discovery+

Brugerbetingelser

Sidst opdateret: 7 december 2021

Velkommen til discovery+ (“Tjenesten”).

Du accepterer at være underlagt disse Brugerbetingelser, når du bruger eller tilgår enhver del af Tjenesten, registrerer en konto eller køber et Abonnement. Hvis du ikke forstår eller accepterer Brugerbetingelserne, bedes du undlade at benytte Tjenesten.

Hvem vi er

Tjenesten drives og leveres til dig af Dplay Entertainment Limited, registreret i England med virksomhedsnummer 09615785 og med registreret hjemsted i Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, UK (“Discovery”, “vi”, “os, “vores”).

Tjenesten

Tjenesten omfatter discovery+’s hjemmeside (“Hjemmesiden”), applikationen (“Appen”) og alt det, der stilles til rådighed på Hjemmesiden og i Appen, herunder alle egenskaber, funktioner og brugergrænseflader samt alt indhold og materiale, som du kan se eller få adgang til, såsom billeder, fotos, lyd, musik, tekst, artikler, spil, grafik, software, videoer, programmer, live-streams og -kanaler (“Indhold”).

Tjenestens Indhold bliver ændret regelmæssigt – det betyder, at nye artikler, programmer, kanaler og andet indhold kan blive stillet til rådighed, mens andet eksisterende indhold ikke længere vil være tilgængelig. Se afsnit 8 for yderligere oplysninger.

Brugerbetingelser

1.              Adgang til Tjenesten

1.1           Du kan muligvis se eller tilgå noget Indhold uden at foretage registrering eller betaling, men andet Indhold vil kun være tilgængeligt for dig, hvis du:

(a)            opretter en konto (“Konto”); eller

(b)            køber et tidsbegrænset eller løbende abonnement (“Abonnement”)

De dele af Tjenesten, som du tilmelder dig, når du køber et Abonnement, eller når du aktiverer et tilbud, som giver adgang til Indhold forbeholdt abonnenter, kaldes “Betalt Tjeneste” i disse Brugerbetingelser.

1.2           Du kan bruge Tjenesten, herunder oprettelse af en Konto og et Abonnement, hvis du er 18 år gammel (eller har nået alderen for fuld myndighed i dit bopælsland, hvis denne er højere end 18 år) eller ældre.

1.3           Tjenesten (herunder alt Indhold, egenskaber og funktioner) kan variere afhængigt af:

(a)            din enhed og dit bopælsland (se afsnit 12 for flere oplysninger om understøttede enheder):

(b)            om du tilgår Tjenesten som en ikke-registreret gæst, en discovery+-kontoindehaver eller -abonnent;

(c)            typen af Abonnement, du har valgt;

(d)            eventuelle begrænsninger pålagt af vores kommercielle partnere, herunder i relation til de rettigheder, som tildeles os; og

(e)            om du har købt et Abonnement direkte fra os, gennem en anden tjeneste eller fra en af vores tredjepartspartnere (se afsnit 11 for flere oplysninger).

2.              Din Konto

2.1           Når du opretter din Konto eller køber et Abonnement, skal du give os sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger. Det er muligt, du kan bruge en konto, du allerede har hos en tredjepartsplatform eller en anden partner, til at oprette en Konto, såsom dine loginoplysninger til et socialt medie.

2.2           Du er ansvarlig for din Kontos loginoplysninger, for at holde dem fortrolige samt for alle aktiviteter, der gennemføres ved brug af dem (herunder al adgang til og brug af Tjenesten gennem din Konto). Vi anbefaler, at du ikke offentliggør dine betalingsoplysninger og loginoplysninger til andre personer. Du indvilliger i at give os besked omgående, hvis du bliver opmærksom på eller får mistanke om brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din adgangskode eller andre loginoplysninger.

 

2.3           Du indvilliger i at holde din Kontos loginoplysninger (herunder alle kontakt- og betalingsoplysninger) opdateret, nøjagtige og korrekte, i al den tid du bruger Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller problemer, der opstår som følge af unøjagtige eller ukorrekte Konto-oplysninger, som du angiver til os.

3.              Dit Abonnement

3.1           Hvis du køber et Abonnement hos os, bliver du før gennemførelse af dit køb informeret om pris, valuta og eventuel automatisk fornyelse. Når du har gennemført dit køb hos os, kan du til enhver tid få adgang til oplysningerne om dit Abonnement ved at gå til din Konto. Læs afsnit 11, hvis du har tegnet Abonnement gennem en tredjepart eller en anden tjeneste.

3.2           Hvis du vil have flere oplysninger om dit Abonnement, kan du besøge vores Hjælpecenter for at finde:

(a)            flere oplysninger om forskellene på de typer Abonnementer, som vi sælger, herunder mindsteperiode for Abonnement, eventuel automatisk fornyelse, hvordan du kan afbryde autofornyelse samt opsigelse;

(b)            (hvis muligt i dit område) oplysninger om at skifte, opgradere eller nedgradere fra et af os solgt Abonnement til et andet, eller fra en type adgang til en anden, herunder hvordan det påvirker faktureringen over for dig;

(c)            (hvis muligt i dit område) oplysninger om, hvordan du arrangerer, at et nyt Abonnement, som er solgt af os, begynder at løbe, når din nuværende Abonnementsperiode slutter, herunder berettigelseskriterier og hvordan det påvirker dit nuværende Abonnement.

4.              Automatisk fornyelse

4.1           Visse Abonnementer fornys automatisk, medmindre du opsiger dit Abonnement før den næste fornyelsesdato (eller inden en eventuel gratis adgangsperiode er slut). Hvis du køber et Abonnement gennem os, vil vi meddele dig det på tilmeldingstidspunktet, hvis din type Abonnement fornys automatisk.

4.2           Besøg vores Hjælpecenter, hvis du ønsker flere oplysninger om automatisk fornyelse. Hvis du har købt et Abonnement direkte gennem os, kan du også fravælge automatisk fornyelse i dit Konto-område.

5.              Gratis adgangsperiode

5.1           Dit Abonnement kan starte med en gratis adgangsperiode. Gratis adgangsperioder er kun tilgængelige for nye abonnenter (en pr. abonnent), medmindre vi fortæller dig noget andet. Den specifikke varighed af en gratis adgangsperiode angives ved tilmeldingen.

5.2           Du bliver faktureret automatisk, når din gratisperiode udløber, medmindre du annullerer dit Abonnement, før denne periode udløber.

6.              Reklametilbud

6.1           Discovery, virksomheder i samme koncern som Discovery og/eller vores tredjepartspartnere kan stille kuponkoder, rabatter eller andre reklametilbud til rådighed, som kan give dig gratis adgang eller rabat på adgang til Tjenesten (“Reklametilbud”):

6.2           Reklametilbud findes i mange forskellige former og kan gøres tilgængelige som enkeltstående tilbud eller som en del af en pakke sammen med andre produkter eller tjenester, der sælges af Discovery (eller andre virksomheder inden for samme koncern som Discovery) eller sammen med produkter eller tjenester fra en af vores tredjepartspartnere.

6.3           Du må kun bruge og indløse Reklametilbud i overensstemmelse med de specifikke betingelser og vilkår, der gælder for dem. Tjek de relevante betingelser og vilkår for det enkelte Reklametilbud for at se de fuldstændige detaljer, herunder: (a) hvem der er berettiget til at benytte sig af tilbuddet; og (b) hvorvidt der gælder begrænsninger for, om et Reklametilbud kan kombineres med en gratis adgangsperiode eller med et andet Reklametilbud.

6.4           Hvis et Reklametilbud leveres af en tredjepartspartner eller af en anden virksomhed inden for samme koncern som Discovery, kan der gælde yderligere betingelser og vilkår.

7.              Fakturering

7.1           Ved starten af dit Abonnement (eller ved afslutningen af en eventuel gratis adgangsperiode) og ved enhver fornyelse opkræves der betaling fra dig via den betalingsmetode, du har valgt i forbindelse med din tegning af Abonnementet (den “Primære Betalingsmetode”). Se afsnit 7.6 nedenfor for oplysninger om, hvordan du kan opdatere eller ændre din betalingsmetode.

7.2           Du har evt. mulighed for at angive flere betalingsmetoder (hver af dem kaldes “Backup-Betalingsmetode” i disse Brugerbetingelser), som tilknyttes din Konto. I tilfælde af at du angiver flere Backup-Betalingsmetoder, giver du hermed tilladelse til, at Discovery afkræver betaling via en af disse Backup-Betalingsmetoder, hvis den Primære Betalingsmetode slår fejl, eller hvis betalingen ikke kan gennemføres af enhver anden årsag. Du må ikke angive en Primær Betalingsmetode eller Backup-Betalingsmetode uden tilladelse fra den relevante ejer.

7.3           Hvis en betaling ikke kan gennemføres, fordi din Primære Betalingsmetode er udløbet, fordi du ikke har dækning på kontoen eller af andre årsager, og du ikke angiver en gyldig Backup-Betalingsmetode eller opsiger dit løbende Abonnement, kan vi sætte dit Abonnement og/eller din Konto i bero, indtil vi (eller den relevante tredjepart) har fået oplyst en gyldig betalingsmetode.

7.4           Hvis du har et løbende Abonnement, vil betalingerne blive trukket automatisk på eller omkring den første dag i hver nye abonnementsperiode til den samme pris (medmindre vi har givet dig besked om en prisændring i overensstemmelse med afsnit 8). Den første betaling vil som regel blive trukket, den dag du tegner Abonnementet, eller – hvis du har en gratis adgangsperiode – dagen efter at din gratis adgangsperiode udløber.

7.5           Hvis du er berettiget til et Reklametilbud, der giver dig gratis adgang til et Abonnement i en bestemt periode, som derefter ændres til et betalt Abonnement, vil din første betaling blive opkrævet på eller omkring datoen for tilbudsperiodens ophør. Hvis du er berettiget til et Reklametilbud, der omfatter en rabat, bliver betalingerne for dit Abonnement tilsvarende reduceret i overensstemmelse med det pågældende Reklametilbud. Når tilbudsperioden med rabatten udløber, vil standardprisen for Abonnementet være gældende.

7.6           For at se dine faktureringsoplysninger, afbryde den automatiske fornyelse eller ændre din betalingsmetode skal du gå til din Konto (medmindre du betaler via en tredjepart eller en anden tjeneste, for eksempel via Apple, Google eller en af vores tredjepartspartnere. I så tilfælde bedes du læse afsnit 11 nedenfor).

7.7           Vi benytter andre virksomheder (inklusive andre virksomheder i samme koncern som Discovery), agenter og leverandører til behandling af betalingskorttransaktioner og andre betalingsmetoder. For visse betalingsmetoder kan den relevante udsteder pålægge dig visse gebyrer såsom et gebyr for valutatransaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af din betalingsmetode. De gebyrer, som pålægges af den relevante udsteder (og eventuelle afgifter i forbindelse med disse gebyrer), kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmetode. Du vil være eneansvarlig for eventuelle gebyrer (og afgifter i forbindelse med disse gebyrer), der måtte være gældende. Henvend dig til dit pengeinstitut for yderligere information.

7.8           Hvis du køber et Abonnement hos os, angiver en betalingsmetode ved tilmeldingen eller opdaterer din betalingsmetode, kan der midlertidigt blive trukket et mindre gebyr på din konto med henblik på verifikation.

8.              Ændringer

8.1           Prisændringer

(a)            Vi giver dig mindst 30 dages varsel om eventuelle prisændringer og om retten til at opsige. Prisændringer træder ikke i kraft i løbet af din nuværende Abonnementsperiode, så de er kun gældende, hvis du har et Abonnement, der fornys automatisk. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit Abonnement til den nye pris, kan du opsige dit Abonnement, inden den næste abonnementsperiode begynder. Din fortsatte anvendelse af dit Abonnement, når den fornys automatisk til den nye pris, anses for dit samtykke til en prisændring.

(b)            De følgende betingelser gælder, hvis du er bosat i Tyskland.

(i)              Vi informerer dig om prisændringer mindst seks uger forud, og du er berettiget til at gøre indsigelse eller opsige dit Abonnement, inden de træder i kraft. Hvis du ikke gør indsigelse, anses det for samtykke til prisændringen. Discovery vil informere dig udtrykkeligt om din ret til at gøre indsigelse og følgerne af din tavshed på tidspunktet for meddelelsen.

(ii)             Prisstigninger kan forekomme, hvis vores omkostninger til at levere Tjenesten stiger, men prisstigningerne vil ikke være højere end stigningen i omkostninger, hvilket kan omfatte følgende: når vi skal betale tredjeparter mere for deres indhold, for produktionsomkostninger og forhandling om eller anskaffelse af en eventuel anden type licens eller tilladelse til eksisterende Indhold; når vi anskaffer eller opdaterer vores Indhold og Tjenesten, og der er omkostninger til udvikling og licens og/eller til eventuelle opdateringer, opgraderinger eller ny teknologi; når vi ændrer på måden, vi strukturerer Tjenesten på; når vi investerer i forbedring af vores kundesupport og -sikkerhed; af begrundede juridiske og/eller regulatoriske årsager; og/eller hvis andre omkostninger, som er forbundet med driften af Tjenesten, stiger, herunder eksterne faktorer som f.eks. stigning i inflation.

(c)            Hvis du har købt et Abonnement via en af vores tredjepartspartnere (herunder Apple og Google) eller en anden tjeneste, vil prisændringerne være underlagt denne tredjeparts eller tjenestes betingelser og vilkår.

8.2           Ændring af Indhold

Indholdet ændres regelmæssigt som nævnt ovenfor i beskrivelsen af Tjenesten. Tilgængeligheden af Indholdet kan ændre sig af forskellige grunde, såsom hvis eksterne rettighedshavere begrænser eller annullerer vores ret til brug af det pågældende indhold i Tjenesten, eller af juridiske eller regulatoriske årsager.

8.3           Ændring af Tjenesten

(a)            Gratis adgang: Vi kan til enhver tid uden varsel foretage ændringer i eller stoppe gratis elementer af Tjenesten. Dette gælder for alle de dele af Tjenesten, du har adgang til som uregistreret gæst og som Kontoindehaver uden at købe et Abonnement.

(b)            Betalt Tjeneste: Hvis vi foretager ændringer i den Betalte Tjeneste, gælder de følgende vilkår:

(i)              Mindre ændringer:  Vi kan jævnligt foretage mindre eller nyttige ændringer i den Betalte Tjeneste: (i) for at afspejle ændringer i relevante love eller myndighedskrav såsom ufravigelige forbrugerlove; (ii) for at udføre midlertidig vedligeholdelse, indføre tekniske tilpasninger og udføre forbedringer; og (iii) for at lave om på designet eller layoutet af Tjenesten eller forbedre og/eller udvide de tilgængelige egenskaber og funktioner. Disse ændringer vil ikke væsentligt hindre din brug af Tjenesten eller være til væsentlig ulempe for dig.

(ii)             Væsentlige ændringer: Vi bliver af og til måske nødt til at foretage væsentlige ændringer i den Betalte Tjeneste. Hvis vi skal foretage en væsentlig ændring, som vi med rimelighed anser for at være til ulempe for dig, vil vi om muligt meddele dig følgende.

(A)            I de fleste områder giver vi dig mindst 30 dages varsel og retten til at opsige. Hvis du ikke opsiger dit Abonnement, efter at vi har givet dig besked om ændringerne, og før disse ændringer finder sted, vil vi anse det som din accept af ændringerne.

(B)            Hvis du er abonnent i Tyskland, modtager du en meddelelse om disse planlagte ændringer i Tjenesten, mindst seks uger inden de træder i kraft (“Meddelelse om Ændringer”). Ændringer i den Betalte Tjeneste anses for godkendt af dig, hvis du ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem, efter at du har modtaget Meddelelse om Ændringer. Discovery henleder specifikt din opmærksomhed på denne juridiske konsekvens. Hvis en Meddelelse om Ændringer udebliver eller er ufuldstændig, udgør manglende indsigelse fra din side ikke en accept af disse ændringer i Tjenesten. I tilfælde af en Meddelelse om Ændringer har du ret til at opsige dit Abonnement, inden ændringerne træder i kraft.

(C)           For alle Abonnenter gælder det, at hvis en væsentlig ændring i den Betalte Tjeneste, som vi med rimelighed mener vil være en ulempe for dig, træder i kraft i løbet af din aktuelle Abonnementsperiode, kan du stadig opsige dit Abonnement, inden ændringerne træder i kraft. Hvis du opsiger under disse omstændigheder, vil vi refundere de beløb, du har betalt for den endnu ikke modtagne del af den Betalte Tjeneste.

Der kan dog opstå situationer, hvor vi er nødt til at foretage væsentlige ændringer i den Betalte Tjeneste uden varsel. De vil være begrænset til tilfælde, hvor vi er nødt til at træffe foranstaltninger for at opretholde sikkerheden og driften af Tjenesten eller opfylde lovmæssige krav.

8.4           Ændringer i disse Brugerbetingelser

(a)            Vi har ret til at ændre disse Brugerbetingelser til enhver tid af følgende årsager: (i) for at forbedre Brugerbetingelserne, for at gøre vores Brugerbetingelser tydeligere eller nemmere at forstå, eller for at alle vores kunder har de samme Brugerbetingelser; (ii) for at overholde lovkrav eller myndighedskrav såsom ufravigelige love, der gælder for os og vores aftale med dig, eller hvor vi er underlagt en retsafgørelse eller en dom; (iii) for at give dig yderligere oplysninger om Tjenesten, (iv) hvis vi foretager ændringer i Tjenesten eller et eventuelt Abonnement, herunder hvordan vi strukturerer vores Tjeneste eller udvider dens omfang med ekstra egenskaber, funktioner og Indhold; (v) hvis vi ændrer den måde, vi driver vores virksomhed på, herunder fusionering med et andet mærke eller en anden tjeneste; eller (vi) af sikkerhedsmæssige årsager, herunder indførelse af yderligere sikkerhedskontrol eller software for at beskytte vores Indhold eller Tjenesten.

(b)            Desuden leverer vi Tjenesten løbende, og vi kan ikke forudse, hvad der vil ske i fremtiden. Det betyder, at vi kan foretage ændringer i eller lave tilføjelser til disse Brugerbetingelser af andre årsager end dem, der er angivet ovenfor, så længe disse ændringer er rimelige.

(c)            Hvis vi ændrer disse Brugerbetingelser på en måde, der påvirker dig, vil vi om muligt informere dig herom og give dig mulighed for at læse de nye vilkår, inden de træder i kraft, medmindre det er nødvendigt at implementere en opdatering hurtigt for at afspejle en pludselig ændring i Tjenesten eller af sikkerhedsmæssige, juridiske eller regulatoriske årsager (i dette tilfælde informerer vi dig om ændringerne, så snart vi kan).

(d)            Hvis vi med rimelighed mener, at en eventuel ændring i disse Brugerbetingelser er en ulempe for dig, modtager du en besked, hvor vi forklarer, hvordan du kan kontakte os, hvis du vil gøre indsigelse eller nægter at acceptere de nye betingelser.

(i)              Vi giver abonnenter i de fleste områder, undtagen Tyskland, mindst 30 dages varsel. Hvis du er bosat i Tyskland, meddeles disse ændringer med mindst seks ugers varsel. Vi vil ved afgivelsen af varslet informere dig udtrykkeligt om din ret til at gøre indsigelse og følgerne af din tavshed.

(ii)             Hvis du meddeler os, at du gør indsigelse eller ikke vil acceptere de nye Brugerbetingelser, inden ændringerne træder i kraft, vil den seneste udgave af de Brugerbetingelser, som du tidligere har accepteret, være gældende for brugen af denne Tjeneste indtil Abonnementsperiodens afslutning.

(iii)            Hvis du ikke fortæller os, at du gør indsigelse eller nægter at acceptere nogle af ændringerne, inden de træder i kraft, anser vi det som din accept af ændringerne.

(e)            Den senest opdaterede version af Brugerbetingelserne vil altid være tilgængelig på Hjemmesiden og i Apps fra deres ikrafttrædelsesdato.

9.              Opsigelse

9.1           Hvis du har købt et Abonnement hos os, som fornys automatisk, eller som har en gratis indledende adgangsperiode, kan du opsige det til enhver tid inden udløbet af den enkelte abonnementsperiode (eller gratis adgangsperiode). Ved opsigelse kan du stadig bruge dit Abonnement, indtil den nuværende Abonnementsperiode (eller gratis adgangsperiode) slutter, og du får derfor ikke tilbudt en refusion. Gå til din Konto for at administrere eller opsige dit Abonnement.

9.2           I nogle områder (herunder Norge, Finland, Sverige og Danmark) kan du, hvis du har tegnet et årligt Abonnement, muligvis opsige dit Abonnement til ophør, inden den nuværende Abonnementsperiode slutter. Se Hjælpecenteret for flere oplysninger om minimumsperiode og de opsigelsesrettigheder, som gælder for dit Abonnement.

9.3           Hvis du har tilmeldt dig et Abonnement, der fornys automatisk via en tredjepart (for eksempel via en app store eller en af vores tredjepartspartnere), og ønsker at opsige dit Abonnement, skal du gøre det via den pågældende tredjepart. For eksempel kan du blive nødt til at gå til dine enhedsindstillinger eller gå ind på din app store-konto og afbryde den automatiske fornyelse for discovery+.

10.           Fortrydelsesret

10.1         Hvis du er bosat i UK eller et land i EØS, har du en lovmæssig ret til at fortryde din Abonnementsaftale med os senest 14 dage efter købet.

(a)            I de fleste områder gælder det dog, at du ved køb af et Abonnement hos os indvilliger i øjeblikkeligt at få adgang til dit Abonnementsindhold og accepterer, at du dermed mister din lovmæssige fortrydelsesret og ret til at modtage en tilbagebetaling.

(b)            Hvis du er bosat i Norge, kan du finde flere oplysninger om din fortrydelsesret i Hjælpecenteret.

11.           Tredjepartsplatforme og yderligere betingelser

11.1         Hvis du får adgang til Tjenesten eller køber et Abonnement gennem en tredjepart (f.eks. en app-store eller en tredjepartsplatform) eller gennem en anden tjeneste, som drives af os eller en anden virksomhed i Discovery-koncernen (f.eks. en mængde af Discovery-tjenester), gælder der særskilte betingelser og vilkår foruden disse Brugerbetingelser (“Yderligere Betingelser”). Under disse omstændigheder er tredjeparten eller den relevante Discovery-virksomhed generelt ansvarlig for betaling, fakturering og opsigelsesrettigheder, så i tilfælde af uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i de Yderligere Betingelser og disse Brugerbetingelser gælder bestemmelserne i de relevante Yderligere Betingelser.

11.2         Hvis du betaler for et Abonnement via en tredjepart eller via en anden tjeneste og du ønsker at ændre din betalingsmetode, er du nødt til at gøre dette via den pågældende tredjepart eller den anden tjeneste. Hvis du støder på problemer med fakturering eller betalinger, henvises du til de Yderligere Betingelser for oplysninger om dine rettigheder til refusion eller krediteringer i forbindelse med dit Abonnement.

12.           Enhedsbegrænsninger, understøttede enheder og opdateringer

12.1         Du vil kun kunne se Indhold på et vist antal enheder på samme tid. Du kan finde oplysninger om disse enhedsbegrænsninger i vores Hjælpecenter.

12.2         Tilgængeligheden og effektiviteten af Tjenesten afhænger af kvaliteten af din internetforbindelse og enhedens kapacitet. Nogle af Tjenestens funktioner er muligvis ikke tilgængelige på alle enheder eller i alle operativsystemer. Besøg vores Hjælpecenter for at se den komplette liste over understøttede enheder og krav til operativsystem.

12.3         For at få den bedst mulige oplevelse og sikre, at Tjenesten fungerer korrekt, anbefaler vi, at du accepterer eventuelle opdateringer af Tjenesten, når de bliver tilgængelige. Dette kan også kræve, at du opdaterer din enheds operativsystem. Efterhånden som nye operativsystemer og enheder lanceres, kan vores understøttelse af ældre versioner ophøre. Besøg vores Hjælpecenter jævnligt for at se den komplette liste over de aktuelt understøttede enheder og aktuelle operativsystemkrav.

12.4         Din brug af eventuelle opdateringer, modifikationer eller erstatningsversioner af Tjenesten vil være reguleret af disse Brugerbetingelser og eventuelle supplerende betingelser, som du accepterer, når du installerer sådanne opdateringer, modifikationer eller erstatningsversioner.

13.           Yderligere gebyrer

13.1         Du er ansvarlig for alle gebyrer til internetadgang og mobildata samt andre gebyrer, der påløber ved brug af Tjenesten og dit Abonnement. Husk, at streaming og download af audio-visuelt indhold såsom videoer og spil kan bruge en masse data.

13.2         Din mobiltelefonudbyders standardgebyrer for beskeder kan gælde for SMS-beskeder, du modtager fra os.

14.           Dit indhold

14.1         Hvis du har en Konto, har du mulighed for at interagere med Indhold i Tjenesten, herunder at like, kommentere og dele Indhold.

14.2         Vi ønsker at fremme en åben udveksling af oplysninger og ideer i og gennem dertil anviste dele af Tjenesten samt tilknyttede fællesskabssider og sider på de sociale medier. Vi kan eller vil dog ikke gennemgå ethvert opslag i offentlige opslagsområder af Tjenesten eller i områder mærket med discovery+ på fællesskabssider og sider på de sociale medier eller i chatrum, fora eller blogs. Du kan forvente, at disse områder indeholder indhold, oplysninger og meninger fra en mangfoldighed af personer og virksomheder ud over os. Vi støtter eller garanterer ikke nøjagtigheden af nogen opslag, uanset om opslaget kommer fra en bruger, en kendis, en “ekspert-gæst” eller en af vores medarbejdere. Sund skepsis og din egen gode dømmekraft kan ikke erstattes. Ansvaret for det, der postes på offentlige opslagsområder i Tjenesten og på områder mærket med discovery+ på fællesskabssider og sider på de sociale medier, eller i chatrum, fora eller blogs, ligger hos hver bruger – du alene er ansvarlig for det materiale, du poster. Vi kontrollerer ikke de beskeder, oplysninger eller andet indhold, som du eller andre afgiver på eller gennem disse områder.

14.3         Discovery er berettiget men ikke forpligtet til at overvåge dit materiale i Tjenesten for at afgøre, om det er i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser. Vi forbeholder os retten til at afgøre, om dit materiale i Tjenesten overholder kravene i disse Brugerbetingelser. Vi kan fjerne, ændre eller slette dette materiale, lukke eller sætte din adgang i bero og/eller lukke eller sætte din Konto i bero uden forudgående varsel, hvis vi opdager overtrædelser af disse Brugerbetingelser, eller af lovmæssige eller andre årsager, eller fordi det relevante materiale er stødende. Discovery forbeholder sig også retten til at videregive oplysninger med det formål at overholde retskendelser eller retmæssige anmodninger, som Discovery mener er nødvendige for at overholde enhver lov, forskrift eller myndighedsanmodning, eller til at nægte at poste eller fjerne oplysninger eller materiale, i deres helhed eller delvist.

14.4         Du accepterer, at du ikke må indsende, poste eller sende materiale i eller gennem Tjenesten, som:

(a)            er ærekrænkende, stødende, ulovligt, truende, grov, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vildledende, svigagtigt, privatlivskrænkende, ondsindet, som indeholder eksplicitte eller grafiske beskrivelser eller beretninger om seksuelle handlinger, eller som på anden måde er anstødeligt;

(b)            krænker andres rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, offentlighedsrettigheder, privatlivsrettigheder eller andre rettigheder til retsbeskyttelse), eller som udgør en overtrædelse af disse Brugerbetingelser, af vores retningslinjer eller af eventuelle politikker, som er postet i Tjenesten, eller som er til gene for andres brug af Tjenesten;

(c)            indeholder ophavsretligt beskyttet materiale fra en tredjepart eller materiale, som er omfattet af en tredjeparts rettigheder til retsbeskyttelse (herunder privatlivs- eller offentlighedsrettigheder), medmindre du har en formel licens eller tilladelse fra den retmæssige ejer eller på anden vis er juridisk berettiget til at dele det pågældende materiale,

(d)            forfølger, chikanerer, nedværdiger eller skræmmer en person eller en gruppe af personer på grundlag af religion, køn, seksuel orientering, race, etnicitet, alder eller funktionsnedsættelse;

(e)            indsamler e-mailadresser eller andre personoplysninger, som er blevet postet af andre brugere af Tjenesten, til markedsføringsformål;

(f)             fremstilles som værende fra en anden person, virksomhed eller enhed, herunder Discovery og Discoverys medarbejdere og agenter, eller som løgnagtigt erklærer eller på anden vis giver et misvisende billede af din forbindelse til andre personer, virksomheder eller enheder, herunder Discovery;

(g)            indeholder en annonce eller anmodning om –  eller tilskynder andre til – at donere noget;

(h)            indeholder virus eller anden computerkode, -filer eller -programmer, som afbryder, destruerer eller begrænser funktionaliteterne af computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr, eller som på anden måde muliggør uberettiget brug af en computer eller et computernetværk;

(i)              opfordrer til adfærd, der udgør en strafbar handling eller medfører civilretligt ansvar, eller på anden måde opfordrer andre til at udføre ulovlige aktiviteter eller forvolde skader på personer eller ejendom;

(j)              medfører, at beskeder postes eller udsendes anonymt eller under et falskt navn; eller

(k)            medfører, at en enkelt besked bliver postet på et område i Tjenesten, hvis denne besked efter vores opfattelse ikke passer til emnet eller overtræder disse Brugerbetingelser.

14.5         Når du uploader eller poster materiale i Tjenesten, giver du:

(a)            Discovery en global, ikke-eksklusiv, overførbar licens (med ret til underlicenser) til at bruge, gengive, distribuere, ændre, fremstille afledte værker af, udstille, udgive, udføre og give underlicenser til alle aspekterne af dette materiale (herunder lydspor eller musik), som er nødvendige for at levere Tjenesten; og

(b)            til hver bruger af Tjenesten en global, ikke-eksklusiv licens til adgang til dit materiale gennem Tjenesten og til at videregive dette materiale i Tjenesten, i det omfang det er tilladt af Tjenestens funktioner og er i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser.

14.6         Du bekræfter og accepterer, at Discovery i overensstemmelse med loven kan udgive, genudgive eller på anden vis udsende dit materiale (og al lyd i indholdet, som du har sendt ind) og dit navn og andre oplysninger om dig over hele verden gennem hjemmesider med discovery+-brandet samt fællesskabssider og sider på de sociale medier, herunder (uden begrænsning) YouTube-, Facebook-, Twitter- og Instagram-sider, som drives af Discovery (herunder regionale discovery+-sider eller kanaler på fremmede sprog).

14.7         Du accepterer, at dit materiale kan være genstand for mindre ændringer eller tilpasninger af tekniske årsager eller formateringsårsager med forbehold for bevarelse af den intellektuelle karakter af værket, og du frasiger dig alle rettigheder til at inspicere og godkende et færdiggjort produkt eller den kopi, som bruges i forbindelse med materialet, som du uploader eller poster i Tjenesten, samt til at inspicere og godkende, hvordan dette materiale bruges.

15.           Ejerskab og licens

15.1         Med undtagelse af indhold, som du har indsendt til Tjenesten (se afsnit 14 angående dette), er Tjenestens indhold ejet af os eller givet i licens til os og er underlagt vores (eller vores licensgiveres) ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder. Du har derfor ingen immaterielle rettigheder til nogen dele af Tjenesten ud over retten til at bruge den i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser.

15.2         Du må kun benytte og se Tjenesten til dit eget personlige og ikke-kommercielle brug. Mens du bruger Tjenesten, giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at få adgang til Tjenesten og streame, downloade, midlertidigt gemme og se Indholdet. Med undtagelse af den begrænsede licens, der gives til dig i disse Brugerbetingelser, vil du ikke få overdraget nogen rettighed, adkomst eller ejendomsret til eller andel i Tjenesten.

15.3         Hvis du har købt et Abonnement, kan du midlertidigt downloade udvalgte dele af Indholdet fra Tjenesten til kompatible enheder til offlinevisning.

(a)            Der kan være en begrænsning på den samlede mængde af Indhold, som du kan downloade på et givet tidspunkt. Disse begrænsninger pålægges af vores kommercielle partnere og varierer afhængigt af arten af det Indhold, du har downloadet.

(b)            Med forbehold for rettighedsbegrænsninger eller andre begrænsninger har du almindeligvis 48 timer til at se det downloadede Indhold, inden det udløber, efter du har begyndt afspilningen. Downloadet Indhold, som ikke er blevet afspillet inden for 30 dage efter første download, udløber typisk automatisk.

(c)            Hvis du opsiger dit Abonnement, udløber alt downloadet Indhold automatisk.

15.4         Du har ikke ret til at fjerne, ændre eller på nogen måde manipulere med nogen meddelelser om ophavsret eller andre ejendomsretlige kendetegn, der er indeholdt i Tjenesten eller noget andet Indhold.

15.5         Enhver kopiering, adgang, overførsel, offentlig fremvisning eller kommunikation til offentligheden eller anden anvendelse af nogen del af Tjenesten (herunder alt Indhold), ud over hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse Brugerbetingelser, skal betragtes som en krænkelse af vores (eller ejerens) immaterielle rettigheder og et brud på disse Brugerbetingelser.

15.6         I tilfælde af en væsentlig og/eller gentagen krænkelse kan vi uden varsel eller forudgående indgriben fra en domstols eller voldgiftsrets side blokere din adgang til Tjenesten og/eller lukke enhver Konto, du måtte have, samt udøve alle rettigheder eller beføjelser, vi måtte have til rådighed.

16.           Din brug af Tjenesten

16.1         Du må ikke, og du må ikke lade tredjeparter:

(a)            transmittere, udsende, vise, udføre, udgive, give licens til, sælge, lave og/eller distribuere kopier af nogen del af Tjenesten til fordel for en tredjepart eller udstille noget af Tjenesten på et offentligt sted;

(b)            frame elementer fra Indholdet eller Tjenesten eller inkorporere nogen del af Tjenesten i andre hjemmesider, applikationer, online-tjenester eller audiovisuelle tjenester, hvad enten de ejes af os eller vores partnere;

(c)            få adgang til eller se nogen del af Tjenesten og/eller købe dit Abonnement ved brug af et virtuelt proxy-netværk;

(d)            bruge dine loginoplysninger til at få adgang til din Konto eller dit Abonnement uden tilladelse eller gøre andet, som muliggør, at du får uberettiget adgang til Tjenesten, eller nogen konto, computersystem eller netværk, som er forbundet med Tjenesten, ved hjælp af midler som hacking, adgangskode-mining eller andre ulovlige midler;

(e)            forsøge at ændre, modificere, reverse engineer, adskille, dekompilere, overføre, bytte eller oversætte Tjenesten, medmindre du har en juridisk ret til at gøre dette;

(f)             fjerne, deaktivere, degradere eller blokere nogen dele af indholdsbeskyttelsen i Tjenesten eller Indholdet; og/eller

(g)            indsamle eller høste personoplysninger på nogen bruger af Tjenesten (herunder kontonavn) eller anvende nogen form for robot, bot, scraper, søgning/hentning-applikation, proxy eller andre manuelle eller automatiske enheder, metoder, systemer eller procedurer for adgang, hentning, indeksering, “data mine” eller på nogen anden måde gengive eller omgå den navigationsmæssige struktur eller præsentation af Tjenesten, dit Abonnement eller Indholdet.

16.2         Du indvilliger i ikke at tilmelde dig flere gange til en gratis adgangsperiode eller til samme type Reklametilbud. Enhver sådan handling vil blive betragtet som et brud på disse Brugerbetingelser og kan medføre lukning af din Konto og/eller dit Abonnement.

17.           Brug af Tjenesten uden for dit bopælsland:

17.1         Hvis du er bosiddende i EØS, kan du ved besøg i et andet EØS-land uden ekstra omkostninger få adgang til det Indhold, som normalt er tilgængeligt via dit specifikke Abonnement. Det betyder, at du kan gøre brug af den samme tjeneste og få adgang til det samme Indhold, når du er i udlandet, og på det samme sprog, som når du er hjemme. Denne adgang er kun tilgængelig, hvis du midlertidigt befinder dig i et andet EØS-land, og hvis vi er i stand til at kontrollere, at dit hjemland er inden for EØS.

17.2         Se Hjælpecentret for flere oplysninger om adgang til Tjenesten uden for dit hjemland.

18.           Opsigelse af din ret til at bruge Tjenesten

18.1         Vi kan opsige vores aftale med dig (og dermed din ret til at bruge hele eller dele af Tjenesten) til enhver tid. Hvis vi opsiger vores aftale med dig, efter at du har købt et Abonnement direkte hos os, vil vi give dig så langt et varsel, som med rimelighed er muligt, og sørge for, at du enten: (i) har adgang til den Betalte Tjeneste, som dit Abonnement dækker, i resten af din abonnementsperiode; eller (ii) at du får refunderet resten af din abonnementsperiode efter den dato, hvor vores aftale slutter. Dine opsigelsesrettigheder er beskrevet i afsnit 9.

18.2         Hvis vi ophører med at levere en del af Tjenesten, vil vi give dig mindst 30 dages forudgående varsel (medmindre vi er nødsaget til at ophøre med at levere Tjenesten (eller en del af den) med omgående virkning af juridiske grunde, herunder for at efterkomme en retskendelse). Hvis vi ophører med at levere Tjenesten, kan vi give dig en refusion for de beløb, du har betalt for den endnu ikke modtagne del af Tjenesten.

18.3         Vi kan under alle omstændigheder opsige eller suspendere din ret til at bruge hele eller en del af Tjenesten eller dit Abonnement med omgående virkning, hvis du i alvorlig grad har overtrådt disse Brugerbetingelser, eller hvis du bruger nogen del af Tjenesten svigagtigt, illegalt eller på nogen anden måde end til det tiltænkte formål. Vi vil informere dig, hvis vi beslutter at opsige eller suspendere din ret til at bruge Tjenesten. Hvis det, du har gjort, kan afhjælpes, vil vi give dig en rimelig mulighed for at gøre det.

18.4         Hvis vi opsiger dine rettigheder til at benytte Tjenesten, din Konto eller dit Abonnement, skal du ophøre med alle aktiviteter, der er tilladt i henhold til disse Brugerbetingelser, herunder brugen af Tjenesten.

19.           Vores ansvar over for dig

19.1         Du har visse juridiske rettigheder ifølge lovgivningen i dit område. Intet i disse Brugerbetingelser har til hensigt at påvirke disse juridiske rettigheder, og vi udelukker ikke vores ansvar, hvis vi ikke har tilladelse til det i henhold til lovgivningen i dit område. For yderligere oplysninger om dine juridiske rettigheder skal du kontakte din lokale forbrugerbeskyttelsesorganisation.

19.2         Medmindre det er forårsaget af vores uagtsomhed eller egen misligholdelse, er vi ikke ansvarlige for:

(a)            eventuel brug af Tjenesten eller Indholdet fra din side, som ikke er autoriseret af os under disse Brugerbetingelser, herunder tab af indtjening, hvis du forsøger at bruge eller vise Tjenesten til et kommercielt formål;

(b)            en eventuel funktionsfejl eller afbrydelse i Tjenesten eller Indholdet, som skyldes omstændigheder uden for vores kontrol, og som forhindrer os i at opfylde vores forpligtelser over for dig, eller som kan betragtes som en “force majeure-begivenhed” i henhold til lokal lovgivning (hvor det er relevant). Dette kan skyldes forhold som fx lyn, oversvømmelse, ekstremt vejr, brand, eksplosion, terroraktiviteter, epidemi, pandemi, optøjer, krig, handlinger udført af en regering eller anden offentlig myndighed, strejker eller andre arbejdskonflikter, eller andre handlinger udført af tredjeparter, som vi ikke kontrollerer;

(c)            manglende funktionalitet eller levering af nogen del af Tjenesten eller Indholdet eller tab af indhold eller data, som skyldes:

(i)              dit udstyr, dine enheder, dit styresystem eller din internetforbindelse (herunder udbyderne af disse produkter eller tjenesteydelser, og malware, virus eller bugs, som stammer fra tredjeparter eller en eller flere af dine enheder), eller følgerne af, at du skifter udstyr, enhed, styresystem eller internetforbindelse;

(ii)             din manglende downloading af opdateringer eller den seneste publicerede version af Tjenesten, eller din manglende opfyldelse af kompatibilitetskravene; eller

(iii)            handlinger foretaget hos tredjepartsplatforme, som distribuerer vores Tjeneste eller Indhold;

(d)            Tjenestens eller Indholdets inkompatibilitet med enheder eller styresystemer, som ikke er nævnt i vores Hjælpecenter.

19.3         Vi kan ikke garantere, at Tjenesten eller Indholdet vil være helt fri for bugs eller fejl, eller at din adgang vil være fri for afbrydelser (for eksempel kan der være nedetid til vedligeholdelse eller opdateringer eller pga. strøm- eller serverafbrydelser eller andre årsager, som ligger uden for vores kontrol), men hvis vi bliver gjort opmærksomme på tekniske problemer, vil vi altid forsøge at løse dem.

20.           Tredjepartshjemmesider

20.1         Tjenesten kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider, der ikke er ejet eller kontrolleret af os.

(a)            Vi har ingen kontrol med og tager ikke ansvaret for tilgængeligheden af eller indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartshjemmesider.

(b)            Du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for nogen former for tab eller skade, som du kan pådrage dig som følge af tilgængeligheden af disse eksterne tredjepartshjemmesider eller -ressourcer eller som følge af den tiltro, du måtte have til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller eksistensen af eventuelle annoncer, produkter eller andet materiale, som findes på eller er tilgængelige via sådanne hjemmesider eller ressourcer.

20.2         Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader Tjenesten, og til at læse vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken for enhver anden hjemmeside, som du besøger.

21.           Rapportering af Indhold

Hvis du ser Indhold i Tjenesten, som du ønsker at gøre opmærksom på eller rapportere til os, fordi du eksempelvis mener, at det krænker en anden persons immaterielle rettigheder, bedes du kontakte os via vores Hjælpecenter.

22.           Andre betingelser

22.1         Aftalen mellem os og dig er personlig for dig, og ingen tredjepart har ret til at drage fordel af den. Du anerkender, at vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser under disse Brugerbetingelser til en hvilken som helst anden virksomhed i samme koncern som Discovery eller til enhver anden virksomhed eller person, forudsat at en sådan overdragelse ikke får nogen negativ indflydelse på dit Abonnement eller dine rettigheder ifølge denne aftale. Du kan ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser under disse Brugerbetingelser til nogen anden.

22.2         Hvis et punkt eller afsnit i disse Brugerbetingelser anses for ulovligt eller ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en domstol eller juridisk myndighed, skal punktet eller afsnittet fjernes. Gyldigheden og eksigibiliteten af de resterende dele af disse Brugerbetingelser fortsætter og vil ikke blive påvirket.

22.3         I det omfang vi undlader eller beslutter ikke at udøve en eventuel ret til at gøre en fordring gældende mod dig, skal dette ikke udgøre et afkald på denne rettighed, medmindre andet er skriftligt angivet over for dig.

22.4         Disse Brugerbetingelser skal være styret af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i det område, der er anført i oversigten nedenfor. Dog vil disse Brugerbetingelser ikke begrænse nogen forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du måtte have i henhold til de gældende love i det land, hvor du bor.

Bopælsland Gældende lov
Finland Finsk lov
Polen Polsk lov
Spanien Spansk lov
Frankrig Fransk lov
Tyskland Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af FN’s konvention om kontrakter om internationalt salg af varer
Andre områder end dem angivet ovenfor England og Wales

22.5         Hvis du bor i England eller Wales, vil du kun være i stand til at fremsætte et krav, der er relateret til eller opstår som følge af disse Brugerbetingelser, ved domstolene i England og Wales. Hvis du ikke bor i England eller Wales, kan du fremsætte et krav ved domstolene i dit bopælsland.

23.           Klager

23.1         Hvis du har nogen klager, beder vi dig tale med os først, ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.

(a)            Hvis du bor i Finland, har du ret til at indbringe en tvist for det finske forbrugerklagenævn (i henhold til den finske forbrugerbeskyttelseslov). Adressen til forbrugerklagenævnet er Hämeentie 3, PO Box 306, FI-00531 Helsinki, og deres hjemmeside er www.kuluttajariita.fi.

(b)            Hvis du bor i Sverige, kan eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Brugerbetingelser, og som vi ikke kan løse gensidigt, afgøres af det svenske forbrugerklagenævn ( “ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige (www.arn.se). ARN er en offentlig myndighed, som afgør tvister mellem forbrugere og virksomheder. Du kan som forbruger gratis få afgjort en sådan tvist hos ARN. Vi følger ARN’s beslutning.

(c)            Hvis du bor i Norge, kan tvister, som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Brugerbetingelser, indbringes for det norske forbrugerklagenævn.  Det norske forbrugerklagenævns kontaktoplysninger findes på https://www.forbrukerradet.no/.

24.           Kontakt os

Du kan kontakte os via vores Kundeservice på https://support.discoveryplus.com/hc/da.