport eller svara på dina frågor, förfrågningar och kommentarer;
 • Skicka elektroniska nyhetsbrev till dig eller anmäla dig till utlottningar eller tävlingar; och
 • Tillhandahålla juridiska meddelanden eller andra meddelanden med avseende på tjänsterna, inklusive tjänsterelaterad kommunikation.

Utveckla och förbättra tjänsterna och anpassa din upplevelse av tjänsterna, inklusive att:

 • Analysera mönster i användningen av tjänsterna, trafiken på studiesidan och förstå kundbehov och trender för att förbättra våra tjänster och utveckla nya;
 • Förse dig med en anpassad produktupplevelse, inklusive rekommendationer för visning och annat innehåll;
 • Skicka dig personliga nyhetsbrev, undersökningar och information om produkter, tjänster och kampanjer som erbjuds av oss, våra partner och andra organisationer som vi samarbetar med
 • Anpassa innehållet på tjänsterna baserat på dina aktiviteter och intressen;
 • Skapa profiler om dig, inklusive lägga till och kombinera uppgifter som vi erhåller från tredje parter, som kan användas för analys, marknadsföring och reklam; och
 • Använda slutsatser om dina preferenser och intressen för alla ovanstående syften.

Förse dig med vår marknadsföring och tredjepartsannonsering:

Marknadsföring från oss

Vi skulle vilja skicka dig marknadsföringsmeddelanden som består av våra nyhetsbrev, e-postmeddelanden med erbjudanden, undersökningar och information om produkter, tjänster och kampanjer som erbjuds av oss, våra partner och andra organisationer som vi arbetar med. Du kommer att få marknadsföringsmaterial från oss om du har skapat ett konto och vi har fått ditt tidigare godkännande för att skicka marknadsföring till dig. Under vissa begränsade omständigheter (där du använder våra tjänster via en av våra partner) kan vi inte be om ditt föregående samtycke till att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, men vi kommer att erbjuda ett enkelt sätt att avsluta/avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden (t.ex. genom att klicka på avbeställningslänken i våra e-postmeddelanden).

Vi kan använda ditt namn, dina kontaktuppgifter, din ålder, ditt kön samt uppgifter om ditt användande och din profil för att skapa oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha eller behöver eller vad som kan vara av intresse för dig. Så här avgör vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig.

Tredje parts marknadsföring

Vi kommer att erhålla ditt uttryckliga samtycke innan vi lämnar ut dina personuppgifter till något som helst företag utanför vår koncern för marknadsföringsändamål.

Att tacka nej

Vi vill ge dig valmöjligheter när det gäller vissa användningar av personuppgifter, i synnerhet i samband med marknadsföring och reklam. När du har ett konto med oss direkt kan när som helst ändra dina val genom att logga in på området ”Ditt konto” på plattformen och justera dina ”Kommunikationsinställningar”. Du kan också välja bort marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i våra e-postmeddelanden om marknadsföring eller genom att kontakta oss för att välja bort marknadsföring genom att antingen skicka e-post till vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com eller kontakta kundtjänst på support@discoveryplus.co.uk. För att ändra dina push-meddelandeinställningar går du till inställningscentralen för meddelanden på din mobila enhet.

I de fall då du väljer att inte motta dessa marknadsföringsmeddelanden kommer detta inte att gälla personuppgifter som tillhandahållits oss som resultat av ett inköp av en produkt/tjänst, en produkt-/tjänsteupplevelse eller andra transaktioner. Därför kommer du att fortsätta få viktiga meddelanden om tjänsternas funktionalitet och/eller administration (till exempel, som nämnts ovan, då vi måste skicka en lösenordspåminnelse till dig för att meddela dig om uppdateringar av tjänsterna eller ändringar i juridiska villkor).

Tredjepartsannonsering 

Vi vill säkerställa att vår reklam och marknadsföring är relevant och intressant för dig och våra andra användare. För detta syfte använder vi tredjepartsannonsörer och -teknikföretag i syfte att tillhandahålla annonser och/eller lämna sammanställda uppgifter för att hjälpa till med tillhandahållandet av annonser när du besöker eller använder tjänsterna. Detta innefattar externa teknikföretag som samlar in uppgifter om dig för att skapa en profil av dina preferenser utifrån dina aktiviteter när du besöker eller använder tjänsterna. Vi använder även dessa företag för att automatiskt samla in uppgifter från dig när du använder tjänsterna för att hjälpa oss att identifiera de annonser som visas för dig samt vad du gör efter att ha sett dessa annonser. Dessutom delar vi uppgifter med leverantörer av webbanalysverktyg, som till exempel Google Analytics, vilka vi använder för att analysera din användning av tjänsterna.

Dessa tredjepartsannonsörer samlar in, lagrar och använder uppgifter om dig genom att integrera cookies och andra spårningstekniker i tjänsterna. Se vårt Inställningar för val av cookies och reklam samt vår Meddelande om cookies och spårningstekniker för mer information. I vissa fall använder även dessa tredje parter uppgifterna de samlar in för sina egna ändamål. De kan till exempel: sammanställa dina uppgifter med andra uppgifter de har och använda detta för att anpassa reklamrelaterade tjänster som tillhandahålls andra kunder samt jobba med andra reklamföretag och lämna ut dina personuppgifter till sådana företag som en del av processen.

Du kan kontrollera hur cookies ställs in på din enhet i vårt Inställningar för val av cookies och reklam genom att använda dina webbläsarinställningar och, i vissa fall, inställningarna på din mobila enhet. Om du väljer att begränsa eller hindra spårning för dessa ändamål så kommer reklamen du ser när du besöker eller använder tjänsterna inte längre att anpassas till dina preferenser.

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med sociala medier eller andra liknande plattformar, så att du och andra människor kan se relevant innehåll på denna plattform. Vi kan till exempel komma att använda Facebooks Custom Audiences Service och lämna ut din e-postadress i ett skyddat format till Facebook så att vi kan: inkludera dig i en anpassad målgrupp som vi kan visa relevant reklaminnehåll för på Facebook eller skapa en målgrupp av andra Facebookanvändare baserat på uppgifterna i din Facebookprofil. Du kan hantera de uppgifter som en tredje part delar med oss genom att ändra dina inställningar via de integritetsinställningar som dessa tredje parter tillhandahåller på sina plattformar.

Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad, inklusive:

 • övervaka och upptäcka bedrägerier, t.ex. genom att verifiera din identitet,
 • Bekämpa skräppost eller annan skadlig programvara eller säkerhetsrisker;
 • Övervaka, genomdriva och förbättra säkerheten för våra tjänster;
 • Efterleva alla tillämpliga procedurer, lagar och förordningar, stämningar, myndighetsförfrågningar eller juridiska processer, eller i samband med en juridisk utredning, om vi i god tro anser att sådana krävs eller tillåts enligt lag; och
 • Fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (t.ex. för att genomdriva efterlevnad av våra Användarvillkor, besöksavtal, sekretesspolicyer eller andra avtal eller juridiska rättigheter).

Observera att alla uppgifter som vi samlar in om dig kan kombineras för att underlätta alla ovanstående syften.

Kategorier av insamlade uppgifter

Användningssyfte

<(Se ”Hur vi använder uppgifterna vi samlar in” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Laglig grund för insamling, användning och lagring av personuppgifter 

Källor till personuppgifter

Kategorier av tredje parter som vi lämnar ut uppgifterna till 

 

(se ”När vi delar uppgifter” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Uppgifter som du tillhandahåller oss:

Registrering, prenumeration eller kontaktuppgifter 

såsom e-postadress, namn, telefonnummer och faktureringsuppgifter

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice
 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • administrera tjänsterna, t.ex. när vi behöver kontakta dig av skäl relaterade till tjänsterna (t.ex. när vi behöver skicka en lösenordspåminnelse till dig eller informera dig om uppdateringar av tjänsterna eller ändringar i våra Användarvillkor, vår Meddelande om cookies och spårningstekniker eller detta meddelande)
 • Du
 • Händelser
 • Andra användare som tillhandahåller uppgifter om dig
 • Återförsäljare av konsumentdata
 • Databaser för offentliga register
 • Våra dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • tävlings- och kampanjpartner
 • Marknadsförare
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Information om kundtjänst

såsom frågor och andra meddelanden som du adresserar till oss via onlineformulär, via e-post, telefon eller via post, och sammanfattningar eller röstinspelningar av dina interaktioner med kundtjänst

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du
 • Våra dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Feldetektering och -rapportering
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Förbättra tjänsterna

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt
 • förbättra våra tjänster.

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter.

Information om demografi, statistik och räntor

såsom din ålder, födelsedatum, kön, intressen, livsstil och hushållsuppgifter samt hobbyer

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice
 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du
 • Andra användare som tillhandahåller uppgifter om dig
 • Återförsäljare av konsumentdata
 • Våra dotterbolag
 • Databaser för offentliga register
 • Konferenser och andra evenemang
 • Marknadsförare
 • Sociala medienätverk, i enlighet med dina preferenser
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Tävlings- och kampanjpartner
 • Marknadsförare
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Förbättra tjänsterna

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt
 • förbättra våra tjänster

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

Finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter 

såsom kredit- eller betalkortsnummer, verifikationsnummer och utgångsdatum för att behandla betalningar och uppgifter om dina transaktioner och inköp hos oss

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du
 • Externa betalningsbehandlare som samlar in dessa uppgifter å våra vägnar och som också har ett oberoende förhållande till dig
 • Tredjepartspartner eller partner med samvarumärkta varumärken
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Tredje parter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Våra berättigade intressen av att upptäcka och förhindra bedrägeri
 • Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Användargenererat innehåll

såsom kommentarer om artiklar, foton, videor, ljud, alla uppgifter som du skickar in i offentliga forum eller anslagstavlor, recensioner och feedback eller vittnesmål som du tillhandahåller om våra tjänster

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice
 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du
 • Andra användare som tillhandahåller uppgifter om dig i samband med deras evenemang eller profil
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Tävlings- och kampanjpartner
 • Marknadsförare
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

 • Feldetektering och -rapportering
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Forsknings-, undersöknings- eller lotteriinuppgifter (inklusive personliga identifierare och användargenererat innehåll)

samlas in om du deltar i en undersökning eller ett lotteri; inkluderar uppgifter som behövs för att du ska kunna delta (t.ex. kontaktuppgifter) och för att uppfylla ditt pris

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice
 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du
 • Undersöknings- eller lotteripartner
 • Forskare och analytiker
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Tävlings- och kampanjpartner
 • Marknadsförare
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Förbättra tjänsterna
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt
 • förbättra våra tjänster

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Kontaktuppgifter om andra (inklusive personliga identifierare) 

såsom namn och postadress för att skicka en gåva

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du
 • Andra användare (om du är mottagare av ett utskick)
 • Våra dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Information från sociala medier 

om du länkar ditt konto eller får åtkomst till tjänsterna via en tredje parts anslutning eller inloggning kan vi ha tillgång till alla uppgifter som du tillhandahåller till det sociala nätverket beroende på dina sekretessinställningar såsom ditt namn, din e-postadress, vänlista, foto, kön, plats och nuvarande stad; och uppgifter som du tillhandahåller oss direkt via våra sidor på sociala nätverk och bloggplattformar (t.ex. Facebook, Instagram och Twitter)

 

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice
 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du
 • Sociala medienätverk, i enlighet med dina sekretesspreferenser för sådana tjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Tävlings- och kampanjpartner
 • Marknadsförare
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Uppgifter som vi samlar in automatiskt från dig och/eller din enhet:

Kategorier av insamlade uppgifter

Användningssyfte

<(Se ”Hur vi använder uppgifterna vi samlar in” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Laglig grund för insamling, användning och lagring av personuppgifter 

Källor till personuppgifter

Kategorier av tredje parter som vi lämnar ut uppgifterna till 

 

(se ”När vi delar uppgifter” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Enhetsuppgifter och identifierare 

såsom IP-adress, webbläsartyp och språk, operativsystem, plattformstyp. enhetstyp, programvara och maskinvaruattribut, samt unika enhets-, annonserings- och appidentifierare

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du (genom din enhet)
 • Reklamleverantörer
 • Analysleverantörer
 • Cookies och spårningstekniker
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Annonsörer, annonsnätverk och reklampartner
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Förbättra tjänsterna
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt
 • förbättra våra tjänster

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Data om internetnätverk och enhetsaktivitet 

såsom uppgifter om filer du laddar ner, domännamn, landningssidor, surfaktivitet, innehåll eller annonser som visas och klickats, datum och tider för åtkomst, sidor som visas, formulär du har fyllt i helt eller delvis, söktermer, uppladdningar eller nedladdningar, den webbadress som hänvisade dig till våra tjänster, de webbplatser du besöker efter denna webbplats, samt andra webbanvändningsaktiviteter, åtkomsttider, felloggar och annan liknande information.

Se Meddelande om cookies och spårningstekniker för mer information om hur vi samlar in och använder dessa uppgifter.

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du (genom din enhet)
 • Reklamleverantörer
 • Analysleverantörer
 • Cookies och spårningstekniker
 • Marknadsförare
 • Våra dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Annonsörer, annonsnätverk och reklampartner
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

 • Förbättra tjänsterna
 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Våra berättigade intressen:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt
 • förbättra våra tjänster

Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

Geolokaliseringsuppgifter 

såsom ort, delstat och postnummer som är kopplade till din IP-adress och exakt geolokaliseringsuppgifter från GPS-baserade funktioner på dina mobila enheter, i enlighet med dina mobilenhetsinställningar

 • Tillhandahålla tjänsterna
 • Anpassa din upplevelse
 • Förbättra tjänsterna
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part
 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad

Ditt samtycke

 • Du
 • Reklamleverantörer
 • Analysleverantörer
 • Marknadsförare
 • Våra dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Annonsörer, annonsnätverk och annonspartner online
 • Nätverk för sociala medier
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar

Uppgifter som vi anför eller anförda uppgifter som vi får från tredje parter:

Kategorier av insamlade uppgifter

Användningssyfte

(Se ”Hur vi använder uppgifterna vi samlar in” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Laglig grund för insamling, användning och lagring av personuppgifter

Källor till personuppgifter

Kategorier av tredje parter som vi lämnar ut uppgifterna till (se ”När vi delar uppgifter” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Anförd data

såsom upgifter om dina potentiella preferenser som vi har härlett från dina aktiviteter på tjänsterna och uppgifter som du tillhandahåller eller härledda uppgifter som vi får från andra parter

 • Anpassa din upplevelse

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig genom att:

 • göra tjänsterna tillgängliga för dig
 • tillhandahålla de tjänster du begär
 • Du, om vi härleder det från dina uppgifter och aktiviteter
 • Våra dotterbolag
 • Återförsäljare av konsumentdata
 • Analysleverantörer
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Annonsörer, annonsnätverk och annonspartner online
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

Ditt samtycke eller våra berättigade intressen (där samtycke inte krävs)

 • Förbättra tjänsterna

Våra legitima intressen av att förbättra våra tjänster

3. NÄR VI DELAR PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dessa uppgifter vi samlar in enligt beskrivningen nedan och kompletterad med vår Meddelande om cookies och spårningstekniker. Användare kan när som helst kontrollera användningen av cookies via vårt Inställningar för val av cookies och reklam, på individuell webbläsarnivå och, i vissa fall, inställningarna på din mobila enhet. Om du nekar till användning av cookies kan du fortfarande använda tjänsterna, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av tjänsterna samt vår egen möjlighet att anpassa tjänsterna till dig kan vara begränsad. Läs mer om hur vi använder cookies och vilka uppgifter som samlas in med hjälp av cookies i vår Meddelande om cookies och spårningstekniker.

Tredjepartsleverantörer: Vi anlitar tredjepartsleverantörer för att utföra en rad olika tjänster och funktioner på våra vägnar, såsom kundsupport (t.ex. Zendesk), administration av våra kampanjer, marknadsföring eller kampanjhjälp (t.ex. SendGrid, Blueshift), dataanalys (t.ex. Adobe), online-annonsering (t.ex. FreeWheel, Adobe), tekniktjänster och plattformar (t.ex. inklusive AWS) och andra betalningar (t.ex. inklusive Adyen eller PayPal) och andra tjänster.

Discovery-koncernen: Vi kan dela uppgifter om dig inom gruppen av Discovery-företag, inklusive våra dotterbolag och närstående företag och joint venture-partner, för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, samt för att ge dig information om produkter eller tjänster som kan intressera dig.

Utlottningar, tävlingar och kampanjer: När du registrerar dig eller deltar i en kampanj, utlottning eller tävling via våra tjänster kan vi dela de uppgifter du tillhandahåller för sådana ändamål med auktoriserade tredjepartstjänsteleverantörer (enligt beskrivningen ovan), deltagande sponsorer och reklampartner. Genom att delta i en kampanj samtycker du dessutom till de officiella regler som styr kampanjen, som kan kräva att du vidtar vissa åtgärder, inklusive – förutom där det är förbjudet enligt lag – att låta oss och/eller sponsorn(-erna) av kampanjen använda och offentliggöra ditt namn, din röst och/eller likhet i reklam eller marknadsföring i samband med kampanjen. Läs igenom reglerna för relevanta kampanjer, utlottningar eller tävlingar för mer information.

AffärspartnerVi kan dela uppgifter med tredje parter med vilka vi har affärsrelationer, såsom våra partner för gemensam marknadsföring, annonsörer, annonsnätverk och datamarknadsföringstjänster, för ändamål som att erbjuda produkter och tjänster som kan intressera dig.

Företagsöverlåtelse: I händelse av att vi genomgår en affärsövergång såsom en fusion, ett förvärv, en konkurs, en omorganisation eller en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, eller en besiktningsprocess i samband med en potentiell affärstransaktion, kan de uppgifter vi samlar in och upprätthåller avslöjas, säljas eller överföras som en del av den transaktionen. Om en sådan överföring är föremål för ytterligare begränsningar enligt gällande lagar kommer vi att följa sådana begränsningar.

Rättsliga krav och skydd av Tjänster och användare: Vi kommer att lämna ut de uppgifter vi samlar in där vi i god tro anser att sådant utlämnande är: (a) obligatoriskt enligt lag (eller för att svara på stämningar, garanterar, myndighetsförfrågningar, eller liknande process som vi har fått) eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter; (b) i enlighet med vår DMCA-policy och våra -procedurer; och/eller (c) nödvändigt för att skydda eller försvara våra juridiska rättigheter eller vår egendom, våra tjänster, dig, eller andra tredje parter, eller säkerställa säkerheten för våra tjänster, system, och hos våra kunder eller allmänheten.

Sammanställda uppgifter: Vi kan sammanställa och/eller avidentifiera uppgifter så att de inte längre är länkade till dig eller din enhet. Detta meddelande begränsar inte vår förmåga att avslöja sammanställda eller avidentifierade uppgifter som inte är kopplad till dig. Vi kan använda och lämna ut sådana uppgifter till våra partner, annonsörer och andra tredje parter efter eget gottfinnande.

4. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

Det kan hända att vi överför personuppgifter som vi får av dig till externa personuppgiftsbiträden i länder utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (bland annat till USA) eller till medlemmar i vår koncern i samband med ovanstående ändamål. Observera att länder utanför Storbritannien och EES kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som Storbritannien och EES även om vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter alltjämt styrs av detta meddelande.

Vid överföring av personuppgifter till länder utanför Storbritannien och EES kommer vi att:

 • inkludera de standardavtalsklausuler om dataskydd som godkänts av den brittiska staten eller EU-kommissionen (i respektive fall) för överföring av personuppgifter utanför Storbritannien och EES i våra avtal med dessa tredje parter – det är de klausuler som godkänts enligt artikel 46.2 i allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och dess brittiska version eller
 • garantera att landet där dina personuppgifter kommer att behandlas bedöms som ”lämpligt” av den brittiska staten eller EU-kommissionen (i respektive fall) i enlighet med artikel 45 i GDPR (och dess brittiska version).

Du kan hitta mer information om reglerna för överföring av uppgifter utanför Storbritannien och EES, inklusive de mekanismer vi förlitar oss på, på EU-kommissionens webbplats här och på datatillsynsmyndighetens webbplats här.

5. VAL SOM DU HAR GÄLLANDE INSAMLING, ANVÄNDNING OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har många möjligheter att ange hur vi ska använda och dela dina uppgifter. Dessa val beskrivs i detalj nedan. Du har rätt att begära att vi ger dig åtkomst till alla personuppgifter som vi har om dig.

Du har också rätt att begära att vi raderar ditt konto och de personuppgifter som är förknippade med det, med undantag för uppgifter som vi eventuellt måste lagra enligt gällande lag.

Om du vill få åtkomst till eller radera dina personuppgifter ber vi att du skickar in din begäran genom att fylla i följande anspråksformulär:

Begäran om åtkomst och radering

Observera att om du är en aktiv abonnent måste du vänta till ditt abonnemang har avslutats innan du kan gå vidare med att radera ditt konto. Om du får åtkomst till tjänsterna via en av våra partner måste du säga upp ditt abonnemang på våra tjänster via ditt konto hos den partnern.

När vi raderar dina personuppgifter kan det hända att denna radering endast avser tjänsterna och inte någon annan tjänst som tillhandahålls av oss. Du bör framföra separata önskemål för varje individuellt konto som du har skapat för att tillgå tjänsterna eller någon annan tjänst som vi erbjuder.

Se våra Användarvillkor för information om dina rättigheter till annullering.

Andra rättigheter omfattar rätten att:

 • uppdatera dina personuppgifter som är inaktuella eller felaktiga
 • begränsa det sätt vi behandlar dina personuppgifter på
 • hindra behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring
 • lämna ut dina personuppgifter till en extern tjänsteleverantör eller
 • överväger alla giltiga invändningar du har mot vår användning av dina personuppgifter.

Vi kommer att överväga alla sådana förfrågningar och ge vårt svar inom rimlig tid (och under alla omständigheter inom den tid som krävs enligt tillämplig lag). Observera dock att vissa personuppgifter kan under vissa omständigheter vara undantagna från sådana önskemål. Om ett undantag gäller så kommer vi att informera dig om det när vi svarar på din begäran. Vi kan komma att begära att du förser oss med information som är nödvändig för att bekräfta din identitet innan vi svarar på eventuella förfrågningar från dig.

Om du vill ha ytterligare information beträffande dessa rättigheter eller skulle vilja utöva någon av dem, var god kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com när som helst..

Platsinformation för mobil enhet: Om du får åtkomst till tjänsterna via en mobil enhet och du inte vill att din enhet ska förse oss med specifika GPS-platsspårningsuppgifter, samtycker du antingen till att inte låta din enhet dela dessa uppgifter med oss eller inaktivera GPS eller andra platsspårningsfunktioner på din enhet. Din enhetstillverkare bör ge instruktioner om hur man avaktiverar GPS eller andra lokaliseringsfunktioner. Om du först samtycker till insamlingen av platsuppgifter kan du sedan när som helst stoppa vår insamling av platsuppgifter genom att ändra inställningarna på din mobila enhet eller genom att avinstallera appen från din mobila enhet.

6. HUR VI ANVÄNDER COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER

Precis som många företag använder vi cookies och andra spårningstekniker på våra tjänster. För detaljerad information om de spårningstekniker vi använder, hur vi använder dessa tekniker och ytterligare alternativ som du har gällande användningen av dessa tekniker, besök vår Meddelande om cookies och spårningstekniker. Användare kan när som helst kontrollera användningen av cookies via vårt Inställningar för val av cookies och reklam, på individuell webbläsarnivå och, i vissa fall, inställningarna på din mobila enhet. Om du nekar till användning av cookies kan du fortfarande använda tjänsterna, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av tjänsterna samt vår egen möjlighet att anpassa tjänsterna till dig kan vara begränsad.

7. HUR VI SKYDDAR BARNS UPPGIFTER

Tjänsterna riktar sig i allmänhet till vuxna och är inte avsedda att användas av barn under sexton (16) år. Vi samlar inte in och kommer inte medvetet att samla in uppgifter om barn under 16 år som saknar vuxnas tillsyn. Tjänsterna vänder sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn. Om du har några frågor om vår praxis med avseende på barns integritet eller vill begära att vi raderar personuppgifter som tillhandahållits av ditt barn, kontakta oss på DPO@discovery.com.

8. HUR VI UPPRÄTTHÅLLER OCH SÄKRAR DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi behåller de uppgifter vi samlar in så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna, så länge som det rimligen krävs för att uppfylla det syfte för vilket du lämnade in uppgifterna eller våra affärssyften, eller enligt vad som krävs enligt lag.

Vi kommer att vidta åtgärder för att radera dina personuppgifter (inklusive eventuella konton du skapar för att använda på tjänsterna) om du inte använder tjänsterna på tre år, alternativt om det gått tre år från det att din prenumeration upphört eller att du senast använt tjänsterna – vilketdera inträffat senast.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för undersökningsändamål eller i statistiksyfte, i vilket fall det kan hända att vi fortsätter använda denna information tills vidare utan att tillhandahålla dig ytterligare upplysningar om saken.

Vi vidtar tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst. Ingen överföringsmetod via internet och ingen elektronisk eller fysisk lagring är dock helt säker. Därför bekräftar och accepterar du att vi inte kan garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till, via eller på våra tjänster eller via internet och att all sådan överföring sker på egen risk.

Om du skapar ett konto eller registrerar dig med någon av våra tjänster är du alltid ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord.

9. TREDJE PARTS WEBBPLATSER, TJÄNSTER OCH FUNKTIONER

Våra tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser (t.ex. onlinebutiker som erbjuder produkter att köpa), tredje parters plugin-program (t.ex. sociala delningsknappar) och tredje parters funktioner (t.ex. bannerannonser). Dessa tredjepartstjänster kan samla in uppgifter från eller om dig när du interagerar med dem, och i vissa fall kan de spåra din aktivitet, inklusive genom användning av cookies eller annan spårningsteknik, utan att du behöver interagera med dem. Vi är inte ansvariga för sådana tredje parters innehåll eller praxis, och deras insamling, användning och avslöjande av dina uppgifter kommer att vara föremål för deras integritetsmeddelanden och inte för detta meddelande. Vi uppmanar dig att läsa dessa tredje parters integritets- och säkerhetsmeddelanden.

10. UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE

Vi kan ändra detta meddelande då och då allteftersom våra tjänster, vår teknik och våra juridiska skyldigheter förändras. Om vi gör ändringar kommer vi att publicera det uppdaterade meddelandet och revidera datumet för ”Senast uppdaterad”. Om vi gör betydande ändringar i detta meddelande, och vi har din e-postadress, kommer vi att skicka ett meddelande om ändringarna till dig.

11. HUR DU KONTAKTAR OSS

Vi har ett dataskyddsombud som kan hjälpa till med alla frågor som rör vår behandling av personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kan kontaktas via e-post på DPO@discovery.com.

Du har rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter i Storbritannien eller EES om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar. Den lokala myndigheten varierar beroende på land. Se bilagan för information om din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan också söka gottgörelse via lokala domstolar om du anser att dina rättigheter har kränkts. <

Bilaga

Lista över dataskyddsmyndigheter (Storbritannien och EES-länder)

Du har rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter i Storbritannien eller EES om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar.

Den lokala myndigheten varierar beroende på land. Se nedan för detaljer om de lokala dataskyddsmyndigheterna i Storbritannien och de EES-länder där vi är verksamma.

Österrike
Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42 3
1030 Wien
Telefon. + +43 1 52 152-0
E-post: dsb@dsb.gv.at
Hemsida: http://www.dsb.gv.at/

Belgien
Autorité de protection des données
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Telefon. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
E-post: contact@apd-gba.be
Hemsida: https://www.privacycommission.be/

Bulgarien
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Telefon. +359 2 91 53 555 3555
Fax +359 2 91 53525
E-post: kzld@cpdp.bg
Hemsida: https://www.cpdp.bg/

Комисия за защита на личните данни
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
София 15922

Kroatien
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Telefon. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
E-post: azop@azop.hr or info@azop.hr
Hemsida: https://www.azop.hr/

Cypern
Office of the Commisioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Telefon. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
E-post: commissioner@dataprotection.gov.cy
Hemsida: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument

Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιάσονος 1,
1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565

Tjeckien
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
E-post: posta@uoou.cz
Hemsida: http://www.uoou.cz

Danmark
Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
E-post: dt@datatilsynet.dk
Hemsida: https://www.datatilsynet.dk/

Estland
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Telefon. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
E-post: info@aki.ee
Hemsida: https://www.aki.ee/en

Finland
Tietosuojavaltuutetun Toimisto
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
PO Box 800, FI-00531 Helsinki
Telefon. +358 029 566 6700
Fax +358 029 566 6768 E-post: tietosuoja@om.fi
Hemsida: https://www.tietosuoja.fi/en/

Frankrike
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Telefon. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Hemsida: https://www.cnil.fr/professionnel

Tyskland
The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Grekland
Hellenic Data Protection Authority 
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Telefon. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
E-post: contact@dpa.gr
Hemsida: http://www.dpa.gr/

Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600

Ungern
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Falk Miksa utca 9-11
1055 Budapest,
Telefon. +36 1 3911 400
E-post: peterfalvi.attila@naih.hu
Hemsida: https://www.naih.hu/

Island
Persónuverndar
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland
Telefon. +354-510-9600
E-post: postur@personuvernd.is
Hemsida: https://www.personuvernd.is/

Irland
Data Protection Commission 
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Lo-Call: 1890 25 22 31
Telefon. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
E-post: info@dataprotection.ie
Hemsida: https://www.dataprotection.ie/

Italien
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia 11
00186 Roma
Telefon. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
E-post: protocollo@gpdp.it | protocollo@pec.gpdp.it
Hemsida: https://www.garanteprivacy.it/

Lettland
Datu Valsts Inspeckcija 
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Telefon. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
E-post: info@dvi.gov.lv
Hemsida: https://www.dvi.gov.lv/lv/

Liechtenstein
Datenschutzstelle
Städtle 38
P.O. Box 684
9490 Vaduz
Telefon: +423 236 60 90
E-post: info.dss@llv.li
Hemsida: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Litauen
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17,
011042 Vilnius
Telefon. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
E-post: ada@ada.lt
Hemsida: https://vdai.lrv.lt/

Luxembourg
Commission Nationale pour la Protection des Données
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
Telefon. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
E-post: info@cnpd.lu
Hemsida: https://www.cnpd.lu/

Malta
Information and Data Protection Commisioner
2, Airways House
Triq Il-Kbira, Tas-Sliema SLM 1549
Telefon. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
E-post: commissioner.dataprotection@gov.mt
Hemsida: http://www.dataprotection.gov.mt/

Nederländerna
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefon. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
E-post: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Hemsida: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Norge
Datatilsynet
P.O. Box 458 Sentrum
NO-0105 Oslo
Telefon: +47 47 22 39 69 64
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Hemsida: https://www.datatilsynet.no/English/

Polen
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Telefon. +48 22 53 10 300; 606-950-000
Fax +48 22 53 10 301
E-post: kancelaria@uodo.gov.pl;
Hemsida: https://www.uodo.gov

Portugal
Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
Av. D. Carlos I, 134, 1º
1200-651 Lisboa
Telefon. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
E-post: geral@cnpd.pt
Hemsida: https://www.cnpd.pt/

Rumänien
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării DaTelefonor cu Caracter Personal
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Telefon. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
E-post: anspdcp@dataprotection.ro
Hemsida: https://www.dataprotection.ro/

Slovakien
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Telefon.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
E-post: statny.dozor@pdp.gov.sk
Hemsida: http://www.dataprotection.gov.sk/

Slovenien
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
E-post: gp.ip@ip-rs.si
Hemsida: https://www.ip-rs.si/

Spanien
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Telefon. +34 91 266 35 17
E-post: internacional@agpd.es. Also: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Hemsida: https://www.agpd.es/

Sverige
Integritetsskyddsmyndigheten
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Hemsida: https://www.datainspektionen.se/

Förenade kungariket
The Information Commissioner’s Office 
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Telefon. +44 0303 123 1113
Fax: +44 01625 524510
E-post: international.team@ico.org.uk
Hemsida: https://ico.org.uk