discovery+

Användarvillkor

Senast uppdaterade: 7 december 2021

Välkommen till discovery+ (“Tjänsten”).

Du accepterar att vara bunden av de här användarvillkoren när du använder eller får åtkomst till någon del av Tjänsten, registrerar ett konto eller köper ett abonnemang. Om du inte förstår eller accepterar de här Användarvillkoren ber vi dig att inte använda tjänsten.

Vilka vi är

Tjänsten drivs och tillhandahålls av Dplay Entertainment Limited, registrerat i England med organisationsnummer 09615785 och med säte i Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannien (”Discovery”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”).

Tjänsten

Tjänsten omfattar webbplatsen discovery+ (“Webbplatsen”), applikationen discovery+ (“Appen”), och allt som görs tillgängligt på Webbplatsen och Appen, inklusive alla egenskaper, funktioner och användargränssnitt, såväl som allt innehåll och material som du kan se eller tillgå, såsom bilder, foton, ljud, musik, text, artiklar, spel, grafik, mjukvara, videor, program, livestreams och kanaler (“Innehåll”).

Tjänstens Innehåll ändras regelbundet – detta innebär att nya artiklar, program, kanaler och annat innehåll kan bli tillgängligt, medan annat befintligt innehåll kan bli otillgängligt. Se avsnitt 8 för mer information.

Användarvillkor

1.              Åtkomst till Tjänsten

1.1           Du kan komma åt och se visst Innehåll utan att registrera dig eller behöva betala, men visst Innehåll är endast tillgängligt för dig om du:

(a)            registrerar ett konto (”Konto”), eller

(b)            köper ett tidsbegränsat eller återkommande abonnemang (“Abonnemang”).

De delar av Tjänsten som du registrerar dig för när du köper ett Abonnemang, eller när du aktiverar ett erbjudande som tillhandahåller åtkomst till Innehåll som kräver ett abonnemang, kallas “Betaltjänst” i de här Användarvillkoren.

1.2           Du kan använda Tjänsten, inklusive registrera dig för ett Konto och ett Abonnemang, om du är 18 år gammal (eller myndighetsålder i ditt bosättningsområde, om det är högre än 18 års ålder) eller äldre.

1.3           Tjänsten (inklusive Innehåll, inslag och funktioner) kan variera beroende på:

(a)            din enhet och ditt bosättningsområde (för mer information om stödda enheter, se avsnitt 12),

(b)            oavsett om du använder Tjänsten som gäst utan att registrera dig, som kontohavare hos discovery+ eller som abonnent,

(c)            vilken typ av Abonnemang du har valt,

(d)            eventuella begränsningar som införts av våra kommersiella partner, inklusive avseende de rättigheter vi har fått, och

(e)            huruvida du har köpt ett Abonnemang direkt ifrån oss, via en annan tjänst eller från en av våra samarbetspartner (se avsnitt 11 för mer information).

2.              Ditt Konto

2.1           När du skapar ditt Konto eller köper ett Abonnemang måste du förse oss med sann, korrekt och fullständig information. Du kan komma att kunna använda ett konto som du redan har hos en tredjepartsplattform eller annan partner för att skapa ett Konto, till exempel din inloggning till en social medietjänst.

2.2           Du är ansvarig för ditt Kontos inloggningsuppgifter, för att hålla dem konfidentiella och för alla aktiviteter som utövas vid användning av dem (inklusive all åtkomst till och användning av Tjänsten med ditt Konto). Vi rekommenderar att du inte lämnar ut dina betalningsuppgifter eller dina inloggningsuppgifter till någon annan person. Du accepterar att meddela oss omedelbart om du blir medveten om eller misstänker en säkerhetsöverträdelse eller obehörig användning av dina inloggningsuppgifter.

 

2.3           Du accepterar att alltid hålla inloggningsuppgifterna till ditt Konto (inklusive eventuella kontaktuppgifter och betalningsinformation) aktuella och korrekta när du använder Tjänsten. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster eller problem som uppstår som resultat av felaktig kontoinformation som du lämnat till oss.

3.              Ditt Abonnemang

3.1           Om du köper ett Abonnemang från oss kommer du att få information om pris, valuta och huruvida Abonnemanget förnyas automatiskt innan du slutför ditt köp. När du har avslutat ditt köp från oss kan du också få tillgång till information om ditt Abonnemang när som helst genom att gå till ditt Konto. Om du abonnerar genom en tredje part eller en annan tjänst ska du läsa avsnitt 11.

3.2           Om du söker mer information om ditt Abonnemang kan du besöka vårt hjälpcenter för att hitta:

(a)            ytterligare information om funktioner hos varje typ av Abonnemang som vi säljer, inklusive minsta abonnemangsperiod, automatisk förnyelse (om tillämpligt), hur man inaktiverar automatisk förnyelse och uppsägning,

(b)            (om tillgängligt i ditt område) information om byte, uppgradering eller nedgradering från ett abonnemang som sålts av oss, eller typ av åtkomst, till ett annat, inklusive eventuell påverkan på dina betalningar; och

(c)            (om tillgängligt i ditt område) information om hur man arrangerar så att ett nytt Abonnemang som sålts av oss påbörjas i samband med att din nuvarande abonnemangsperiod slutar, inklusive behörighetskrav och påverkan på ditt nuvarande Abonnemang.

4.              Automatisk förnyelse

4.1           Vissa Abonnemang förnyas automatiskt såvida du inte avbryter ditt abonnemang före nästa förnyelsedatum (eller före utgången av en gratisperiod). Om du köper ett Abonnemang genom oss informerar vi dig vid registreringstillfället om huruvida ditt Abonnemang kommer att förnyas automatiskt.

4.2           Besök vårt hjälpcenter om du vill ha mer information om automatisk förnyelse. Om du har köpt ett Abonnemang direkt av oss kan du även stänga av automatisk förnyelse i ditt kontoområde.

5.              Gratisperiod

5.1           Ditt Abonnemang kan komma att inledas  med en gratisperiod. Gratisperioder är endast tillgängliga för nya abonnenter (en per abonnent), såvida vi inte meddelar annat. Gratisperiodens specifika varaktighet anges vid tidpunkten för registrering.

5.2           Du kommer automatiskt att debiteras i slutet av din gratisperiod, såvida du inte säger upp ditt abonnemang innan perioden löper ut.

6.              Kampanjerbjudanden

6.1           Discovery, företag inom samma koncern som Discovery och/eller våra samarbetspartner kan komma att tillgängliggöra kampanjkoder, rabatter eller andra kampanjerbjudanden som ger dig kostnadsfri eller rabatterad tillgång till tjänsten (“Kampanjerbjudanden”).

6.2           Kampanjerbjudanden kan ta olika form och tillgängliggöras på fristående basis eller som en del av ett paket tillsammans med andra produkter eller tjänster som säljs av Discovery (eller andra företag inom samma koncern som Discovery) eller tillsammans med en av våra samarbetspartners produkter eller tjänster.

6.3           Du får endast använda och lösa in Kampanjerbjudanden i enlighet med de särskilda villkor som de omfattas av. Läs igenom de relevanta villkoren för kampanjerbjudandet för fullständig information, inklusive: (a) vem som är behörig att anta erbjudandet, och (b) huruvida det finns begränsningar gällande att kombinera ett Kampanjerbjudande med en gratisperiod eller med något annat Kampanjerbjudande.

6.4           När ett Kampanjerbjudande tillhandahålls av en samarbetspartner eller av ett annat företag inom samma koncern som Discovery kan ytterligare villkor komma att gälla.

7.              Betalning

7.1           Vid starten på ditt Abonnemang (eller vid slutet på din gratisperiod (om tillämpligt)) och vid eventuell förnyelse, kommer du att bli debiterad via den betalningsmetod du valde när du först köpte ett abonnemang (“Primär betalningsmetod”). Se avsnitt 7.6 nedan för information om hur du uppdaterar eller ändrar betalningsmetod.

7.2           Du har möjlighet att ange flera betalningsmetoder (var och en av dessa kallas en “Sekundär betalningsmetod” i de här Användarvillkoren) kopplat till ditt Konto. Om du anger flera Sekundära betalningsmetoder, ger du därmed Discovery tillstånd att debitera de Sekundära betalningsmetoderna om den Primära betalningsmetoden inte fungerar eller av någon anledning inte kan debiteras. Du får inte ange en Primär betalningsmetod eller Sekundär betalningsmetod utan medgivande från den relevanta ägaren.

7.3           Om betalningen misslyckas, för att din Primära betalningsmetod har gått ut, för att du inte har tillräckliga medel, eller annat, och du inte anger en Sekundär betalningsmetod eller säger upp ditt återkommande Abonnemang, förbehåller vi oss rätten att stänga av åtkomsten till ditt Abonnemang och/eller ditt Konto tills vi (eller relevant tredje part) har fått en giltig betalningsmetod.

7.4           Om ditt Abonnemang förnyas automatiskt kommer debiteringar automatiskt att ske på eller runt den första dagen för varje ny abonnemangsperiod och till samma pris (såvida vi inte har meddelat dig om en prisändring i enlighet med avsnitt 8. Den första debiteringen sker normalt den dag ditt abonnemang påbörjas eller, om du har en gratisperiod, dagen efter din gratisperiod löper ut.

7.5           Om du är berättigad till ett Kampanjerbjudande som medför åtkomst till ett Abonnemang utan kostnad under en specifik period och sedan omvandlas till ett betalabonnemang, kommer din första debitering att ske vid eller runt kampanjperiodens slut. Om du är berättigad till ett Kampanjerbjudande som innefattar en rabatt minskas betalningen för Abonnemanget i enlighet med villkoren i det Kampanjerbjudandet. När den rabatterade kampanjperioden löpt ut börjar abonnemangets standardpris att gälla.

7.6           Gå till ditt Konto för att se din betalningsinformation, inaktivera automatisk förnyelse, ändra eller uppdatera din betalningsmetod (såvida du inte betalar via en tredje part eller en annan tjänst, till exempel via Apple, Google eller någon av våra samarbetspartner, för vilket vi hänvisar till avsnitt 11 nedan).

7.7           Vi använder oss av andra företag (inklusive andra företag inom samma koncern som Discovery), ombud eller underleverantörer för att behandla kortstransaktioner och andra betalningsmetoder. För vissa betalningsmedel kan den relevanta utfärdaren komma att debitera dig vissa avgifter, såsom en valutaväxlingsavgift eller andra avgifter relaterat till behandlingen av ditt betalningsmedel. Avgifter som utfärdaren debiterar (och eventuella skatter som gäller för avgifterna) kan variera beroende på vilken betalningsmetod som används. Du kommer att vara ensam ansvarig för sådana avgifter (och skatter för avgifterna). Kontakta din betalningsleverantör för ytterligare information.

7.8           Om du köper ett Abonnemang av oss, anger en betalningsmetod vid registrering, eller uppdaterar din betalningsmetod, kan en nominell avgift tillfälligt tas ut för verifieringsändamål.

8.              Ändringar

8.1           Prisändringar

(a)            Vi kommer att ge dig minst 30 dagars varsel vid eventuella prisändringar och informera dig om din rätt till uppsägning. Prisändringar kommer inte att träda i kraft under din nuvarande abonnemangsperiod, så de kommer endast att gälla om du har ett Abonnemang med automatisk förnyelse. Om du inte vill fortsätta ditt Abonnemang till det nya priset kan du säga upp Abonnemanget innan nästa abonnemangsperiod börjar. Din fortsatta användning av ditt Abonnemang när det automatiskt förnyas till det nya abonnemangspriset ska anses utgöra ditt samtycke till prisändringen.

(b)            Om du har hemvist i Tyskland gäller följande villkor.

(i)              Vi kommer att informera dig om prisändringar minst 6 veckor i förväg, och du har rätt att invända eller säga upp ditt Abonnemang innan det träder i kraft. Om du inte invänder kommer prisändringen att anses accepterad av dig. Discovery kommer uttryckligen att informera dig om din rätt att invända, och konsekvenserna av din tystnad vid tiden för meddelandet.

(ii)             Ökningar kan inträffa om våra kostnader för att leverera Tjänsten ökar, men de kommer inte att överskrida kostnadsökningen, vilken kan omfatta: när vi måste betala tredje part mer för deras innehåll, för produktionskostnader och för att förhandla eller erhålla någon annan sorts licens eller tillstånd för befintligt Innehåll; när vi förvärvar eller uppdaterar vårt Innehåll och Tjänsten och det finns utvecklings- och licenskostnader och/eller för eventuella uppdateringar, uppgraderingar eller ny teknik; när vi förändrar sättet vi strukturerar Tjänsten; när vi investerar i att förbättra vår kundtjänst och -säkerhet; för giltiga juridiska och/eller regulatoriska skäl; och/eller om andra kostnader som hör ihop med driften av Tjänsten ökar; inklusive externa faktorer såsom ökad inflation.

(c)            Om du har köpt ett Abonnemang genom någon av våra samarbetspartner (inklusive Apple eller Google) eller någon annan tjänst, kommer prisändringar att omfattas av den tredje partens eller tjänstens villkor.

8.2           Innehållsändringar

Som vi nämnde ovan när vi beskrev Tjänsten, kommer Innehållet regelbundet att ändras. Tillgängligheten för innehållet kan ändras av olika anledningar, såsom att externa rättighetsinnehavare återkallar eller begränsar våra rättigheter att använda innehållet i Tjänsten, eller av juridiska och regulatoriska skäl.

8.3           Ändringar av Tjänsten

(a)            Gratis tillgång: Vi kan när som helst ändra Tjänsten eller upphöra med dess kostnadsfria delar utan att meddela dig i förväg. Detta innefattar alla delar av Tjänsten som du kan ha åtkomst till som oregistrerad gäst och som en kontoinnehavare, utan att behöva köpa ett Abonnemang.

(b)            Betaltjänst: Om vi gör förändringar av Betaltjänsten gäller följande villkor:

(i)              Mindre förändringar: Vi kan regelbundet komma att göra mindre eller fördelaktiga förändringar av Betaltjänsten: (i) för att återspegla förändringar i relevanta lagar och regulatoriska krav, såsom tvingande konsumentlagstiftning, (ii) för att utföra tillfälligt underhåll, implementera tekniska justeringar och utföra förbättringar, och (iii) för att ändra Tjänstens design eller layout, eller för att förbättra och/eller utvidga tillgängliga funktioner. De här förändringarna kommer inte att hindra din användning av Tjänsten väsentligt, eller missgynna dig.

(ii)             Väsentliga ändringar: Ibland kan vi behöva utföra väsentliga ändringar av Betaltjänsten. Om vi måste göra en väsentlig ändring som vi rimligen tror kan missgynna dig, kommer vi om det är möjligt att meddela dig enligt följande.

(A)            I de flesta områden kommer vi att ge dig 30 dagars varsel och rätt till uppsägning. Om du inte säger upp ditt Abonnemang efter att vi har meddelat dig om ändringarna, och innan dessa ändringar träder i kraft, tolkar vi det som att du accepterar ändringarna.

(B)            Om du är abonnent i Tyskland, kommer du att meddelas om planerade ändringar av Tjänsten minst 6 veckor innan de träder i kraft (“Meddelande om ändringar”). Ändringar av Betaltjänsten anses godkända av dig om du inte uttryckligen invänder mot dem efter att du har fått Meddelande om ändringar. Discovery uppmärksammar dig särskilt på denna rättsliga konsekvens. Om meddelandet uteblir, eller inte är fullständigt, innebär uteblivet invändande från dig inte att du godkänner ändringar av Tjänsten. Om du får ett Meddelande om ändringar har du rätt att avsluta ditt Abonnemang innan ändringarna träder i kraft.

(C)           För alla abonnenter, om en väsentlig ändring i Betaltjänsten, som vi rimligen anser kommer att missgynna dig, kommer att träda i kraft under din nuvarande abonnemangsperiod, kommer du fortfarande att kunna säga upp ditt Abonnemang innan ändringarna träder i kraft. Om du säger upp under de omständigheterna kommer vi att återbetala dig för belopp du har betalat för Betaltjänsten men ännu inte mottagit.

Det kommer att finnas tillfällen när vi behöver göra väsentliga ändringar i Betaltjänsten utan föregående meddelande. Det kommer att begränsas till tillfällen när vi behöver vidta åtgärd för att säkerställa Tjänstens säkerhet och drift eller för att uppfylla lagkrav.

8.4           Ändringar av dessa Användarvillkor

(a)            Vi har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor av följande orsaker: (i) för att förbättra Användarvillkoren, för att göra våra Användarvillkor tydligare eller lättare att förstå eller för att alla kunder ska vara bundna av samma Användarvillkor, (ii) för att uppfylla lagliga eller regulatoriska krav, såsom tvingande lagstiftning som gäller för oss och vårt avtal med dig, eller om vi blir föremål för föreläggande eller dom, (iii) för att tillhandahålla dig ytterligare information om Tjänsten, (iv) när vi genomför ändringar i Tjänsten eller något Abonnemang, inklusive när vi ändrar Tjänstens struktur eller utökar Tjänstens omfattning genom att lägga till ytterligare funktioner eller Innehåll; (v) när vi omorganiserar hur vi driver vår verksamhet, inklusive sammanslagning med annat varumärke eller annan tjänst, eller (vi) av säkerhetsskäl, inklusive när vi introducerar ytterligare säkerhetskontroller eller mjukvara för att skydda vårt Innehåll eller Tjänsten.

(b)            Dessutom tillhandahåller vi Tjänsten löpande och kan inte förutse vad som kan komma att ändras i framtiden. Detta innebär att vi kan göra ändringar av eller tillägg till dessa Användarvillkor av andra skäl än de som anges ovan, förutsatt att ändringarna är rimliga.

(c)            Om vi ändrar dessa Användarvillkor på ett sätt som påverkar dig, kommer vi om möjligt att meddela dig och ge dig möjligheten att läsa de nya villkoren innan ändringarna träder i kraft, såvida inte en uppdatering måste genomföras skyndsamt för att återspegla en plötslig ändring av Tjänsten, eller av säkerhetsskäl, lagliga eller regulatoriska skäl (i så fall kommer vi att meddela dig om ändringarna så snart vi kan).

(d)            Om vi rimligen anser att ändringar till de här Användarvillkoren kommer att missgynna dig, kommer vi att meddela dig och förklara hur du kan meddela oss om att du invänder mot eller nekar de nya villkoren.

(i)              För personer med hemvist i de flesta områden, förutom Tyskland, kommer vi att förse dig med minst 30 dagars varsel. Om du har hemvist i Tyskland, kommer du att meddelas om sådana ändringar minst 6 veckor i förväg. Vi kommer uttryckligen i samband med meddelandet att informera dig om din rätt att invända, och konsekvenserna av din tystnad.

(ii)             Om du talar om för oss att du invänder mot eller nekar de nya Användarvillkoren innan ändringarna träder i kraft, kommer de senaste Användarvillkoren som du tidigare accepterat att fortsätta gälla för din användning av Tjänsten fram till slutet av din abonnemangsperiod.

(iii)            Om du inte talar om för oss att du invänder mot eller nekar ändringarna innan de genomförs, kommer vi att tolka det som att du accepterar ändringarna.

(e)            Den mest uppdaterade versionen av Användarvillkoren kommer alltid att finnas tillgänglig på Webbplatsen och Apparna från och med dagen de börjar gälla.

9.              Uppsägning

9.1           Om du har köpt ett Abonnemang från oss som förnyas automatiskt, eller som har en inledande gratisperiod, kan du säga upp det när som helst innan slutet av varje abonnemangsperiod (eller gratisperiod). När du säger upp kan du fortfarande använda ditt Abonnemang fram till slutet av innevarande abonnemangsperiod (eller gratisperiod) och du kommer därför inte att erbjudas återbetalning. Gå till ditt Konto för att hantera eller säga upp ditt Abonnemang.

9.2           I vissa områden (inklusive Norge, Finland, Sverige och Danmark) kan du ha möjlighet att avsluta ditt Abonnemang innan slutet på din innevarande abonnemangsperiod om du har ett årsabonnemang. Besök hjälpcentret för mer information om abonnemangsperiod och rätt till uppsägning för ditt Abonnemang.

9.3           Om du registrerade dig för ett Abonnemang som förnyas automatiskt via en tredje part (till exempel via en app-butik eller en av våra samarbetspartner) och vill säga upp ditt Abonnemang, måste du göra det via den tredje parten. Du kan till exempel behöva gå till dina enhetsinställningar eller besöka ditt app-butikskonto och inaktivera automatisk förnyelse för discovery+.

10.           Ångerrätt

10.1         Om du har hemvist i Storbritannien eller ett land inom EES, har du enligt lag rätt att ångra ditt avtal med oss inom 14 dagar efter köpet. .

(a)            Emellertid, I Sverige, när du köper ett Abonnemang av oss, samtycker du till att genast få åtkomst till Innehållet i Tjänsten och  att detta innebär att du förlorar din ångerrätt enligt lag och att erhålla återbetalning.

(b)            Om du har hemvist i Norge kan du hitta mer information om din ångerrätt i Hjälpcentret.

11.           Tredjepartsplattformar och ytterligare villkor

11.1         Om du använder Tjänsten eller köper ett Abonnemang via en tredje part (t.ex. en app-butik eller plattform), eller genom någon annan tjänst som drivs av oss eller något annat företag inom Discovery-koncernen (t.ex. ett paket med Discovery-tjänster), gäller separata villkor utöver dessa Användarvillkor (“Tilläggsvillkor”). Under dessa omständigheter kommer i allmänhet tredje part eller relevant Discovery-företag vara ansvarig för betalning, fakturering och uppsägning, så om det finns några avvikelser mellan de bestämmelserna i Tilläggsvillkoren och i de här Användarvillkoren, så kommer bestämmelserna i Tilläggsvillkoren att gälla.

11.2         Om du betalar för ett Abonnemang via en tredje part eller en annan tjänst och vill ändra betalningsmetod, måste du göra det via den tredje parten eller tjänsten. Om du stöter på några problem med fakturering eller betalning, se Tilläggsvillkoren för information om dina rättigheter till eventuell återbetalning eller kreditering relaterad till ditt Abonnemang.

12.           Enhetsbegränsningar, enheter som stöds och uppdateringar

12.1         Det kan vara så att du bara kan titta på Innehåll på ett visst antal enheter samtidigt. Du finner information om dessa enhetsbegränsningar hos vårt Hjälpcenter.

12.2         Åtkomsten till Tjänsten och dess funktioner beror på kvaliteten på din internetanslutning och enhetens kapacitet. Vissa av Tjänstens funktioner kanske inte är tillgängliga på alla enheter eller operativsystem. Gå till hjälpcentret för en fullständig lista över enheter som stöds och krav på operativsystem.

12.3         För bästa möjliga upplevelse och för att säkerställa att Tjänsten fungerar korrekt, rekommenderar vi att du godkänner alla uppdateringar av Tjänsten när de blir tillgängliga. Du kan då också behöva uppdatera operativsystemet på din enhet. Om och när nya operativsystem och enheter släpps kan vi med tiden komma att sluta stödja äldre versioner. Du bör med jämna mellanrum besöka Hjälpcentret för en fullständig lista över aktuella enheter som stöds och krav på operativsystem.

12.4         Din användning av uppdateringar, ändringar eller ersättningsversioner av Tjänsten regleras av dessa Användarvillkor och ytterligare villkor du accepterar när du installerar en sådan uppdatering, ändring eller ersättningsversion.

13.           Ytterligare avgifter

13.1         Du är ansvarig för kostnaden för all internetåtkomst, mobildata eller andra kostnader du ådrar dig när du använder Tjänsten och ditt Abonnemang. Kom ihåg att strömning och nedladdning av ljud- och videoinnehåll, såsom videor och spel, kan leda till att mycket data används.

13.2         Din mobiltelefonoperatörs standardtaxa för SMS kan gälla för SMS-meddelanden du får från oss.

14.           Ditt innehåll

14.1         Om du har ett Konto kan du kanske interagera med Innehåll i Tjänsten, inklusive gilla, kommentera och dela Innehåll.

14.2         Vi uppmuntrar ett öppet utbyte av information och idéer på och via avsedda delar av Tjänsten, och tillhörande community- och sociala mediesidor. Vi kan dock inte granska, och granskar inte heller, varje inlägg som görs på allmänna sidor, eller på sidor som är märkta med discovery+ hos communitysidor och sociala medier, eller chattrum, forum och bloggar. Du kan förvänta dig att dessa sidor omfattar innehåll, information och åsikter från ett utbud av andra individer och organisationer. Vi stödjer inte och garanterar inte riktigheten i inlägg, oavsett om inlägget är gjort av en användare, av en känd profil eller “expert”, eller från en av våra medarbetare. Det finns ingen ersättning för hälsosam skepsis och ditt eget goda omdöme. Ansvar för vad som delas på allmänna sidor på Tjänsten, och på sidor som är märkta med discovery+ på community- och sociala mediesidor, eller i chattrum, forum och bloggar ligger hos varje användare – du är ensam ansvarig för material du delar. Vi kontrollerar inte meddelanden, information eller annat innehåll som du eller andra kan tillhandahålla på eller via sådana sidor.

14.3         Discovery har rätten, men ingen skyldighet, att övervaka eventuellt material från dig på Tjänsten, för att bedöma efterlevnaden av de här Användarvillkoren. Vi förbehåller oss rätten att besluta huruvida ditt material på Tjänsten uppfyller kraven i dessa Användarvillkor och kan ta bort, ändra eller radera sådant material, avsluta eller stänga av din åtkomst och/eller avsluta eller stänga av ditt Konto utan föregående meddelande när vi blir medvetna om brott mot dessa Användarvillkor, eller av juridiska eller andra skäl, eller för att det relevanta materialet är stötande. Discovery förbehåller sig också rätten att lämna ut information för att efterleva förelägganden eller laglig begäran som Discovery anser nödvändigt för att efterleva lagar och regler eller rättslig förfrågan, eller att neka att publicera eller att avlägsna information eller material, fullständigt eller delvis.

14.4         Du accepterar att inte skicka in, lägga upp eller överföra något material via den här Tjänsten som:

(a)            är förtalande, stötande, olagligt, hotande, kränkande, trakasserande, ärekränkande, , vilseledande, bedrägligt, inkräktande på andras integritet, , innehåller uttryckliga eller grafiska beskrivningar eller redogörelser för sexuella handlingar, eller är på annat sätt stötande;

(b)            gör intrång i någon annans rättigheter (inklusive, utan begränsning, patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, publicitet, integritet eller andra skyddade rättigheter) eller bryter mot dessa Användarvillkor, någon av våra riktlinjer eller någon policy som publiceras på Tjänsten, eller stör andras användning av Tjänsten;

(c)            innehåller tredje parts upphovsrättsmaterial, eller material som är föremål för andra tredje parters skyddade rättigheter (inklusive integritetsrättigheter eller publicitetsrättigheter), såvida du inte har en formell licens eller tillstånd från den rättmätiga ägaren eller på annat sätt har juridisk rätt att dela det aktuella materialet;

(d)            utsätter, trakasserar, förnedrar eller skrämmer en individ eller grupp av individer på grundval av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder;

(e)            i marknadsföringsändamål samlar in e -postadresser eller annan personlig information som har lagts ut av andra användare av Tjänsten;

(f)             utger dig för att vara någon person, företag eller entitet, inklusive Discovery och dess anställda och ombud, eller felaktigt anger eller på annat sätt förmedlar en felaktig bild av din koppling till någon person, företag eller entitet, inklusive Discovery;

(g)            innehåller en annons eller uppmaning eller uppmuntrar andra att göra en donation;

(h)            innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som stör, förstör eller begränsar funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning, eller på annat sätt tillåter obehörig användning av en dator eller datornätverk;

(i)              uppmuntrar uppförande som skulle utgöra en straffbar handling eller som ger upphov till civilrättsligt ansvar eller som på något annat sätt uppmuntrar andra att utföra olagliga aktiviteter eller orsaka person- eller sakskada;

(j)              medför anonymiserad publicering eller överföring av meddelande eller under falskt namn; eller

(k)            resulterar i att ett enstaka meddelande publiceras på någon annan sida av Tjänsten om det meddelandet, enligt vår mening, är irrelevant eller strider mot dessa Användarvillkor.

14.5         När du laddar upp eller publicerar något material på Tjänsten, medger du:

(a)            till Discovery, en global, icke-exklusiv, överförbar licens (med rätten att underlicensiera) att använda, reproducera, distribuera, ändra, förbereda härledda verk av, visa, publicera, utföra och underlicensiera alla aspekter av materialet (inklusive soundtracks eller musik) som krävs för att tillhandahålla Tjänsten, och

(b)            till varje användare av Tjänsten, en global, icke-exklusiv licens att få åtkomst till ditt material via tjänsten och att omfördela materialet på Tjänsten i den utsträckning som tillåts av Tjänstens funktionalitet och enligt dessa Användarvillkor.

14.6         Du bekräftar och accepterar att Discovery, i enlighet med lag, får publicera, publicera om eller på annat sätt överföra ditt material (och eventuella ljud som förekommer i material du har skickat in) och ditt namn och din bild över hela världen via webbplatser märkta med dicovery+ och på community- och sociala mediesidor, inklusive (utan begränsning) sidor på YouTube, Facebook, Twitter och Instagram som drivs av Discovery (inklusive regionala discovery+-sidor eller främmande språkkanaler).

14.7         Du accepterar att ditt material kan bli föremål för mindre ändringar eller justeringar av tekniska- eller formateringsskäl, med förbehåll för bevarandet av verkets intellektuella karaktär och du avstår från rätten att granska och godkänna en färdig produkt eller kopia som kan användas i samband med material som du kan ladda upp eller lägga upp på Tjänsten eller den användning till vilken sådan material kan appliceras.

15.           Äganderätt och licens

15.1         Med undantag för innehåll som du har skickat in till Tjänsten (för vilket, se avsnitt 14), ägs Innehåll på Tjänsten antingen av eller licensieras till oss och omfattas av vår (eller vår licensgivares) upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter. Du har därför inga immateriella rättigheter i, eller till, någon del av Tjänsten, utom rätten att använda den i enlighet med dessa Användarvillkor.

15.2         Du får endast använda och visa Tjänsten för din personliga och icke-kommersiella användning. Medan du använder tjänsten medger vi dig en begränsad, icke-exklusiv och ej överförbar licens att komma åt Tjänsten och strömma, ladda ner och temporärt lagra och visa Innehållet. Förutom den begränsade licens som medges till dig i dessa Användarvillkor ska ingen äganderätt eller andra rättigheter i Tjänsten överföras till dig.

15.3         Om du har köpt ett Abonnemang kan du komma att tillfälligt kunna ladda ner utvalda delar av Innehållet från Tjänsten till kompatibla enheter för att titta offline.

(a)            Det kan finnas en gräns på totalt antal delar av Innehåll som du kan ladda ner vid varje tillfälle. De här begränsningarna är införda av våra kommersiella partner, och varierar beroende på vilken typ av Innehåll du har laddat ner.

(b)            Med förbehåll för rättighetsbegränsningar eller andra begränsningar har du vanligtvis 48 timmar på dig att titta på nedladdat Innehåll innan det utgår, efter att du har tryckt på play. Nedladdat Innehåll som inte har spelats inom 30 dagar från ursprunglig nedladdning kommer vanligtvis att utgå automatiskt.

(c)            Om du avslutar ditt Abonnemang kommer allt nedladdat Innehåll automatiskt att utgå.

15.4         Du får inte ta bort, ändra eller på något annat sätt manipulera något upphovsrättsmeddelande eller andra skyddsmärkningar som ingår i Tjänsten eller något Innehåll.

15.5         All kopiering, åtkomst, överföring, offentligt framförande eller kommunikation till allmänheten eller annan användning av någon del av Tjänsten (inklusive Innehåll) utöver vad som är uttryckligen medgett i dessa Användarvillkor utgör intrång i våra (eller ägarens) immateriella rättigheter och överträdelse av dessa Användarvillkor.

15.6         Vid ett väsentligt och/eller upprepade intrång kan vi, utan föregående meddelande eller beslut från domstol eller skiljedomstol, blockera din åtkomst till Tjänsten och/eller avsluta alla Konton du eventuellt har och göra gällande tillämpliga rättigheter och påföljder.

16.           Din användning av Tjänsten

16.1         Du får inte och du får inte tillåta tredje part att:

(a)            överföra, sända, visa, utföra, publicera, licensiera, saluföra, göra och/eller distribuera kopior av någon del av Tjänsten till förmån för tredje part eller ställa ut någon av Tjänsterna på någon offentlig plats,

(b)            rama in någon del av Innehållet eller Tjänsten, eller integrera någon del av Tjänsten på en annan webbplats, applikation, webbtjänst eller audiovisuell tjänst, oavsett om den ägs av oss eller våra samarbetspartner,

(c)            åtkomma eller visa någon del av Tjänsten och/eller köpa ditt Abonnemang via ett virtuellt proxy-nätverk,

(d)            använda dina inloggningsuppgifter för att komma åt ditt Konto eller ditt Abonnemang utan tillåtelse, eller göra något annat som gör det möjligt för dig att få otillåten tillgång till Tjänsten, eller något konto, datorsystem eller nätverk som är kopplat till Tjänsten, genom att hacka, försöka bryta lösen, eller andra otillåtna medel,

(e)            försöka ändra, modifiera, bakåtkompilera, demontera, dekompilera, överföra, utbyta eller översätta Tjänsten, såvida du inte har en laglig rätt att göra det,

(f)             ta bort, inaktivera, undergräva eller förhindra något av innehållsskyddet i Tjänsten eller Innehållet, och/eller

(g)            samla in eller personuppgifter från någon användare av Tjänsten (inklusive kontonamn) eller använda en robot, bott, scraper, webbplatssöknings-/hämtningsapplikation, proxy eller annan manuell eller automatisk enhet, metod, system eller process för att komma åt, hämta, indexera, ”datautvinna” eller på något sätt reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av Tjänsten, ditt Abonnemang eller Innehållet.

16.2         Du accepterar att inte registrera dig flera gånger för en kostnadsfri åtkomstperiod eller att använda samma typ av kampanjerbjudande flera gånger. Alla sådana handlingar utgör överträdelse av dessa Användningsvillkor och kan leda till att ditt Konto och/eller Abonnemang avslutas.

17.           Användning av Tjänsten i annat land än där du har hemvist:

17.1         Om du har hemvist inom EES har du kostnadsfri åtkomst till det Innehåll som vanligtvis är tillgängligt via ditt specifika Abonnemang när du besöker ett annat EES-land. Det innebär att du har åtkomst till samma tjänst och samma Innehåll när du är utomlands som du har när du är hemma och på samma språk. Den här åtkomsten är bara tillgänglig om du befinner dig utomlands i ett annat EES-land tillfälligt och vi kan verifiera att du har hemvist inom EES.

17.2         Gå till Hjälpcentret för mer information om åtkomst till Tjänsten utanför ditt hemland.

18.           Avsluta din rätt att använda Tjänsten

18.1         Vi kan när som helst avsluta vårt avtal med dig (och följaktligen avsluta din rätt att använda hela eller delar av Tjänsten). Om vi avslutar vårt avtal med dig efter att du har köpt ett Abonnemang direkt av oss, kommer vi att meddela dig om detta i förväg i den mån det är rimligen möjligt och se till att du antingen: (i) har åtkomst till Betaltjänsten som ditt Abonnemang avser under återstoden av din prenumerationsperiod, eller (ii) återbetalas för återstående del av din prenumerationsperiod efter det datum vårt avtal upphör. Din rätt till uppsägning beskrivs i avsnitt 9.

18.2         Om vi avbryter någon del av Tjänsten kommer vi att meddela dig minst 30 dagar i förväg (om vi inte omedelbart behöver avbryta Tjänsten (eller någon del av den) av juridiska skäl, inklusive för att efterleva ett föreläggande). Om vi avbryter Tjänsten kan vi komma att förse dig med en återbetalning för belopp du har betalat för Tjänsten men ännu inte mottagit.

18.3         Vi kan under alla omständigheter omedelbart avsluta eller stänga av din rätt att använda hela eller delar av Tjänsten eller ditt Abonnemang vid allvarlig överträdelse av dessa Användarvillkor eller om du använder någon del av Tjänsten på ett bedrägligt och/eller olagligt sätt eller på något annat sätt än för det avsedda syftet. Vi berättar om vi beslutar oss för att avsluta eller stänga av din rätt att använda Tjänsten. Om det du har gjort kan avhjälpas kan vi ge dig en rimlig chans att göra det.

18.4         Om vi avslutar din rätt att använda Tjänsten, ditt Konto eller ditt Abonnemang måste du upphöra med alla aktiviteter som medges enligt dessa Användarvillkor, inklusive din användning av Tjänsten.

19.           Våra skyldigheter gentemot dig

19.1         Du har vissa lagstadgade rättigheter i enlighet med lagarna i ditt territorium. Ingenting i dessa Användarvillkor är avsett att påverka dessa lagliga rättigheter och vi utesluter inte vårt ansvar där vi inte får göra det enligt lagarna i ditt territorium. Kontakta din lokala konsumentskyddsorganisation för mer information om dina lagstadgade rättigheter.

19.2         Såvida det inte har orsakats av vår försummelse eller fel, är vi inte ansvariga för:

(a)            din användning av Tjänsten eller Innehållet som inte är tillåtet enligt de här Användarvillkoren, inklusive vinstförlust om du försöker använda eller visa Tjänsten i något kommersiellt syfte,

(b)            eventuella funktionsfel eller avbrott i Tjänsten eller Innehållet på grund av omständigheter utanför vår kontroll som hindrar oss från att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, eller som kan betraktas som en ”force majeure-händelse” enligt lokal lag (i tillämpliga fall). Detta kan bero på saker som blixt, översvämning, extrema väderförhållanden, brand, explosion, terroristaktiviteter, epidemi, pandemi, upplopp, krig, en regerings eller annan offentlig myndighets handlande, eller strejker eller andra industriella åtgärder, eller andra åtgärder av tredje part som vi inte kontrollerar,

(c)            eventuell brist på funktionalitet eller underlåtenhet att tillhandahålla någon del av Tjänsten eller Innehållet, eller någon förlust av innehåll eller data som beror på:

(i)              din utrustning, enheter, operativsystem eller internetanslutning (inklusive leverantörer av sådana produkter eller tjänster, och skadlig kod, virus eller buggar som härrör från tredje part eller på någon av dina enheter) eller konsekvenserna av att du ändrar din utrustning, enhet, operativsystem eller internetanslutning,

(ii)             din underlåtenhet att ladda ned en uppdatering eller den senaste publicerade versionen av Tjänsten, eller att uppfylla kompatibilitetskraven, eller

(iii)            åtgärder av tredjepartsplattformar som distribuerar vår Tjänst eller vårt Innehåll,

(d)            inkompatibilitet mellan någon del av Tjänsten eller Innehållet med enheter eller operativsystem utöver de som anges i vårt hjälpcenter.

19.3         Vi kan inte garantera att Tjänsten eller Innehållet är helt fri från buggar eller fel eller att din åtkomst kommer att vara avbrottsfri (Tjänsten eller Innehållet kan till exempel vara ur drift vid underhåll eller uppdateringar eller ström- eller serveravbrott eller andra anledningar utanför vår kontroll). När vi känner till tekniska problem kommer vi dock alltid att försöka åtgärda dem.

20.           Tredjepartswebbplatser

20.1         Tjänsten kan innefatta hyperlänkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss.

(a)            Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, tillgängligheten, innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredjepartswebbplatser.

(b)            Du är införstådd med och accepterar att vi inte kommer att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som kan uppstå för dig till följd av tillgängligheten av dessa externa tredjepartswebbplatser eller -resurser, eller som en följd av din tilltro till fullständigheten, riktigheten eller förekomsten av annonser, produkter eller annat material på, eller som finns tillgängliga via, sådana webbplatser eller resurser.

20.2         Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar Tjänsten och att läsa villkoren och integritetspolicyn för andra webbplatser du besöker.

21.           Rapportera Innehåll

Om du ser något Innehåll på Tjänsten som du vill flagga eller rapportera till oss eftersom du till exempel anser att det gör intrång i en annan persons immateriella rättigheter ska du kontakta oss via vårt Hjälpcenter.

22.           Övriga villkor

22.1         Avtalet mellan oss och dig är personligt för dig och inte till förmån för någon tredje part. Du samtycker till att vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användningsvillkor till alla andra företag inom samma koncern som Discovery eller till något annat företag, bolag eller personer förutsatt att ditt Abonnemang och dina rättigheter enligt detta avtal inte påverkas negativt på grund av en sådan överföring. Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till någon annan part.

22.2         Om någon punkt eller något avsnitt i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av en domstol eller myndighet, ska det stycket eller avsnittet anses vara borttaget. Giltigheten och verkställbarheten för de återstående delarna av dessa Användarvillkor ska fortsätta gälla och påverkas inte.

22.3         I den utsträckning vi försummar, eller beslutar att inte utöva ett anspråk mot dig som vi är berättigade till, utgör det inte en avsägelse av den rättigheten om inte annat har skriftligt delgivits dig.

22.4         Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i det territorium som anges i tabellen nedan. Dessa Användarvillkor begränsar däremot inte något konsumentskydd som du kan vara berättigad till enligt tvingande rätt i det land där du har hemvist.

Hemvist Tillämplig lagstiftning
Finland Finsk lag
Polen Polsk lag
Spanien Spansk lag
Frankrike Fransk lag
Tyskland Förbundsrepubliken Tyskland, exklusive FN:s konvention om avtal för internationell köp av varor
Andra territorier än de som anges ovan England och Wales

22.5         Om du bor i England eller Wales får du väcka talan bara i domstolarna i England och Wales angående anspråk som är relaterat till eller härrör från dessa Användarvillkor. Om du inte bor i England eller Wales får du väcka talan vid domstolarna i det land där du har hemvist.

23.           Klagomål

23.1         Om du har klagomål ska du först prata med oss genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

(a)            Om du bor i Finland har du rätt att få en tvist prövad av Konsumenttvistenämnden (i enlighet med den finska konsumentskyddslagen). Konsumenttvistenämndens adress är Hämeentie 3, Box 306, FI-00531 Helsingfors och webbplatsen är www.kuluttajariita.fi.

(b)            Om du bor i Sverige kan eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användarvillkor, och som vi inte kan lösa ömsesidigt, lösas av Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se). ARN är en offentlig myndighet som löser tvister mellan konsumenter och företagare. Som konsument kan du få en sådan tvist löst av ARN utan kostnad. Vi kommer att acceptera ARN:s beslut.

(c)            Om du bor i Norge kan tvister som uppstår utifrån eller i samband med de här användarvillkoren komma att väckas vid det norska konsumentrådet. Det norska konsumentrådets kontaktinformation finns på https://www.forbrukerradet.no/.

24.           Kontakta oss

Du kan kontakta oss via vårt Kundservice vid https://support.discoveryplus.com/hc/sv.