discovery+

Bruksvilkår

Sist oppdatert: 7 desember 2021

Velkommen til discovery+ («Tjenesten»).

Du godtar å være bundet av disse Bruksvilkårene når du bruker eller får tilgang til deler av Tjenesten, oppretter en konto eller kjøper et abonnement. Hvis du ikke forstår eller samtykker til disse Bruksvilkårene, ikke bruk Tjenesten.

Hvem er vi

Tjenesten drives og leveres til deg av DPlay Entertainment Limited, registrert i England med organisasjonsnummer 09615785, og med registrert kontor på adressen: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannia («Discovery», «vi», «oss» eller «vår»).

Tjenesten

Tjenesten inkluderer nettstedet til discovery+ («Nettstedet»), applikasjonen («Appen») og alt som er gjort tilgjengelig på Nettstedet og Appen, inkludert alle funksjoner, funksjonaliteter og brukergrensesnitt, samt alt innhold og materiale du kan se eller ha tilgang til, for eksempel bilder, fotoer, lyder, musikk, tekst, artikler, spill, grafikk, programvare, videoer, programmer, direktesendinger og kanaler («Innhold»).

Innholdet på Tjenesten endres regelmessig – det betyr at artikler, programmer, kanaler og annet innhold kan bli gjort tilgjengelige mens annet eksisterende innhold vil slutte å være tilgjengelig. Se punkt 8 for mer informasjon.

Bruksvilkår

1.              Tilgang til Tjenesten

1.1           Du kan få tilgang til noe Innhold uten å måtte registrere deg eller betale, mens annet innhold bare vil være tilgjengelig dersom du:

(a)            oppretter en konto («Konto») eller

(b)            kjøper et tidsbegrenset eller periodisk abonnement («Abonnement»).

Delene av Tjenesten du registrerer deg for når du kjøper et Abonnement, eller når du aktiverer et tilbud som gir tilgang Innhold kun for Abonnement, kalles «Betaltjeneste» i disse Bruksvilkårene.

1.2           Du kan bruke Tjenesten, inkludert opprette en Konto og et Abonnement, hvis du er 18 år eller eldre.

1.3           Tjenesten (inkludert Innhold, funksjoner og funksjonaliteter) kan variere avhengig av:

(a)            enheten og bostedsområdet ditt (for mer informasjon om støttede enheter se punkt 12 for flere detaljer);

(b)            om du får tilgang til Tjenesten som uregistrert gjest, en discovery+-Konto-innehaver eller abonnent;

(c)            type Abonnement du har valgt:

(d)            eventuelle restriksjoner pålagt av de kommersielle partnerne våre, inkludert i forhold til rettighetene som er gitt oss; og

(e)            om du har kjøpt et Abonnement direkte fra oss, via en annen tjeneste eller fra en av våre tredjepartspartnere (se punkt 11 for mer informasjon).

2.              Kontoen din

2.1           Når du oppretter en Konto eller kjøper et Abonnement, må du gi oss riktig, nøyaktig og fullstendig informasjon. Du kan også bruke en konto du allerede har på en tredjepartsplattform eller hos en annen partner for å opprette en Konto, for eksempel påloggingsinformasjonen din gjennom en tjeneste på sosiale medier.

2.2           Du er ansvarlig for å holde innloggingsdetaljene på Kontoen din konfidensielle, i tillegg til alle aktiviteter som utføres gjennom disse (inkludert all tilgang til og bruk av Tjenesten gjennom Kontoen din). Vi anbefaler at du ikke avslører betalingsinformasjon og innloggingsdetaljer til andre personer. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart dersom du blir klar over eller får mistanke om sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av passord eller andre innloggingsdetaljer.

 

2.3           Du godtar å holde påloggingsinformasjonen for Kontoen din (inkludert kontakt- og betalingsinformasjon) oppdatert, nøyaktig og korrekt til enhver tid mens du bruker Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for tap eller problemer som oppstår som følge av unøyaktig eller feil kontoinformasjon gitt til oss av deg.

3.              Abonnementet ditt

3.1           Hvis du kjøper et Abonnement fra oss, vil du få oppgitt pris, valuta og informasjon om automatisk fornyelse før du gjennomfører kjøpet. Når du har fullført kjøpet fra oss, kan du når som helst få tilgang til informasjon om Abonnementet ditt ved å gå til Kontoen din. Hvis du har abonnert gjennom en tredjepart eller annen tjeneste, ber vi deg lese punkt 11.

3.2           Hvis du ser etter mer informasjon om Abonnementet ditt, kan du besøke Hjelpesenteret vårt for å finne:

(a)            ytterligere informasjon om funksjonene for hver type Abonnement solgt av oss, inkludert minste abonnementsperioder, automatisk fornyelse (hvis gjeldende), hvordan skru av automatisk fornyelse samt oppsigelse;

(b)            (hvis tilgjengelig i området ditt) informasjon om bytte, oppgradering eller nedgradering fra ett Abonnement som selges av oss, eller tilgangstype, til et annet, inkludert enhver innvirkning på faktureringsordningene dine; og

(c)            (hvis tilgjengelig i området ditt) informasjon om hvordan du oppretter et nytt Abonnement som selges av oss når den nåværende abonnementsperioden er utløpt, inkludert kvalifikasjonskrav og virkningen på ditt nåværende Abonnement.

4.              Automatisk fornyelse

4.1           Visse Abonnementer fornyes automatisk med mindre du sier opp Abonnementet før neste fornyelsesdato (eller før slutten av en periode med gratis tilgang). Dersom du kjøper et Abonnement gjennom oss, vil vi gi deg beskjed ved registreringen om hvorvidt Abonnementet ditt fornyes automatisk.

4.2           Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk fornyelse, kan du gå til Hjelpesenteret vårt. Hvis du har kjøpt et Abonnement direkte gjennom oss, kan du også slå av automatisk fornyelse i kontoområdet ditt.

5.              Periode med gratis tilgang

5.1           Abonnementet ditt kan starte med en periode med gratis tilgang. Perioder med gratis tilgang er kun tilgjengelig for nye abonnementer (én per abonnent) med mindre vi forteller deg noe annet. Den spesifikke varigheten av eventuelle perioder med gratis tilgang spesifiseres ved registrering.

5.2           Du vil bli belastet automatisk ved slutten av en periode med gratis tilgang, med mindre du avslutter Abonnementet før perioden med gratis tilgang utløper.

6.              Kampanjetilbud

6.1           Discovery, selskaper innen samme gruppe som Discovery og/eller tredjepartspartnere kan gjøre kupongkoder, rabatter eller andre kampanjetilbud tilgjengelige, med tilbud om gratis eller rabattert tilgang til Tjenesten («Kampanjetilbud»).

6.2           Kampanjetilbud kan ha mange ulike former og kan bli gjort tilgjengelige som et frittstående tilbud, eller leveres som en del av en pakkeløsning med andre produkter eller tjenester solgt av Discovery (eller av andre selskaper i samme gruppe som Discovery), eller sammen med produktene eller tjenestene til en av partnerne våre.

6.3           Du kan bare bruke og innløse Kampanjetilbud i henhold til de spesifikke vilkårene som gjelder for disse. Sjekk de relevante vilkårene og betingelsene i Kampanjetilbudet for fullstendig informasjon, inkludert: (a) hvem som er kvalifisert for tilbudet; og (b) om det gjelder begrensninger for kombinasjon av Kampanjetilbud med en periode med gratis tilgang eller med andre Kampanjetilbud.

6.4           Når et Kampanjetilbud tilbys av en tredjepartspartner eller av et annet selskap innen samme gruppe som Discovery, kan ytterligere vilkår og betingelser være gjeldende.

7.              Fakturering

7.1           Ved begynnelsen av Abonnementet (eller på slutten av perioden med gratis tilgang (hvis aktuelt)) og ved enhver fornyelse blir du belastet med betalingsmåten du valgte når du registrerte deg som Abonnent («Primær betalingsmetode»). Se punkt 7.6 nedenfor for informasjon om hvordan du oppdaterer eller endrer betalingsmetoden din.

7.2           Du kan ha mulighet til å velge flere betalingsmetoder (hver av disse kalles en «Reserve betalingsmetode» i disse Bruksvilkårene) som du ønsker å knytte til Kontoen din. Hvis du registrerer flere betalingsmetoder, godkjenner du herved at Discovery bruker disse Reserve betalingsmetodene hvis den Primære betalingsmetoden mislykkes eller av andre årsaker ikke kan benyttes. Du må ikke oppgi en Primær betalingsmetode eller Reserve betalingsmetode uten autorisasjon fra den aktuelle eieren.

7.3           Dersom en betaling mislykkes fordi den Primære betalingsmetoden din er utløpt, du ikke har dekning eller noe annet er feil, og du ikke legger til en Reserve betalingsmetode eller avbryter Abonnementet ditt, kan vi stanse tilgangen til Abonnementet ditt og/eller Kontoen din, inntil vi (eller den relevante tredjeparten) har fått en gyldig betalingsmetode.

7.4           Hvis du har et pågående Abonnement, vil abonnementbetalinger utføres automatisk den første dagen for hver nye abonnementperiode til samme pris (med mindre vi har varslet deg om en prisendring, i henhold til punkt 8). Vanligvis vil den første betalingen gjennomføres den dagen du begynner å abonnere, og dersom du har en periode med gratis tilgang, dagen etter gratisperiodens slutt.

7.5           Hvis du kvalifiserer for et Kampanjetilbud som gratis gir tilgang til et Abonnement i en viss periode og deretter konverteres til et betalt Abonnement, vil du bli belastet mot slutten av kampanjeperioden. Dersom du er kvalifisert for et Kampanjetilbud som inkluderer en rabatt, vil abonnementsbetalingen din reduseres basert på vilkårene for Kampanjetilbudet. Etter kampanjeperioden vil standard abonnementspris være gjeldende.

7.6           Du kan se fakturainformasjonen eller endre betalingsmåten din ved å gå til Kontoen din (med mindre du betaler via en tredjepart eller via en annen tjeneste, for eksempel Apple, Google eller en av partnerne våre, se i så fall punkt 11 nedenfor.

7.7           Vi bruker andre selskaper (inkludert andre selskaper i samme gruppe som Discovery), agenter eller entreprenører til å behandle korttransaksjoner og andre betalingsmetoder. For noen betalingsmetoder kan den relevante utstederen belaste deg for bestemte avgifter, f.eks. en utenlandsk transaksjonsavgift, eller andre avgifter som er knyttet til behandling av betalingsmetoden din. Gebyrer pålagt av den relevante utstederen (og eventuelle skatter som gjelder for slike avgifter) kan variere avhengig av betalingsmetoden som brukes. Du vil være personlig ansvarlig for slike avgifter (og eventuelle skatter på slike avgifter) som kan gjelde. Sjekk dette med betalingsleverandøren din for mer informasjon.

7.8           Hvis du kjøper et Abonnement fra oss, oppgir en betalingsmetode under registreringen eller oppdaterer betalingsmetoden din, kan det påløpe et midlertidig nominelt gebyr for bekreftelsesformål.

8.              Endringer

8.1           Prisendringer

(a)            Vi gir deg minst 30 dagers varsel om eventuelle prisendringer og retten til å kansellere. Prisendringer trer ikke i kraft i den nåværende abonnementsperioden, så det gjelder bare hvis du har et Abonnement som fornyes automatisk. Hvis du ikke vil fortsette Abonnementet til den nye prisen, kan du si opp Abonnementet før neste abonnementsperiode starter. Hvis du fortsetter å bruke Abonnementet og/eller betaler for den nye abonnementsperioden til den nye abonnementsprisen, regnes dette som at du godtar prisendringen.

(b)            Hvis du bor i Tyskland, er det følgende vilkår som er gjeldende.

(i)              Vi vil informere deg om prisendringer minst seks uker i forveien, og du har rett til å protestere eller kansellere Abonnementet ditt før det trer i kraft. Hvis du ikke protesterer, anses prisendringen som godtatt av deg. Discovery vil spesifikt informere deg om din rett til å motsette deg og konsekvensene av din stillhet ved tidspunktet for dette varselet.

(ii)             Økninger kan oppstå hvis kostnaden for oss for å tilby Tjenesten øker, men vil ikke overstige en slik kostnadsøkning, som kan omfatte: når vi må betale tredjeparter mer for innholdet, for produksjonskostnader og forhandle eller skaffe andre typer lisens eller tillatelse for eksisterende Innhold; når vi skaffer eller oppdaterer Innholdet vårt og Tjenesten vår, og det er utviklings- og lisenskostnader og/eller for oppdateringer, oppgraderinger eller ny teknologi; når vi endrer måten vi strukturerer Tjenesten på; når vi investerer i å forbedre kundestøtten og sikkerhet; av gyldige juridiske og/eller regulatoriske årsaker; og/eller hvis andre kostnader knyttet til driften av Tjenesten øker, inkludert eksterne faktorer som økt inflasjon.

(c)            Dersom du har kjøpt et Abonnement via en av våre tredjepartspartnere (inkludert Apple eller Google) eller annen tjeneste, vil prisendringer være gjenstand for vilkårene til den aktuelle tredjeparten.

8.2           Innholdsendringer

Som nevnt ovenfor når vi beskrev Tjenesten, vil Innholdet endres regelmessig. Tilgjengeligheten av Innholdet kan endre seg av ulike årsaker, f.eks. når tredjepartsrettighetshavere trekker tilbake eller begrenser rettighetene våre til å bruke det aktuelle innholdet i Tjenesten eller av juridiske eller forskriftsmessige årsaker.

8.3           Endringer av Tjenesten

(a)            Fri tilgang: Vi kan når som helst gjøre endringer i eller avslutte delene av Tjenesten som er gratis, uten å varsle deg. Dette inkluderer alle deler av Tjenesten du kan få tilgang til som en uregistrert gjest og som innehaver av en Konto, uten å kjøpe et Abonnement.

(b)            Betaltjeneste: Hvis vi gjør endringer i Betaltjenesten, gjelder følgende vilkår:

(i)              Mindre endringer: Vi kan regelmessig foreta mindre eller fordelaktige endringer i Betaltjenesten: (i) for å gjenspeile endringer i relevante lover og forskriftskrav, for eksempel obligatoriske forbrukerlover; (ii) for å utføre midlertidig vedlikehold, gjennomføre tekniske justeringer og gjøre forbedringer; og (iii) for å endre design eller utforming av Tjenesten, eller forbedre og/eller utvide tilgjengelige funksjoner og funksjonaliteter. Disse endringene vil ikke vesentlig hindre din bruk av Tjenesten eller ugunstige deg.

(ii)             Betydelige endringer: Noen ganger må vi kanskje foreta vesentlige endringer i Betaltjenesten. Hvis vi må gjøre en vesentlig endring som vi med rimelighet anser vil være til ulempe for deg, vil vi, så langt det er mulig, varsle deg om dette som følger.

(A)            I de fleste tilfeller vil vi gi deg minst 30 dagers varsel og retten til å kansellere. Dersom du ikke kansellerer Abonnementet ditt etter vi har varslet deg om slike eventuelle endringer og før disse endringene finner sted, vil vi tolke det som at du aksepterer endringene.

(B)            Hvis du er Abonnent i Tyskland, vil du bli varslet om planlagte endringer i Tjenesten skriftlig minst seks uker før de trer i kraft («Varsel om endringer»). Endringer i Betaltjenesten anses godkjent av deg dersom du ikke uttrykkelig motsetter deg dem etter mottak av varselet om endringer. Discovery ønsker spesifikt at du har fokus på denne juridiske konsekvensen. Uten slikt varsel, eller dersom det er ufullstendig, utgjør ikke din mangel på innvending aksept av endringer på Tjenesten. Ved Varsel om endringer har du rett til å si opp Abonnementet ditt før endringene trer i kraft.

(C)           For alle abonnenter, hvis en vesentlig endring i Betaltjenesten som vi med rimelighet anser vil være til ulempe vil tre i kraft i løpet av din nåværende abonnementsperiode, vil du fortsatt kunne kansellere Abonnementet ditt før endringen trer i kraft. Hvis du kansellerer Abonnementet i slike tilfeller, vil vi gi deg en tilbakebetaling av det beløpet du har betalt for Tjenesten, for delene av Betaltjenesten du ikke ennå har mottatt.

Det vil imidlertid være noen ganger hvor vi må gjøre betydelige endringer i Betaltjenesten uten varsel. Disse vil være begrenset til tilfeller der vi må iverksette tiltak for å sikre Tjenestens sikkerhet og brukbarhet eller for å oppfylle lovkrav.

8.4           Endringer av disse Bruksvilkårene

(a)            Vi har rett til å endre disse Bruksvilkårene når som helst av følgende årsaker: (i) for å forbedre Bruksvilkårene, for å gjøre våre Bruksvilkår tydeligere eller lettere å forstå eller at alle kundene våre skal være underlagt de samme Bruksvilkårene; (ii) for å overholde juridiske eller regulatoriske krav, for eksempel obligatoriske lover som gjelder for oss og vår avtale med deg, eller der vi er underlagt en rettskjennelse eller dom; (iii) for å gi deg tilleggsinformasjon om Tjenesten, (iv) hvor vi gjør endringer i Tjenesten eller et Abonnement, inkludert der vi endrer måten vi strukturerer Tjenesten vår på eller utvider omfanget av Tjenesten ved å legge til flere funksjoner, funksjonalitet eller Innhold; (v) der vi omorganiserer måten vi driver virksomheten vår på, inkludert sammenslåing med et annet merke eller en annen tjeneste; eller (vi) av sikkerhetshensyn, inkludert der vi introduserer ytterligere sikkerhetskontroller eller programvare for å beskytte Innholdet eller Tjenesten vår.

(b)            I tillegg tilveiebringer vi Tjenesten på løpende basis, og vi kan derfor ikke forutse hva som kan endre seg i fremtiden. Dette betyr at vi kan gjøre endringer i eller gi tillegg til disse Bruksvilkårene av andre årsaker enn de som beskrives ovenfor, gitt at slike endringer er rimelige.

(c)            Hvis vi endrer disse Bruksvilkårene på en måte som påvirker deg, vil vi der det er mulig varsle deg og gi deg muligheten til å lese de nye vilkårene før slike endringer trer i kraft, med mindre en oppdatering må implementeres raskt for å gjenspeile en plutselig endring til Tjenesten, eller av sikkerhetsmessige, juridiske eller regulatoriske årsaker (i så fall vil vi varsle deg om endringene så snart vi kan).

(d)            Hvis vi med rimelighet anser at noen endring av disse Bruksvilkårene vil være til ulempe for deg, vil vi varsle deg og forklare hvordan du gir oss beskjed hvis du motsetter deg eller nekter å godta de nye vilkårene.

(i)              For abonnenter bosatt i de fleste områder, unntatt Tyskland, vil vi gi minst 30 dagers varsel. Hvis du er bosatt i Tyskland, vil du bli varslet minst seks uker før slike endringer. Vi vil uttrykkelig informere deg ved tidspunktet for varsel om din rett til å motsette deg og konsekvensene av din stillhet.

(ii)             Hvis du gir oss beskjed om at du motsetter deg eller nekter å godta de nye Bruksvilkårene før endringene trer i kraft, vil den siste versjonen av Bruksvilkårene som du tidligere godtok, fortsette å gjelde for din bruk av Tjenesten frem til slutten av abonnementsperioden.

(iii)            Hvis du ikke informerer oss at du motsetter deg eller nekter å godta slike endringer før de finner sted, tar vi det som din aksept av endringene.

(e)            Den mest oppdaterte versjonen av Bruksvilkårene vil alltid være tilgjengelig på Nettstedet og i Appene fra datoen de trer i kraft.

9.              Oppsigelse

9.1           Hvis du har kjøpt et Abonnement fra oss som er satt til automatisk fornyelse eller som har en innledende periode med gratis tilgang, kan du når som helst avbryte det før slutten av hver abonnementsperiode (eller periode med gratis tilgang). Ved kansellering vil du fortsatt kunne bruke Abonnementet ditt til slutten av den nåværende abonnementsperioden (eller periode med gratis tilgang), og du vil derfor ikke bli tilbudt refusjon. For å administrere eller kansellere Abonnementet ditt, gå til Kontoen din.

9.2           I noen områder (inkludert Norge, Finland, Sverige og Danmark), der du har registrert deg for et årlig Abonnement, kan du kanskje avslutte Abonnementet før slutten av den nåværende abonnementsperioden. For mer informasjon om minimumsperiode og kanselleringsrettighetene som gjelder for Abonnementet ditt, kan du gå til Hjelpesenteret.

9.3           Dersom du registrerte deg for et Abonnement som er satt til å fornyes automatisk via en tredjepart (f.eks. via en appbutikk eller en av partnerne våre), og du ønsker å avbryte Abonnementet ditt, må du gjøre det via den aktuelle tredjeparten. For eksempel kan det hende du må gå til enhetsinnstillingene eller kontoen din i appbutikken og slå av automatisk fornyelse for discovery+.

10.           Angrerett

10.1         Hvis du er bosatt i Storbritannia eller et land i EØS, har du en juridisk rett til å trekke deg fra abonnementsavtalen med oss innen 14 dager etter kjøp.

(a)            Imidlertid gjelder det i de fleste land at når du kjøper et Abonnement fra oss så godtar du å få umiddelbar tilgang til abonnementsinnholdet og bekrefter at dette betyr at du mister din lovfestede rett til å kansellere og motta refusjon.

(b)            Hvis du er bosatt i Norge, kan du finne mer informasjon om angreretten i Hjelpesenteret.

11.           Tredjepartsplattformer og tilleggsvilkår

11.1         Hvis du får tilgang til Tjenesten eller kjøper et Abonnement gjennom en tredjepart (f.eks. en appbutikk eller plattform), eller gjennom en annen tjeneste som drives av oss eller et annet Discovery-selskap (f.eks. en samling av Discovery-tjenester), vil separate vilkår og betingelser gjelde i tillegg til disse Bruksvilkårene («Tilleggsvilkår»). Under slike omstendighetene vil tredjepart eller relevant Discovery-selskap generelt være ansvarlig for betaling, fakturering og avbestillingsrettigheter, så i tilfelle uoverensstemmelse mellom disse bestemmelsene i Tilleggsvilkårene og disse Bruksvilkårene, vil bestemmelsene i de relevante tilleggsvilkårene gjelde.

11.2         Dersom du betaler for et Abonnement via en tredjepart eller annen tjeneste og du ønsker å endre betalingsmetoden din, vil du måtte gjøre det gjennom den tredjeparten eller det andre produktet eller tjenesten. Hvis du støter på problemer med fakturering eller betalinger, kan du se Tilleggsvilkårene for informasjon om dine rettigheter til refusjon eller kreditter knyttet til Abonnementet ditt.

12.           Enhetsrestriksjoner, støttede enheter og oppdateringer

12.1         Du kan bare se Innhold på et bestemt antall enheter samtidig. Du finner informasjon om disse enhetsrestriksjonene i Hjelpesenteret vårt.

12.2         Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til Tjenesten avhenger av kvaliteten på internettkoblingen din og hvilke funksjoner som finnes på enheten din. Noen funksjoner i Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelige på alle enheter eller alle operativsystemer. Besøk Hjelpesenteret for å se listen over støttede enheter og krav til operativsystem.

12.3         For en best mulig brukeropplevelse, og for å sikre at Tjenesten fungerer som den skal, anbefaler vi at du godtar alle oppdateringer for Tjenesten etter hvert som og når de blir tilgjengelige. Dette kan også innebære at du må oppdatere operativsystemet på enheten din. Etter hvert som det lanseres nye operativsystemer og enheter, kan vi på sikt slutte å støtte eldre versjoner. Du bør sjekke Hjelpesenteret regelmessig for å se hele listen over nåværende støttede enheter og krav til operativsystem.

12.4         Din bruk av eventuelle oppdateringer, endringer i eller erstattende versjoner av Tjenesten vil bli styrt av disse Bruksvilkårene og eventuelle ytterligere vilkår du gir samtykke til når du installerer en slik oppdatering, endring eller erstattende versjon.

13.           Tilleggskostnader

13.1         Du er ansvarlig for alle avgifter for internettilgang, mobildata eller andre gebyrer som påløper når du bruker Tjenesten og Abonnementet ditt. Husk at strømming og nedlasting av audiovisuelt innhold, f.eks. videoer og spill, kan bruke mye data.

13.2         Mobiloperatørens standard meldingspriser kan gjelde for alle SMS-meldinger du mottar fra oss.

14.           Ditt innhold

14.1         Hvis du har et Abonnement, kan du også samhandle med Innholdet på Tjenesten, inkludert like, kommentere og dele Innhold.

14.2         Vi ønsker å oppmuntre til en åpen utveksling av informasjon og ideer om og gjennom bestemte deler av Tjenesten og tilhørende fellesskapssider og sosiale medier. Men vi har ikke mulighet til å gå igjennom eller gjennomgår ikke alle innlegg som er gjort på offentlige innleggsområder i Tjenesten, eller på discovery+-samfunn og sosiale medier, eller chatterom, fora og blogger. Du kan forvente at disse områdene vil inneholde innhold, informasjon og meninger fra en rekke enkeltpersoner og organisasjoner foruten oss. Vi bekrefter eller garanterer ikke nøyaktigheten av noe innlegg, uavhengig av om innlegget kommer fra en bruker, fra en kjendis eller «ekspert»-gjest, eller fra et medlem av personalet vårt. Det finnes ingen erstatning for sunn skepsis og ditt eget gode skjønn. Ansvaret for det som er lagt ut på offentlige innleggsområder på Tjenesten, på discovery+-samfunn og sosiale medier, eller i chatterom, fora og blogger ligger hos hver bruker – du er personlig ansvarlig for materialet du legger ut. Vi kontrollerer ikke meldingene, informasjonen eller annet innhold som du eller andre kan gi på eller gjennom slike områder.

14.3         Discovery har rett, men ikke plikt, til å overvåke materialet ditt på Tjenesten for å fastslå overholdelse av disse Bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å bestemme hvorvidt innholdet ditt på Tjenesten er i samsvar med kravene som beskrives i disse Bruksvilkårene, og vi kan fjerne, endre eller slette slikt innhold, avslutte eller suspendere tilgangen din til å laste opp innhold, og/eller avslutte eller suspendere Kontoen din uten forvarsel, dersom vi blir oppmerksomme på eventuelle brudd på disse Bruksvilkårene, av juridiske årsaker eller andre årsaker, eller fordi det relevante materialet er kritikkverdig. Discovery forbeholder seg også retten til å dele informasjon for å etterkomme enhver rettskjennelse eller lovlig forespørsel som Discovery mener er nødvendig for å overholde enhver lov, forskrift eller myndighetsforespørsel, eller å nekte å legge ut eller fjerne informasjon eller materiale, helt eller delvis.

14.4         Du godtar at du ikke vil sende inn, legge ut eller overføre på eller gjennom Tjenesten noe materiale som:

(a)            er ærekrenkende, støtende, ulovlig, truende, krenkende, trakasserende, injurierende, villedende, uredelig, invaderende mot andres personvern, villedende, som inneholder eksplisitte eller grafiske beskrivelser eller beretninger om seksuelle handlinger, eller på annen måte er upassende;

(b)            krenker andres rettigheter (inkludert, uten begrensning, patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, publisitet, personvern eller andre eksklusive rettigheter) eller som er i strid med disse Bruksvilkårene, noen av retningslinjene våre eller retningslinjer som er lagt ut på Tjenesten, eller som forstyrrer andres bruk av Tjenesten;

(c)            inneholder noe materiell en tredjepart har opphavsrettighetene til, eller materiell som er underlagt andre tredjepartseiendomsrettigheter (inkludert retten til personvern eller retten til publisitet), med mindre du har en formell lisens eller tillatelse fra den rettmessige eieren eller ellers har rett til å dele det aktuelle materiellet;

(d)            bedrar, trakasserer, nedverdiger eller skremmer et individ eller en gruppe personer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming;

(e)            samler inn e-postadresser eller annen personlig informasjon som er lagt ut av andre brukere av Tjenesten for markedsføringsformål;

(f)             utgir seg for å være en annen person, virksomhet eller enhet, inkludert Discovery og dets ansatte og agenter, eller feilaktig angir eller på annen måte fremstiller din tilknytning til enhver person, virksomhet eller enhet, inkludert Discovery;

(g)            inneholder en annonse eller oppfordring eller oppfordrer andre til å gi en donasjon;

(h)            inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer som avbryter, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr, eller på annen måte tillater uautorisert bruk av en datamaskin eller et datanettverk;

(i)              oppfordrer til oppførsel som kan utgjøre en straffbar handling eller som kan føre til sivilt ansvar eller som på annen måte oppfordrer andre til å begå ulovlige aktiviteter eller forårsake personskade eller eiendomsskade på en annen person;

(j)              resulterer i publisering eller overføring av en anonym melding eller under et falskt navn; eller

(k)            resulterer i at en enkelt melding blir lagt ut på et hvilket som helst område av Tjenesten hvis meldingen etter vår mening er utenfor temaet eller i strid med disse Bruksvilkårene.

14.5         Når du laster opp eller legger ut materiale på Tjenesten, gir du:

(a)            til Discovery, en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar lisens (med rett til å under-lisensiere) for å bruke, reprodusere, distribuere, modifisere, forberede avledede verk av, vise, publisere, utføre og underlisensiere alle aspekter av dette materialet (inkludert lydspor eller musikk) som er nødvendige for levering av Tjenesten; og

(b)            til hver bruker av Tjenesten, en verdensomspennende, ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til materialet ditt gjennom Tjenesten og for å distribuere slikt materiale på Tjenesten i den utstrekning det er tillatt av funksjonaliteten til Tjenesten og i henhold til disse Bruksvilkårene.

14.6         Du bekrefter og godtar at Discovery, i samsvar med loven, kan publisere, re-publisere eller på annen måte overføre materialet ditt (og all lyd som er omtalt i innhold du har sendt inn) samt navn og lignende over hele verden via discovery+-merkede nettsteder og på fellesskap og sosiale medier, inkludert (uten begrensning) innhold på YouTube, Facebook, Twitter og Instagram som drives av Discovery (inkludert regionale discovery+-sider eller fremmedspråklige kanaler).

14.7         Du godtar at materialet ditt kan bli gjenstand for mindre endringer eller modifikasjoner for tekniske eller formaterende formål, med forbehold om bevaring av verkets intellektuelle karakter, og du gir avkall på enhver rett til å inspisere og godkjenne et ferdig produkt eller kopien som kan brukes i forbindelse med materiale som du kan laste opp eller legge ut på Tjenesten, eller bruken som slikt materiale er beregnet for.

15.           Eierskap og lisens

15.1         Med unntak av innhold du har sendt til Tjenesten (som du finner i punkt 14): Innhold i Tjenesten eies enten av eller lisensieres til oss og er underlagt opphavsretten vår, varemerkerettighetene våre og andre immaterielle rettigheter. Du har ingen immaterielle rettigheter i eller til noen del av Tjenesten, annet enn retten til å bruke den i samsvar med disse Bruksvilkårene.

15.2         Du får tillatelse til å bruke og vise Tjenesten kun til egen og ikke-kommersiell bruk. Når du bruker Tjenesten, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å få tilgang til Tjenesten og strømme, laste ned, midlertidig lagre og vise Innholdet. Bortsett fra den begrensede lisensen disse Bruksvilkårene gir deg, skal ingen rettighet, eierskap eller interesse i Tjenesten overføres til deg.

15.3         Hvis du har kjøpt et Abonnement, kan du midlertidig laste ned utvalgte innholdselementer fra Tjenesten til kompatible enheter for offline visning.

(a)            Det kan imidlertid være begrensninger i forhold til det totale antallet innholdselementer som du kan laste ned når som helst. Disse begrensningene pålegges av våre kommersielle partnere og vil variere avhengig av Innholdet du har lastet ned.

(b)            Med forbehold om rettighetsbegrensninger eller andre begrensninger vil du vanligvis ha 48 timer på å se nedlastet Innhold før det utløper, når du har trykket på play. Nedlastet Innhold som ikke har blitt spilt av innen 30 dager etter første nedlasting, utløper vanligvis automatisk.

(c)            Hvis du sier opp Abonnementet, vil alt nedlastet Innhold automatisk utløpe.

15.4         Du kan ikke fjerne, endre eller på noen måte manipulere opphavsrettserklæringer eller andre markeringer av eiendomsrett som er inkludert i Tjenesten eller noe Innhold.

15.5         Kopiering, tilgang, overføring, offentlig ytelse eller kommunikasjon til offentligheten eller annen bruk av noen del av Tjenesten (inkludert alt Innhold) enn det som er uttrykkelig godkjent av disse Bruksvilkårene, skal utgjøre en overtredelse av våre (eller eierens) immaterielle rettigheter og et brudd på disse Bruksvilkårene.

15.6         Ved et vesentlig og/eller gjentatt brudd kan vi uten varsel eller forutgående inngrep av en domstol eller et voldgiftsorgan, blokkere din tilgang til Tjenesten, avslutte alle Kontoene dine og forfølge alle rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelige for oss.

16.           Din bruk av Tjenesten

16.1         Du må ikke, og heller ikke tillate tredjeparter å:

(a)            overføre, kringkaste, vise, utføre, publisere, lisensiere, tilby for salg, lage og/eller distribuere kopier av noen del av Tjenesten til fordel for noen tredjepart, eller vise noe av Tjenesten på et offentlig sted;

(b)            forme et hvilket som helst element i Innholdet eller Tjenesten, eller innlemme noen del av Tjenesten på et annet nettsted, program, nett-tjeneste eller audiovisuell tjeneste, enten det eies av oss eller våre tredjepartspartnere;

(c)            bruke eller vise noen del av Tjenesten og/eller kjøpe Abonnement ved hjelp av et virtuelt proxy-nettverk;

(d)            bruke påloggingsinformasjonen din for å få tilgang til Kontoen eller Abonnementet ditt uten autorisasjon, eller gjøre noe som gir deg uautorisert tilgang til Tjenesten, eller en hvilken som helst konto, datasystem eller nettverk som er koblet til Tjenesten, for eksempel hacking, passordutvinning eller andre ulovlige midler;

(e)            prøve å endre, modifisere, omvendt utvikle, demontere, dekompilere, overføre, utveksle eller oversette Tjenesten, med mindre loven gir deg rett til å gjøre det;

(f)             fjerne, deaktivere, degradere eller hindre innholdsbeskyttelse i Tjenesten eller Innholdet; og/eller;

(g)            samle inn personopplysninger fra noen bruker av Tjenesten (inkludert kontonavn) eller bruke en robot, bot, skraper, program for søking/gjenfinning av nettsteder, proxy eller andre manuelle eller automatiske enheter, metoder, systemer eller prosesser for å få tilgang til, hente, indeksere, «utvinne data» eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av Tjenesten, Abonnementet eller Innholdet.

16.2         Du samtykker til ikke å abonnere flere ganger for å oppnå en periode med gratis tilgang eller for samme type Kampanjetilbud. Slike handlinger skal anses som et brudd på disse Bruksvilkårene og kan medføre avslutning av Kontoen og/eller Abonnementet ditt.

17.           Bruk av Tjenesten utenfor bostedslandet ditt

17.1         Dersom du er innbygger i EØS, kan du vanligvis få tilgang til Innholdet gjennom ditt spesifikke Abonnement når du besøker et annet EØS-land, uten ekstra kostnad. Dette betyr at du kan nyte den samme Tjenesten og få tilgang til det samme Innholdet, på samme språk, mens du er i utlandet som du har tilgang til når du er hjemme. Denne tilgangen er kun tilgjengelig hvis du er midlertidig utenlands i et annet EØS-land og vi klarer å verifisere at bostedslandet ditt er med i EØS.

17.2         Gå til Hjelpesenteret for mer informasjon om tilgang til Tjenesten utenfor hjemlandet ditt.

18.           Avslutning av retten din til å bruke Tjenesten

18.1         Vi kan når som helst si opp Avtalen med deg (og følgelig avslutte retten din til å bruke hele eller deler av Tjenesten). Hvis vi avslutter avtalen med deg etter at du har kjøpt et Abonnement direkte gjennom oss, vil vi gi deg varsel så lang tid i forveien som det er praktisk mulig, og sørge for at du enten: (i) har tilgang til Abonnementet ditt for resten av abonnementsperioden eller (ii) får en tilbakebetaling for eventuelle gjenværende deler av abonnementsperioden etter sluttdato for avtalen. Avbestillingsrettighetene dine er angitt i del 9.

18.2         Dersom vi avslutter en del av Tjenesten, gir vi deg minst 30 dagers forhåndsvarsel (med mindre vi må avslutte Tjenesten (eller en del av den) umiddelbart av juridiske årsaker, inkludert for å overholde en rettsordre). Dersom vi avbryter Tjenesten, kan vi gi deg en tilbakebetaling av beløpet du har betalt for Tjenesten, men ikke mottatt.

18.3         I alle tilfeller kan vi umiddelbart avslutte eller suspendere retten din til å bruke alle eller noen deler av Tjenesten eller Abonnementet hvis du har gjort noe som anses som et alvorlig brudd på disse Bruksvilkårene eller hvis du bruker noen del av Tjenesten til bedrageri eller til ulovlige handlinger, eller på en annen måte enn den er ment for. Vi vil gi deg beskjed hvis vi beslutter å si opp eller suspendere retten din til å bruke Tjenesten. Hvis du kan gjøre opp for uretten du har begått, kan vi gi deg en rimelig mulighet til det.

18.4         Dersom vi trekker tilbake rettighetene dine til å bruke Tjenesten, Kontoen eller Abonnementet, må du avslutte alle aktiviteter som er godkjent av disse Bruksvilkårene, inkludert bruken av Tjenesten.

19.           Vårt ansvar overfor deg

19.1         Du har visse juridiske rettigheter i henhold til lovene som gjelder i området du bor i. Ingenting i disse Bruksvilkårene er ment å påvirke disse juridiske rettighetene, og vi fritar oss ikke fra ansvaret vårt i tilfeller der lovene i området ditt ikke tillater oss å gjøre det. Kontakt den lokale forbrukerorganisasjonen for mer informasjon om de juridiske rettighetene dine.

19.2         Med mindre det skyldes vår uaktsomhet eller våre avtalebrudd, er vi ikke ansvarlige for:

(a)            din bruk av Tjenesten eller Innholdet som ikke er autorisert av oss i henhold til disse Bruksvilkårene, inkludert tap av fortjeneste hvis du prøver å bruke eller vise Tjenesten for kommersielle formål;

(b)            noen funksjonsfeil eller avbrudd i Tjenesten eller Innholdet på grunn av omstendigheter som er utenfor vår kontroll og hindrer oss i å oppfylle forpliktelsene våre overfor deg, og som kan betraktes som en «force majeure-hendelse» i henhold til lokal lovgivning (der det er aktuelt). Dette kan f.eks. skyldes lyn, flom, uvær, brann, eksplosjon, terroraktiviteter, epidemier, pandemier, opptøyer, krig, alt som gjøres av staten eller andre statlige organer eller streiker eller andre handlinger av tredjeparter som er utenfor vår kontroll;

(c)            all mangel på funksjonalitet eller svikt for å tilveiebringe deler av Tjenesten eller Innholdet, eller tap av innhold eller data som skyldes:

(i)              utstyret, enhetene, operativsystemet eller internettforbindelsen din (inkludert leverandørene av slike produkter eller tjenester, og skadelig programvare, virus eller feil som kommer fra tredjeparter eller på noen av enhetene dine), eller konsekvensene av at du endrer utstyr, enhet, driftssystem- eller internettforbindelse;

(ii)             at du ikke klarer å laste ned en oppdatering eller den nyeste publiserte versjonen av Tjenesten eller oppfylle kompatibilitetskravene eller

(iii)            handlinger fra tredjepartsplattformer som distribuerer vår Tjeneste eller Innhold;

(d)            inkompatibilitet av noen del av Tjenesten eller Innholdet med andre enheter eller operativsystemer enn de som er oppført i Hjelpesenteret vårt.

19.3         Vi kan ikke garantere at Tjenesten eller Innholdet er helt uten programfeil eller andre feil, eller at du vil ha en uavbrutt tilgang til dette (det kan f.eks. oppstå nedetid for vedlikehold eller oppdateringer, strømbrudd, server-driftsstans eller andre årsaker utenfor vår kontroll), men hvis vi blir gjort oppmerksomme på tekniske problemer, vil vi alltid forsøke å løse dem.

20.           Nettsteder til tredjeparter

20.1         Tjenesten kan inneholde hyperlenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss.

(a)            Vi har ingen kontroll over, og påtar oss intet ansvar for, tilgjengeligheten, innholdet, personvernerklæringen eller fremgangsmåtene til noen tredjepartsnettsteder.

(b)            Du erkjenner og samtykker i at vi ikke har ansvar for noe tap eller skade du kan ha lidd som følge av tilgjengeligheten av slike eksterne tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller som følge av at du stoler på fullstendigheten, nøyaktigheten eller eksistensen av annonser, produkter eller annet materiell som er på, eller tilgjengelig fra, slike nettsteder eller ressurser.

20.2         Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater Tjenesten, og at du leser vilkårene og personvernerklæringene til hvert annet nettsted du besøker.

21.           Rapportering av Innhold

Hvis du ser noe Innhold på Tjenesten som du ønsker å flagge eller rapportere til oss, for eksempel fordi du mener det krenker en annen persons immaterielle rettigheter, ber vi deg ta kontakt med oss gjennom Hjelpesenteret vårt.

22.           Andre vilkår

22.1         Avtalen mellom oss og deg gjelder deg personlig, og ingen tredjepart har rett til å dra fordel av den. Du samtykker i at vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser under disse Bruksvilkårene for bruk til hvilket som helst selskap i samme gruppe som Discovery, eller til annet firma eller person, forutsatt at denne overføringen ikke gir negative følger for Abonnementet ditt og rettighetene dine. Du kan ikke overføre rettighetene eller forpliktelsene du har under disse Bruksvilkårene til andre.

22.2         Hvis en domstol eller juridisk myndighet kommer frem til at et punkt i eller del av disse Bruksvilkårene er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal det aktuelle punktet eller delen anses som fjernet. Gyldigheten og håndhevbarheten av de gjenværende delene av disse Bruksvilkårene skal fortsette å gjelde, og vil ikke bli påvirket.

22.3         I den utstrekning vi ikke fremmer eller bestemmer oss for å ikke fremme erstatningskrav mot deg som vi har rett til, vil ikke dette utgjøre en fraskrivelse av denne rettigheten med mindre annet er angitt til deg skriftlig.

22.4         Disse Bruksvilkårene skal styres av og tolkes i henhold til lovene i områdene som er identifisert i tabellen nedenfor. Disse Bruksvilkårene vil imidlertid ikke begrense eventuelle forbrukerbeskyttelsesrettigheter du kanskje har rett til i henhold til lovgivningen i landet ditt.

Bostedsområde Gjeldende lov
Finland Finsk lov
Polen Polsk lov
Spania Spansk lov
Frankrike Fransk lov
Tyskland Forbundsrepublikken Tyskland, unntatt FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer
Andre områder enn dem som er nevnt ovenfor England og Wales

22.5         Hvis du bor i England eller Wales, kan du bare fremme et krav relatert til eller som oppstår fra disse Bruksvilkårene i domstolene i England og Wales. Dersom du ikke bor i England eller Wales, kan du fremme et krav i domstolene der du bor.

23.           Klager

23.1         Dersom du har noen klager, ber vi deg prøve å snakke med oss først ved å kontakte oss ved hjelp av opplysningene nedenfor.

(a)            Hvis du bor i Finland, har du rett til å bringe et tvistemål til nemden for forbrukerkonflikter (i henhold til den finske lovgivningen for forbrukervern). Nemden for forbrukerkonflikter har adresse: Hämeentie 3, postboks 306, FI-00531 Helsinki, Finland, og nettstedet deres er www.kuluttajariita.fi.

(b)            Hvis du bor i Sverige, kan eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Bruksvilkårene, dersom vi ikke kommer til en gjensidig akseptabel løsning, avgjøres av Swedish National Board for Consumer Disputes («ARN»), postboks 174, 101 23 Stockholm, Sverige (www.arn.se). ARN er et statlig organ som avgjør tvister mellom forbrukere og forretningsaktører. Som forbruker kan du få enhver slik tvist avgjort gratis av ARN. Vi vil forholde oss til ARNs avgjørelse.

(c)            Hvis du bor i Norge, kan tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Bruksvilkårene, legges frem for Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynets kontaktinformasjon finner du på: https://www.forbrukertilsynet.no/.

24.           Kontakte oss

Du kan kontakte oss via Kundeservice vårt på: https://support.discoveryplus.com/hc/no.